Xo so binh phuoc

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 09/11/2019

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 09/11/2019
Giải tám
45
Giải bảy
955
Giải sáu
9190
4894
3534
Giải năm
2044
Giải tư
57976
96538
69201
40325
37262
75678
81392
Giải ba
16880
32109
Giải nhì
49855
Giải nhất
40053
Đặc Biệt
695244
09 01 25 38 34 44 44 45 53 55 55 62 76 78 80 92 90 94
Đầu đuôi
0: 9 1
1:
2: 5
3: 8 4
4: 4 4 5
5: 3 5 5
6: 2
7: 6 8
8: 0
9: 2 0 4

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 02/11/2019

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 02/11/2019
Giải tám
56
Giải bảy
154
Giải sáu
1065
7045
1521
Giải năm
6711
Giải tư
66778
49339
71787
03754
59481
45641
72316
Giải ba
53176
72766
Giải nhì
13125
Giải nhất
45395
Đặc Biệt
414398
16 11 25 21 39 41 45 54 54 56 66 65 76 78 87 81 98 95
Đầu đuôi
0:
1: 6 1
2: 5 1
3: 9
4: 1 5
5: 4 4 6
6: 6 5
7: 6 8
8: 7 1
9: 8 5

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 26/10/2019

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 26/10/2019
Giải tám
07
Giải bảy
382
Giải sáu
1311
5143
1975
Giải năm
6306
Giải tư
43348
16031
02248
24282
11240
24365
32390
Giải ba
29665
44916
Giải nhì
71237
Giải nhất
74386
Đặc Biệt
387181
06 07 16 11 37 31 48 48 40 43 65 65 75 81 86 82 82 90
Đầu đuôi
0: 6 7
1: 6 1
2:
3: 7 1
4: 8 8 0 3
5:
6: 5 5
7: 5
8: 1 6 2 2
9: 0

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 19/10/2019

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 19/10/2019
Giải tám
63
Giải bảy
729
Giải sáu
9405
8308
0519
Giải năm
7983
Giải tư
08688
98774
94453
44154
45276
33255
03812
Giải ba
80323
70560
Giải nhì
95970
Giải nhất
13496
Đặc Biệt
109532
05 08 12 19 23 29 32 53 54 55 60 63 70 74 76 88 83 96
Đầu đuôi
0: 5 8
1: 2 9
2: 3 9
3: 2
4:
5: 3 4 5
6: 0 3
7: 0 4 6
8: 8 3
9: 6

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 12/10/2019

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 12/10/2019
Giải tám
13
Giải bảy
865
Giải sáu
4542
0820
8823
Giải năm
9731
Giải tư
00110
37691
19063
18976
42243
81165
51941
Giải ba
14524
89988
Giải nhì
31323
Giải nhất
77634
Đặc Biệt
260844
10 13 23 24 20 23 34 31 44 43 41 42 63 65 65 76 88 91
Đầu đuôi
0:
1: 0 3
2: 3 4 0 3
3: 4 1
4: 4 3 1 2
5:
6: 3 5 5
7: 6
8: 8
9: 1