Xo so dac nong

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 15/01/2022

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 15/01/2022
Giải tám
86
Giải bảy
234
Giải sáu
6427
3819
6229
Giải năm
6303
Giải tư
95352
09572
18736
97004
44464
03188
05951
Giải ba
08736
82207
Giải nhì
77926
Giải nhất
14237
Đặc Biệt
301038
07 04 03 19 26 27 29 38 37 36 36 34 52 51 64 72 88 86
Đầu đuôi
0: 7 4 3
1: 9
2: 6 7 9
3: 8 7 6 6 4
4:
5: 2 1
6: 4
7: 2
8: 8 6
9:

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 08/01/2022

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 08/01/2022
Giải tám
18
Giải bảy
725
Giải sáu
1599
9411
3259
Giải năm
2619
Giải tư
17451
19614
15273
53158
84362
45904
07321
Giải ba
96224
29748
Giải nhì
74662
Giải nhất
36029
Đặc Biệt
133633
04 14 19 11 18 29 24 21 25 33 48 51 58 59 62 62 73 99
Đầu đuôi
0: 4
1: 4 9 1 8
2: 9 4 1 5
3: 3
4: 8
5: 1 8 9
6: 2 2
7: 3
8:
9: 9

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 01/01/2022

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 01/01/2022
Giải tám
51
Giải bảy
982
Giải sáu
9549
0786
8142
Giải năm
1017
Giải tư
86706
87452
59557
45731
18592
29912
59551
Giải ba
65021
87920
Giải nhì
09212
Giải nhất
25521
Đặc Biệt
300208
08 06 12 12 17 21 21 20 31 49 42 52 57 51 51 86 82 92
Đầu đuôi
0: 8 6
1: 2 2 7
2: 1 1 0
3: 1
4: 9 2
5: 2 7 1 1
6:
7:
8: 6 2
9: 2

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 25/12/2021

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 25/12/2021
Giải tám
68
Giải bảy
375
Giải sáu
9765
6434
0524
Giải năm
8203
Giải tư
74546
91321
25421
44780
08136
71221
92089
Giải ba
00713
29121
Giải nhì
01927
Giải nhất
57502
Đặc Biệt
808868
02 03 13 27 21 21 21 21 24 36 34 46 68 65 68 75 80 89
Đầu đuôi
0: 2 3
1: 3
2: 7 1 1 1 1 4
3: 6 4
4: 6
5:
6: 8 5 8
7: 5
8: 0 9
9:

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 18/12/2021

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 18/12/2021
Giải tám
77
Giải bảy
387
Giải sáu
4760
6527
2281
Giải năm
8470
Giải tư
07595
55388
97830
77781
39170
12972
57800
Giải ba
11537
66409
Giải nhì
65050
Giải nhất
98511
Đặc Biệt
142046
09 00 11 27 37 30 46 50 60 70 72 70 77 88 81 81 87 95
Đầu đuôi
0: 9 0
1: 1
2: 7
3: 7 0
4: 6
5: 0
6: 0
7: 0 2 0 7
8: 8 1 1 7
9: 5