Xo so dac nong

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 09/11/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 09/11/2019
Giải tám
58
Giải bảy
464
Giải sáu
7290
7607
1740
Giải năm
7594
Giải tư
53493
29822
41116
40456
64597
57518
24254
Giải ba
17611
04382
Giải nhì
09565
Giải nhất
29248
Đặc Biệt
527780
07 11 16 18 22 48 40 56 54 58 65 64 80 82 93 97 94 90
Đầu đuôi
0: 7
1: 1 6 8
2: 2
3:
4: 8 0
5: 6 4 8
6: 5 4
7:
8: 0 2
9: 3 7 4 0

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 02/11/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 02/11/2019
Giải tám
83
Giải bảy
985
Giải sáu
9142
3838
2044
Giải năm
7171
Giải tư
68687
75791
42585
66961
53721
99318
50417
Giải ba
64523
02016
Giải nhì
12868
Giải nhất
27816
Đặc Biệt
012632
16 16 18 17 23 21 32 38 42 44 68 61 71 87 85 85 83 91
Đầu đuôi
0:
1: 6 6 8 7
2: 3 1
3: 2 8
4: 2 4
5:
6: 8 1
7: 1
8: 7 5 5 3
9: 1

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 26/10/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 26/10/2019
Giải tám
13
Giải bảy
992
Giải sáu
1654
3146
0449
Giải năm
7131
Giải tư
54166
98631
21329
11930
23170
91917
51537
Giải ba
74700
39572
Giải nhì
84886
Giải nhất
25280
Đặc Biệt
460755
00 17 13 29 31 30 37 31 46 49 55 54 66 72 70 80 86 92
Đầu đuôi
0: 0
1: 7 3
2: 9
3: 1 0 7 1
4: 6 9
5: 5 4
6: 6
7: 2 0
8: 0 6
9: 2

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 19/10/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 19/10/2019
Giải tám
56
Giải bảy
911
Giải sáu
4474
8787
4031
Giải năm
1048
Giải tư
78729
18982
29942
82966
77952
85229
85886
Giải ba
57903
50300
Giải nhì
68726
Giải nhất
93684
Đặc Biệt
958354
03 00 11 26 29 29 31 42 48 54 52 56 66 74 84 82 86 87
Đầu đuôi
0: 3 0
1: 1
2: 6 9 9
3: 1
4: 2 8
5: 4 2 6
6: 6
7: 4
8: 4 2 6 7
9:

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 12/10/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 12/10/2019
Giải tám
84
Giải bảy
236
Giải sáu
5157
4930
9860
Giải năm
4483
Giải tư
28854
42741
78541
56733
59750
16615
65971
Giải ba
96271
36817
Giải nhì
06114
Giải nhất
95595
Đặc Biệt
096390
14 17 15 33 30 36 41 41 54 50 57 60 71 71 83 84 90 95
Đầu đuôi
0:
1: 4 7 5
2:
3: 3 0 6
4: 1 1
5: 4 0 7
6: 0
7: 1 1
8: 3 4
9: 0 5