Xo so an giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 08/11/2018

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 08/11/2018
Giải tám
97
Giải bảy
292
Giải sáu
2369
2016
7648
Giải năm
2390
Giải tư
79185
94938
06481
00861
66948
30156
96298
Giải ba
70983
31832
Giải nhì
71926
Giải nhất
19314
Đặc Biệt
350128
14 16 28 26 32 38 48 48 56 61 69 83 85 81 98 90 92 97
Đầu đuôi
0:
1: 4 6
2: 8 6
3: 2 8
4: 8 8
5: 6
6: 1 9
7:
8: 3 5 1
9: 8 0 2 7

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 01/11/2018

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 01/11/2018
Giải tám
89
Giải bảy
456
Giải sáu
4401
8017
0828
Giải năm
4303
Giải tư
35772
20565
55380
10921
79205
68790
30879
Giải ba
97373
08224
Giải nhì
30759
Giải nhất
31647
Đặc Biệt
041260
05 03 01 17 24 21 28 47 59 56 60 65 73 72 79 80 89 90
Đầu đuôi
0: 5 3 1
1: 7
2: 4 1 8
3:
4: 7
5: 9 6
6: 0 5
7: 3 2 9
8: 0 9
9: 0

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 25/10/2018

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 25/10/2018
Giải tám
18
Giải bảy
082
Giải sáu
9743
3628
1500
Giải năm
1304
Giải tư
11724
10893
73375
01325
38315
94572
52387
Giải ba
38063
23857
Giải nhì
94159
Giải nhất
01774
Đặc Biệt
046992
04 00 15 18 24 25 28 43 59 57 63 74 75 72 87 82 92 93
Đầu đuôi
0: 4 0
1: 5 8
2: 4 5 8
3:
4: 3
5: 9 7
6: 3
7: 4 5 2
8: 7 2
9: 2 3

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 18/10/2018

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 18/10/2018
Giải tám
71
Giải bảy
563
Giải sáu
9864
0184
5588
Giải năm
3900
Giải tư
80662
65147
22439
21079
03431
68682
16304
Giải ba
22177
09721
Giải nhì
35797
Giải nhất
47918
Đặc Biệt
173595
04 00 18 21 39 31 47 62 64 63 77 79 71 82 84 88 95 97
Đầu đuôi
0: 4 0
1: 8
2: 1
3: 9 1
4: 7
5:
6: 2 4 3
7: 7 9 1
8: 2 4 8
9: 5 7