Xo so dac nong

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 26/09/2020

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 26/09/2020
Giải tám
39
Giải bảy
554
Giải sáu
1710
0724
1065
Giải năm
3700
Giải tư
31476
08129
79680
40311
80987
74737
49008
Giải ba
74339
04184
Giải nhì
70792
Giải nhất
51140
Đặc Biệt
436464
08 00 11 10 29 24 39 37 39 40 54 64 65 76 84 80 87 92
Đầu đuôi
0: 8 0
1: 1 0
2: 9 4
3: 9 7 9
4: 0
5: 4
6: 4 5
7: 6
8: 4 0 7
9: 2

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 19/09/2020

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 19/09/2020
Giải tám
55
Giải bảy
593
Giải sáu
3080
8916
1452
Giải năm
0863
Giải tư
09058
08269
62064
48522
60218
73481
15515
Giải ba
27070
38581
Giải nhì
44776
Giải nhất
71816
Đặc Biệt
386961
16 18 15 16 22 58 52 55 61 69 64 63 76 70 81 81 80 93
Đầu đuôi
0:
1: 6 8 5 6
2: 2
3:
4:
5: 8 2 5
6: 1 9 4 3
7: 6 0
8: 1 1 0
9: 3

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 12/09/2020

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 12/09/2020
Giải tám
53
Giải bảy
355
Giải sáu
7714
6865
6216
Giải năm
1371
Giải tư
01006
67692
92851
53272
83867
49316
76601
Giải ba
60012
75310
Giải nhì
64647
Giải nhất
07752
Đặc Biệt
006409
09 06 01 12 10 16 14 16 47 52 51 55 53 67 65 72 71 92
Đầu đuôi
0: 9 6 1
1: 2 0 6 4 6
2:
3:
4: 7
5: 2 1 5 3
6: 7 5
7: 2 1
8:
9: 2

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 05/09/2020

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 05/09/2020
Giải tám
38
Giải bảy
669
Giải sáu
7114
5965
6675
Giải năm
8745
Giải tư
51321
67438
73971
79274
76163
54314
97264
Giải ba
42231
86444
Giải nhì
52163
Giải nhất
18563
Đặc Biệt
022200
00 14 14 21 31 38 38 44 45 63 63 63 64 65 69 71 74 75
Đầu đuôi
0: 0
1: 4 4
2: 1
3: 1 8 8
4: 4 5
5:
6: 3 3 3 4 5 9
7: 1 4 5
8:
9:

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 29/08/2020

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 29/08/2020
Giải tám
71
Giải bảy
256
Giải sáu
8042
2099
3381
Giải năm
8805
Giải tư
18255
49899
67499
48623
13838
77627
83076
Giải ba
72694
73589
Giải nhì
10513
Giải nhất
73726
Đặc Biệt
830279
05 13 26 23 27 38 42 55 56 79 76 71 89 81 94 99 99 99
Đầu đuôi
0: 5
1: 3
2: 6 3 7
3: 8
4: 2
5: 5 6
6:
7: 9 6 1
8: 9 1
9: 4 9 9 9