Xo so dac nong

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 02/07/2022

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 02/07/2022
Giải tám
48
Giải bảy
007
Giải sáu
5453
6500
9558
Giải năm
3358
Giải tư
36821
36056
03239
65779
92731
59659
47959
Giải ba
48833
12305
Giải nhì
62782
Giải nhất
01009
Đặc Biệt
661543
09 05 00 07 21 33 39 31 43 48 56 59 59 58 53 58 79 82
Đầu đuôi
0: 9 5 0 7
1:
2: 1
3: 3 9 1
4: 3 8
5: 6 9 9 8 3 8
6:
7: 9
8: 2
9:

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 25/06/2022

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 25/06/2022
Giải tám
41
Giải bảy
676
Giải sáu
6634
8961
8254
Giải năm
9287
Giải tư
49242
87286
33245
98934
64053
43220
82359
Giải ba
77483
22159
Giải nhì
01732
Giải nhất
36415
Đặc Biệt
372934
15 20 34 32 34 34 42 45 41 59 53 59 54 61 76 83 86 87
Đầu đuôi
0:
1: 5
2: 0
3: 4 2 4 4
4: 2 5 1
5: 9 3 9 4
6: 1
7: 6
8: 3 6 7
9:

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 18/06/2022

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 18/06/2022
Giải tám
79
Giải bảy
158
Giải sáu
3055
0434
0405
Giải năm
9033
Giải tư
21570
49981
27863
01378
25974
63882
96058
Giải ba
34467
92179
Giải nhì
88165
Giải nhất
90587
Đặc Biệt
674809
09 05 33 34 58 55 58 65 67 63 79 70 78 74 79 87 81 82
Đầu đuôi
0: 9 5
1:
2:
3: 3 4
4:
5: 8 5 8
6: 5 7 3
7: 9 0 8 4 9
8: 7 1 2
9:

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 11/06/2022

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 11/06/2022
Giải tám
00
Giải bảy
560
Giải sáu
4087
0057
9947
Giải năm
7557
Giải tư
10331
29725
54441
84004
36469
78767
27842
Giải ba
06565
96130
Giải nhì
32332
Giải nhất
96603
Đặc Biệt
529366
03 04 00 25 32 30 31 41 42 47 57 57 66 65 69 67 60 87
Đầu đuôi
0: 3 4 0
1:
2: 5
3: 2 0 1
4: 1 2 7
5: 7 7
6: 6 5 9 7 0
7:
8: 7
9:

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 04/06/2022

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 04/06/2022
Giải tám
40
Giải bảy
387
Giải sáu
9536
0104
8137
Giải năm
4844
Giải tư
22544
31801
40928
56851
20020
90092
85731
Giải ba
15367
17317
Giải nhì
60034
Giải nhất
66562
Đặc Biệt
891370
01 04 17 28 20 34 31 36 37 44 44 40 51 62 67 70 87 92
Đầu đuôi
0: 1 4
1: 7
2: 8 0
3: 4 1 6 7
4: 4 4 0
5: 1
6: 2 7
7: 0
8: 7
9: 2