Xo so dac nong

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 13/10/2018

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 13/10/2018
Giải tám
47
Giải bảy
533
Giải sáu
7919
2944
2447
Giải năm
1974
Giải tư
26799
95652
69189
25326
57084
60786
45618
Giải ba
38166
21290
Giải nhì
31521
Giải nhất
10319
Đặc Biệt
755843
19 18 19 21 26 33 43 44 47 47 52 66 74 89 84 86 90 99
Đầu đuôi
0:
1: 9 8 9
2: 1 6
3: 3
4: 3 4 7 7
5: 2
6: 6
7: 4
8: 9 4 6
9: 0 9

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 06/10/2018

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 06/10/2018
Giải tám
65
Giải bảy
861
Giải sáu
6046
6305
2562
Giải năm
7298
Giải tư
07552
94362
25878
27072
14638
91406
09579
Giải ba
21389
84672
Giải nhì
22485
Giải nhất
37433
Đặc Biệt
392213
06 05 13 33 38 46 52 62 62 61 65 72 78 72 79 85 89 98
Đầu đuôi
0: 6 5
1: 3
2:
3: 3 8
4: 6
5: 2
6: 2 2 1 5
7: 2 8 2 9
8: 5 9
9: 8

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 29/09/2018

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 29/09/2018
Giải tám
75
Giải bảy
455
Giải sáu
9396
9327
3155
Giải năm
3470
Giải tư
28866
13991
46465
10101
15911
36022
80358
Giải ba
93215
82578
Giải nhì
55828
Giải nhất
20783
Đặc Biệt
864852
01 15 11 28 22 27 52 58 55 55 66 65 78 70 75 83 91 96
Đầu đuôi
0: 1
1: 5 1
2: 8 2 7
3:
4:
5: 2 8 5 5
6: 6 5
7: 8 0 5
8: 3
9: 1 6

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 22/09/2018

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 22/09/2018
Giải tám
84
Giải bảy
134
Giải sáu
1134
1419
0449
Giải năm
6645
Giải tư
69674
39276
68640
86453
59885
37813
97767
Giải ba
03460
81458
Giải nhì
77926
Giải nhất
64702
Đặc Biệt
577041
02 13 19 26 34 34 41 40 45 49 58 53 60 67 74 76 85 84
Đầu đuôi
0: 2
1: 3 9
2: 6
3: 4 4
4: 1 0 5 9
5: 8 3
6: 0 7
7: 4 6
8: 5 4
9: