Xo so an giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 16/01/2020

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 16/01/2020
Giải tám
01
Giải bảy
988
Giải sáu
6904
5036
7055
Giải năm
9762
Giải tư
83034
69307
10006
40264
28940
51015
43215
Giải ba
57229
81009
Giải nhì
74119
Giải nhất
58255
Đặc Biệt
512487
09 07 06 04 01 19 15 15 29 34 36 40 55 55 64 62 87 88
Đầu đuôi
0: 9 7 6 4 1
1: 9 5 5
2: 9
3: 4 6
4: 0
5: 5 5
6: 4 2
7:
8: 7 8
9:

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 09/01/2020

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 09/01/2020
Giải tám
56
Giải bảy
880
Giải sáu
3044
9390
4313
Giải năm
8298
Giải tư
46466
10644
87296
75190
46265
81066
73129
Giải ba
95645
56331
Giải nhì
30168
Giải nhất
55544
Đặc Biệt
278091
13 29 31 44 45 44 44 56 68 66 65 66 80 91 96 90 98 90
Đầu đuôi
0:
1: 3
2: 9
3: 1
4: 4 5 4 4
5: 6
6: 8 6 5 6
7:
8: 0
9: 1 6 0 8 0

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 02/01/2020

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 02/01/2020
Giải tám
91
Giải bảy
322
Giải sáu
2890
5798
4337
Giải năm
1764
Giải tư
14914
41242
21377
68932
74934
97683
88505
Giải ba
67230
98626
Giải nhì
51501
Giải nhất
72442
Đặc Biệt
540009
09 01 05 14 26 22 30 32 34 37 42 42 64 77 83 90 98 91
Đầu đuôi
0: 9 1 5
1: 4
2: 6 2
3: 0 2 4 7
4: 2 2
5:
6: 4
7: 7
8: 3
9: 0 8 1

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 26/12/2019

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 26/12/2019
Giải tám
88
Giải bảy
452
Giải sáu
3757
4331
0206
Giải năm
9546
Giải tư
68276
79571
60811
02688
44468
94614
89133
Giải ba
24034
41693
Giải nhì
98012
Giải nhất
03825
Đặc Biệt
267916
06 16 12 11 14 25 34 33 31 46 57 52 68 76 71 88 88 93
Đầu đuôi
0: 6
1: 6 2 1 4
2: 5
3: 4 3 1
4: 6
5: 7 2
6: 8
7: 6 1
8: 8 8
9: 3

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 19/12/2019

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 19/12/2019
Giải tám
89
Giải bảy
371
Giải sáu
9265
3751
6333
Giải năm
7552
Giải tư
71565
74282
23677
56162
19972
40029
50690
Giải ba
82714
36075
Giải nhì
48882
Giải nhất
80036
Đặc Biệt
004320
14 20 29 36 33 52 51 65 62 65 75 77 72 71 82 82 89 90
Đầu đuôi
0:
1: 4
2: 0 9
3: 6 3
4:
5: 2 1
6: 5 2 5
7: 5 7 2 1
8: 2 2 9
9: 0