Xo so an giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 07/12/2023

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 07/12/2023
Giải tám
42
Giải bảy
372
Giải sáu
5943
9836
6180
Giải năm
8589
Giải tư
48543
97514
56607
15995
87415
46801
96836
Giải ba
88565
96987
Giải nhì
63559
Giải nhất
13122
Đặc Biệt
539517
07 01 17 14 15 22 36 36 43 43 42 59 65 72 87 89 80 95
Đầu đuôi
0: 7 1
1: 7 4 5
2: 2
3: 6 6
4: 3 3 2
5: 9
6: 5
7: 2
8: 7 9 0
9: 5

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 30/11/2023

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 30/11/2023
Giải tám
93
Giải bảy
411
Giải sáu
6715
2223
9285
Giải năm
4749
Giải tư
88414
64305
22577
18003
21643
83813
94532
Giải ba
70498
23724
Giải nhì
21446
Giải nhất
20815
Đặc Biệt
925874
05 03 15 14 13 15 11 24 23 32 46 43 49 74 77 85 98 93
Đầu đuôi
0: 5 3
1: 5 4 3 5 1
2: 4 3
3: 2
4: 6 3 9
5:
6:
7: 4 7
8: 5
9: 8 3

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 23/11/2023

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 23/11/2023
Giải tám
14
Giải bảy
650
Giải sáu
5184
3421
7769
Giải năm
7469
Giải tư
00910
28172
70149
35874
91914
61035
68394
Giải ba
78205
34039
Giải nhì
40960
Giải nhất
31779
Đặc Biệt
374911
05 11 10 14 14 21 39 35 49 50 60 69 69 79 72 74 84 94
Đầu đuôi
0: 5
1: 1 0 4 4
2: 1
3: 9 5
4: 9
5: 0
6: 0 9 9
7: 9 2 4
8: 4
9: 4

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 16/11/2023

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 16/11/2023
Giải tám
27
Giải bảy
545
Giải sáu
1740
9424
6873
Giải năm
4132
Giải tư
78741
21776
78398
52153
25752
42115
18329
Giải ba
49459
83806
Giải nhì
63081
Giải nhất
11060
Đặc Biệt
324301
01 06 15 29 24 27 32 41 40 45 59 53 52 60 76 73 81 98
Đầu đuôi
0: 1 6
1: 5
2: 9 4 7
3: 2
4: 1 0 5
5: 9 3 2
6: 0
7: 6 3
8: 1
9: 8

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 09/11/2023

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 09/11/2023
Giải tám
28
Giải bảy
153
Giải sáu
7838
0588
6191
Giải năm
2140
Giải tư
81589
97927
01239
68061
70236
56707
12962
Giải ba
12963
31348
Giải nhì
07800
Giải nhất
82825
Đặc Biệt
717766
00 07 25 27 28 39 36 38 48 40 53 66 63 61 62 89 88 91
Đầu đuôi
0: 0 7
1:
2: 5 7 8
3: 9 6 8
4: 8 0
5: 3
6: 6 3 1 2
7:
8: 9 8
9: 1