Xo so binh phuoc

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 02/07/2022

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 02/07/2022
Giải tám
39
Giải bảy
070
Giải sáu
6213
6031
2448
Giải năm
0762
Giải tư
61091
91129
24933
28931
71613
37409
09052
Giải ba
88962
83215
Giải nhì
42795
Giải nhất
06325
Đặc Biệt
387404
04 09 15 13 13 25 29 33 31 31 39 48 52 62 62 70 95 91
Đầu đuôi
0: 4 9
1: 5 3 3
2: 5 9
3: 3 1 1 9
4: 8
5: 2
6: 2 2
7: 0
8:
9: 5 1

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 25/06/2022

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 25/06/2022
Giải tám
77
Giải bảy
703
Giải sáu
6994
0780
3398
Giải năm
7590
Giải tư
70300
07281
30982
29800
19572
76657
23592
Giải ba
62377
15872
Giải nhì
58530
Giải nhất
70753
Đặc Biệt
057234
00 00 03 34 30 53 57 77 72 72 77 81 82 80 92 90 94 98
Đầu đuôi
0: 0 0 3
1:
2:
3: 4 0
4:
5: 3 7
6:
7: 7 2 2 7
8: 1 2 0
9: 2 0 4 8

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 18/06/2022

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 18/06/2022
Giải tám
65
Giải bảy
619
Giải sáu
2742
3928
6135
Giải năm
0470
Giải tư
02549
19067
38418
11664
60235
29398
10962
Giải ba
20296
43792
Giải nhì
12195
Giải nhất
13736
Đặc Biệt
321950
18 19 28 36 35 35 49 42 50 67 64 62 65 70 95 96 92 98
Đầu đuôi
0:
1: 8 9
2: 8
3: 6 5 5
4: 9 2
5: 0
6: 7 4 2 5
7: 0
8:
9: 5 6 2 8

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 11/06/2022

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 11/06/2022
Giải tám
11
Giải bảy
926
Giải sáu
6020
2979
3520
Giải năm
6517
Giải tư
95056
25412
00834
25704
13058
27012
49985
Giải ba
20954
83374
Giải nhì
00668
Giải nhất
24691
Đặc Biệt
702051
04 12 12 17 11 20 20 26 34 51 54 56 58 68 74 79 85 91
Đầu đuôi
0: 4
1: 2 2 7 1
2: 0 0 6
3: 4
4:
5: 1 4 6 8
6: 8
7: 4 9
8: 5
9: 1

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 04/06/2022

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 04/06/2022
Giải tám
95
Giải bảy
336
Giải sáu
6181
3622
6882
Giải năm
2175
Giải tư
64677
23938
51595
10470
66990
06720
37777
Giải ba
67328
13658
Giải nhì
52931
Giải nhất
03977
Đặc Biệt
189852
28 20 22 31 38 36 52 58 77 77 70 77 75 81 82 95 90 95
Đầu đuôi
0:
1:
2: 8 0 2
3: 1 8 6
4:
5: 2 8
6:
7: 7 7 0 7 5
8: 1 2
9: 5 0 5