Xo so dac nong

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 18/09/2021

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 18/09/2021
Giải tám
96
Giải bảy
839
Giải sáu
3645
5969
9174
Giải năm
5372
Giải tư
09607
85076
56150
01517
41139
01748
16102
Giải ba
79306
59430
Giải nhì
21597
Giải nhất
69758
Đặc Biệt
440199
06 07 02 17 30 39 39 48 45 58 50 69 76 72 74 99 97 96
Đầu đuôi
0: 6 7 2
1: 7
2:
3: 0 9 9
4: 8 5
5: 8 0
6: 9
7: 6 2 4
8:
9: 9 7 6

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 11/09/2021

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 11/09/2021
Giải tám
33
Giải bảy
882
Giải sáu
0649
0486
0521
Giải năm
9044
Giải tư
38286
78003
67002
43248
26175
91211
98769
Giải ba
81280
54384
Giải nhì
76844
Giải nhất
70472
Đặc Biệt
127433
03 02 11 21 33 33 44 48 44 49 69 72 75 80 84 86 86 82
Đầu đuôi
0: 3 2
1: 1
2: 1
3: 3 3
4: 4 8 4 9
5:
6: 9
7: 2 5
8: 0 4 6 6 2
9:

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 04/09/2021

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 04/09/2021
Giải tám
95
Giải bảy
930
Giải sáu
3637
3239
0037
Giải năm
2546
Giải tư
80565
99345
17665
15848
00863
44550
12863
Giải ba
21095
64522
Giải nhì
73664
Giải nhất
66651
Đặc Biệt
126283
22 37 39 37 30 45 48 46 51 50 64 65 65 63 63 83 95 95
Đầu đuôi
0:
1:
2: 2
3: 7 9 7 0
4: 5 8 6
5: 1 0
6: 4 5 5 3 3
7:
8: 3
9: 5 5

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 28/08/2021

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 28/08/2021
Giải tám
95
Giải bảy
239
Giải sáu
9174
8418
9516
Giải năm
8962
Giải tư
50842
44938
69562
65499
68599
20745
30018
Giải ba
64584
12277
Giải nhì
65396
Giải nhất
26466
Đặc Biệt
484678
18 18 16 38 39 42 45 66 62 62 78 77 74 84 96 99 99 95
Đầu đuôi
0:
1: 8 8 6
2:
3: 8 9
4: 2 5
5:
6: 6 2 2
7: 8 7 4
8: 4
9: 6 9 9 5

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 21/08/2021

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 21/08/2021
Giải tám
12
Giải bảy
116
Giải sáu
5914
2699
7500
Giải năm
8068
Giải tư
00453
36777
79693
29123
98413
67898
07198
Giải ba
42973
56856
Giải nhì
05366
Giải nhất
92328
Đặc Biệt
957308
08 00 13 14 16 12 28 23 56 53 66 68 73 77 93 98 98 99
Đầu đuôi
0: 8 0
1: 3 4 6 2
2: 8 3
3:
4:
5: 6 3
6: 6 8
7: 3 7
8:
9: 3 8 8 9