Xo so dac nong

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 17/04/2021

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 17/04/2021
Giải tám
65
Giải bảy
508
Giải sáu
3900
4400
5673
Giải năm
9805
Giải tư
08263
91790
53835
28487
93056
13640
79594
Giải ba
20374
64002
Giải nhì
27549
Giải nhất
18338
Đặc Biệt
778060
02 05 00 00 08 38 35 49 40 56 60 63 65 74 73 87 90 94
Đầu đuôi
0: 2 5 0 0 8
1:
2:
3: 8 5
4: 9 0
5: 6
6: 0 3 5
7: 4 3
8: 7
9: 0 4

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 10/04/2021

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 10/04/2021
Giải tám
97
Giải bảy
078
Giải sáu
7410
3117
0968
Giải năm
5393
Giải tư
04661
17189
42609
89656
64472
97925
54191
Giải ba
31522
46040
Giải nhì
34745
Giải nhất
81963
Đặc Biệt
233971
09 10 17 22 25 45 40 56 63 61 68 71 72 78 89 91 93 97
Đầu đuôi
0: 9
1: 0 7
2: 2 5
3:
4: 5 0
5: 6
6: 3 1 8
7: 1 2 8
8: 9
9: 1 3 7

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 03/04/2021

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 03/04/2021
Giải tám
99
Giải bảy
826
Giải sáu
0233
1133
3439
Giải năm
8069
Giải tư
91814
04571
19319
37890
41729
85097
63153
Giải ba
65868
19942
Giải nhì
39507
Giải nhất
73691
Đặc Biệt
901969
07 14 19 29 26 33 33 39 42 53 69 68 69 71 91 90 97 99
Đầu đuôi
0: 7
1: 4 9
2: 9 6
3: 3 3 9
4: 2
5: 3
6: 9 8 9
7: 1
8:
9: 1 0 7 9

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 27/03/2021

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 27/03/2021
Giải tám
56
Giải bảy
281
Giải sáu
7611
3132
0552
Giải năm
4476
Giải tư
10297
99874
66682
04004
09671
83958
62245
Giải ba
09945
01467
Giải nhì
69999
Giải nhất
40709
Đặc Biệt
363858
09 04 11 32 45 45 58 58 52 56 67 74 71 76 82 81 99 97
Đầu đuôi
0: 9 4
1: 1
2:
3: 2
4: 5 5
5: 8 8 2 6
6: 7
7: 4 1 6
8: 2 1
9: 9 7

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 20/03/2021

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 20/03/2021
Giải tám
22
Giải bảy
095
Giải sáu
6576
9117
7276
Giải năm
6322
Giải tư
84951
02777
16349
24429
37978
87096
35318
Giải ba
52151
54052
Giải nhì
96865
Giải nhất
11866
Đặc Biệt
217711
11 18 17 29 22 22 49 51 52 51 66 65 77 78 76 76 96 95
Đầu đuôi
0:
1: 1 8 7
2: 9 2 2
3:
4: 9
5: 1 2 1
6: 6 5
7: 7 8 6 6
8:
9: 6 5