Xo so dac nong

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 18/08/2018

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 18/08/2018
Giải tám
53
Giải bảy
651
Giải sáu
3421
9766
0117
Giải năm
9907
Giải tư
42992
86417
04175
43492
60024
19713
89471
Giải ba
94255
94157
Giải nhì
60233
Giải nhất
17270
Đặc Biệt
235493
07 17 13 17 24 21 33 55 57 51 53 66 70 75 71 93 92 92
Đầu đuôi
0: 7
1: 7 3 7
2: 4 1
3: 3
4:
5: 5 7 1 3
6: 6
7: 0 5 1
8:
9: 3 2 2

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 11/08/2018

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 11/08/2018
Giải tám
13
Giải bảy
397
Giải sáu
4601
6971
6783
Giải năm
3958
Giải tư
08798
67792
67787
15206
71723
28062
17450
Giải ba
81024
89120
Giải nhì
27608
Giải nhất
27600
Đặc Biệt
172847
00 08 06 01 13 24 20 23 47 50 58 62 71 87 83 98 92 97
Đầu đuôi
0: 0 8 6 1
1: 3
2: 4 0 3
3:
4: 7
5: 0 8
6: 2
7: 1
8: 7 3
9: 8 2 7

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 04/08/2018

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 04/08/2018
Giải tám
17
Giải bảy
139
Giải sáu
7811
4981
3234
Giải năm
6130
Giải tư
01069
70798
42440
97015
50461
35694
83659
Giải ba
54595
68069
Giải nhì
96862
Giải nhất
72637
Đặc Biệt
936776
15 11 17 37 30 34 39 40 59 62 69 69 61 76 81 95 98 94
Đầu đuôi
0:
1: 5 1 7
2:
3: 7 0 4 9
4: 0
5: 9
6: 2 9 9 1
7: 6
8: 1
9: 5 8 4

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 28/07/2018

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 28/07/2018
Giải tám
36
Giải bảy
439
Giải sáu
4165
4090
6946
Giải năm
7516
Giải tư
51376
78381
88320
20173
24423
92546
69390
Giải ba
97291
54564
Giải nhì
89197
Giải nhất
59811
Đặc Biệt
102430
11 16 20 23 30 39 36 46 46 64 65 76 73 81 97 91 90 90
Đầu đuôi
0:
1: 1 6
2: 0 3
3: 0 9 6
4: 6 6
5:
6: 4 5
7: 6 3
8: 1
9: 7 1 0 0

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 21/07/2018

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 21/07/2018
Giải tám
47
Giải bảy
088
Giải sáu
0724
5263
5084
Giải năm
2463
Giải tư
80693
08637
24834
35414
60384
46606
91481
Giải ba
67053
46368
Giải nhì
44733
Giải nhất
70496
Đặc Biệt
089197
06 14 24 33 37 34 47 53 68 63 63 84 81 84 88 97 96 93
Đầu đuôi
0: 6
1: 4
2: 4
3: 3 7 4
4: 7
5: 3
6: 8 3 3
7:
8: 4 1 4 8
9: 7 6 3