Xo so dac nong

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 14/09/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 14/09/2019
Giải tám
73
Giải bảy
903
Giải sáu
3927
4192
2191
Giải năm
4253
Giải tư
24822
92096
13293
36806
21389
45188
91842
Giải ba
05775
50512
Giải nhì
20743
Giải nhất
75469
Đặc Biệt
848497
06 03 12 22 27 43 42 53 69 75 73 89 88 97 96 93 92 91
Đầu đuôi
0: 6 3
1: 2
2: 2 7
3:
4: 3 2
5: 3
6: 9
7: 5 3
8: 9 8
9: 7 6 3 2 1

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 07/09/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 07/09/2019
Giải tám
93
Giải bảy
728
Giải sáu
9382
5086
1435
Giải năm
5465
Giải tư
51370
03908
98492
51166
29880
03739
99721
Giải ba
98288
20063
Giải nhì
85776
Giải nhất
35040
Đặc Biệt
424060
08 21 28 39 35 40 60 63 66 65 76 70 88 80 82 86 92 93
Đầu đuôi
0: 8
1:
2: 1 8
3: 9 5
4: 0
5:
6: 0 3 6 5
7: 6 0
8: 8 0 2 6
9: 2 3

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 31/08/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 31/08/2019
Giải tám
00
Giải bảy
459
Giải sáu
4110
3200
2802
Giải năm
2719
Giải tư
65486
77279
00925
97889
77106
57452
03999
Giải ba
36225
40645
Giải nhì
84469
Giải nhất
28990
Đặc Biệt
657706
06 06 00 02 00 19 10 25 25 45 52 59 69 79 86 89 90 99
Đầu đuôi
0: 6 6 0 2 0
1: 9 0
2: 5 5
3:
4: 5
5: 2 9
6: 9
7: 9
8: 6 9
9: 0 9

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 24/08/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 24/08/2019
Giải tám
95
Giải bảy
331
Giải sáu
2205
9669
5390
Giải năm
6792
Giải tư
16448
64156
35734
71479
16306
14414
66513
Giải ba
25411
13464
Giải nhì
15397
Giải nhất
60044
Đặc Biệt
662815
06 05 15 11 14 13 34 31 44 48 56 64 69 79 97 92 90 95
Đầu đuôi
0: 6 5
1: 5 1 4 3
2:
3: 4 1
4: 4 8
5: 6
6: 4 9
7: 9
8:
9: 7 2 0 5

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 17/08/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 17/08/2019
Giải tám
57
Giải bảy
278
Giải sáu
4867
5669
6188
Giải năm
9849
Giải tư
66916
45748
94846
98414
42044
78794
20468
Giải ba
34520
93937
Giải nhì
61906
Giải nhất
35505
Đặc Biệt
716530
05 06 16 14 20 30 37 48 46 44 49 57 68 67 69 78 88 94
Đầu đuôi
0: 5 6
1: 6 4
2: 0
3: 0 7
4: 8 6 4 9
5: 7
6: 8 7 9
7: 8
8: 8
9: 4