Xo so dac nong

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 23/03/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 23/03/2019
Giải tám
55
Giải bảy
609
Giải sáu
3139
1482
6072
Giải năm
7527
Giải tư
33682
33640
69211
83251
03334
30145
85378
Giải ba
15089
28180
Giải nhì
23715
Giải nhất
95798
Đặc Biệt
852738
09 15 11 27 38 34 39 40 45 51 55 78 72 89 80 82 82 98
Đầu đuôi
0: 9
1: 5 1
2: 7
3: 8 4 9
4: 0 5
5: 1 5
6:
7: 8 2
8: 9 0 2 2
9: 8

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 16/03/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 16/03/2019
Giải tám
99
Giải bảy
683
Giải sáu
7386
5908
8575
Giải năm
6668
Giải tư
70645
11629
66540
91109
55308
55775
11135
Giải ba
76719
82964
Giải nhì
00275
Giải nhất
68764
Đặc Biệt
436119
09 08 08 19 19 29 35 45 40 64 64 68 75 75 75 86 83 99
Đầu đuôi
0: 9 8 8
1: 9 9
2: 9
3: 5
4: 5 0
5:
6: 4 4 8
7: 5 5 5
8: 6 3
9: 9

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 09/03/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 09/03/2019
Giải tám
62
Giải bảy
793
Giải sáu
3537
4685
9458
Giải năm
4773
Giải tư
32960
78632
54871
46994
48215
22236
81311
Giải ba
08299
30501
Giải nhì
66682
Giải nhất
77079
Đặc Biệt
183211
01 11 15 11 32 36 37 58 60 62 79 71 73 82 85 99 94 93
Đầu đuôi
0: 1
1: 1 5 1
2:
3: 2 6 7
4:
5: 8
6: 0 2
7: 9 1 3
8: 2 5
9: 9 4 3

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 02/03/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 02/03/2019
Giải tám
94
Giải bảy
960
Giải sáu
1858
5179
5566
Giải năm
4798
Giải tư
83005
70877
07173
82448
24975
91068
29521
Giải ba
38093
12915
Giải nhì
24576
Giải nhất
21814
Đặc Biệt
531490
05 14 15 21 48 58 68 66 60 76 77 73 75 79 90 93 98 94
Đầu đuôi
0: 5
1: 4 5
2: 1
3:
4: 8
5: 8
6: 8 6 0
7: 6 7 3 5 9
8:
9: 0 3 8 4

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 23/02/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 23/02/2019
Giải tám
35
Giải bảy
907
Giải sáu
0088
6373
4855
Giải năm
9359
Giải tư
24147
97737
42408
75571
07134
64398
50846
Giải ba
34609
73066
Giải nhì
06660
Giải nhất
55891
Đặc Biệt
409452
09 08 07 37 34 35 47 46 52 59 55 60 66 71 73 88 91 98
Đầu đuôi
0: 9 8 7
1:
2:
3: 7 4 5
4: 7 6
5: 2 9 5
6: 0 6
7: 1 3
8: 8
9: 1 8