Xo so dac nong

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 02/03/2024

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 02/03/2024
Giải tám
21
Giải bảy
706
Giải sáu
5797
6611
4946
Giải năm
1520
Giải tư
33089
16447
03758
38109
11620
17130
27004
Giải ba
72641
07534
Giải nhì
20980
Giải nhất
57104
Đặc Biệt
462239
04 09 04 06 11 20 20 21 39 34 30 41 47 46 58 80 89 97
Đầu đuôi
0: 4 9 4 6
1: 1
2: 0 0 1
3: 9 4 0
4: 1 7 6
5: 8
6:
7:
8: 0 9
9: 7

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 24/02/2024

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 24/02/2024
Giải tám
76
Giải bảy
997
Giải sáu
6269
3687
9260
Giải năm
0446
Giải tư
60819
78563
04257
36681
83929
35158
46257
Giải ba
38128
96968
Giải nhì
32098
Giải nhất
24657
Đặc Biệt
744897
19 28 29 46 57 57 58 57 68 63 69 60 76 81 87 97 98 97
Đầu đuôi
0:
1: 9
2: 8 9
3:
4: 6
5: 7 7 8 7
6: 8 3 9 0
7: 6
8: 1 7
9: 7 8 7

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 17/02/2024

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 17/02/2024
Giải tám
46
Giải bảy
062
Giải sáu
3525
1981
2715
Giải năm
3712
Giải tư
97981
60892
33754
22541
91254
76546
09113
Giải ba
32523
25706
Giải nhì
25759
Giải nhất
91551
Đặc Biệt
535342
06 13 12 15 23 25 42 41 46 46 51 59 54 54 62 81 81 92
Đầu đuôi
0: 6
1: 3 2 5
2: 3 5
3:
4: 2 1 6 6
5: 1 9 4 4
6: 2
7:
8: 1 1
9: 2

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 10/02/2024

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 10/02/2024
Giải tám
02
Giải bảy
135
Giải sáu
9941
8369
2375
Giải năm
2529
Giải tư
11808
52138
56158
00907
68022
74729
40970
Giải ba
63682
69278
Giải nhì
56429
Giải nhất
98913
Đặc Biệt
044379
08 07 02 13 29 22 29 29 38 35 41 58 69 79 78 70 75 82
Đầu đuôi
0: 8 7 2
1: 3
2: 9 2 9 9
3: 8 5
4: 1
5: 8
6: 9
7: 9 8 0 5
8: 2
9:

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 03/02/2024

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 03/02/2024
Giải tám
93
Giải bảy
815
Giải sáu
6131
0138
3884
Giải năm
2018
Giải tư
78718
56983
77428
37225
45683
28192
97623
Giải ba
00723
07049
Giải nhì
06239
Giải nhất
94485
Đặc Biệt
004119
19 18 18 15 23 28 25 23 39 31 38 49 85 83 83 84 92 93
Đầu đuôi
0:
1: 9 8 8 5
2: 3 8 5 3
3: 9 1 8
4: 9
5:
6:
7:
8: 5 3 3 4
9: 2 3