Xo so binh phuoc

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 17/02/2018

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 17/02/2018
Giải tám
46
Giải bảy
702
Giải sáu
1538
0831
6403
Giải năm
5468
Giải tư
12532
03033
13407
42247
38970
57178
63604
Giải ba
34064
90107
Giải nhì
53281
Giải nhất
55876
Đặc Biệt
401155
07 07 04 03 02 32 33 38 31 47 46 55 64 68 76 70 78 81
Đầu đuôi
0: 7 7 4 3 2
1:
2:
3: 2 3 8 1
4: 7 6
5: 5
6: 4 8
7: 6 0 8
8: 1
9:

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 10/02/2018

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 10/02/2018
Giải tám
32
Giải bảy
538
Giải sáu
8956
8505
3512
Giải năm
3801
Giải tư
81067
33828
52648
10388
12072
14915
83300
Giải ba
69019
04802
Giải nhì
96233
Giải nhất
97125
Đặc Biệt
070152
02 00 01 05 19 15 12 25 28 33 38 32 48 52 56 67 72 88
Đầu đuôi
0: 2 0 1 5
1: 9 5 2
2: 5 8
3: 3 8 2
4: 8
5: 2 6
6: 7
7: 2
8: 8
9:

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 03/02/2018

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 03/02/2018
Giải tám
61
Giải bảy
804
Giải sáu
4650
3969
9927
Giải năm
3462
Giải tư
45476
34968
75313
91140
86094
15657
85283
Giải ba
44398
19036
Giải nhì
05657
Giải nhất
70736
Đặc Biệt
639377
04 13 27 36 36 40 57 57 50 68 62 69 61 77 76 83 98 94
Đầu đuôi
0: 4
1: 3
2: 7
3: 6 6
4: 0
5: 7 7 0
6: 8 2 9 1
7: 7 6
8: 3
9: 8 4

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 27/01/2018

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 27/01/2018
Giải tám
99
Giải bảy
840
Giải sáu
8124
6301
8725
Giải năm
4412
Giải tư
09680
34974
96176
69385
39259
19305
94461
Giải ba
82423
40255
Giải nhì
93750
Giải nhất
71457
Đặc Biệt
657342
05 01 12 23 24 25 42 40 57 50 55 59 61 74 76 80 85 99
Đầu đuôi
0: 5 1
1: 2
2: 3 4 5
3:
4: 2 0
5: 7 0 5 9
6: 1
7: 4 6
8: 0 5
9: 9

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 20/01/2018

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 20/01/2018
Giải tám
85
Giải bảy
525
Giải sáu
2346
6781
4581
Giải năm
3794
Giải tư
23723
28744
33470
58618
61598
69856
65367
Giải ba
47620
97051
Giải nhì
08776
Giải nhất
49519
Đặc Biệt
339924
19 18 24 20 23 25 44 46 51 56 67 76 70 81 81 85 98 94
Đầu đuôi
0:
1: 9 8
2: 4 0 3 5
3:
4: 4 6
5: 1 6
6: 7
7: 6 0
8: 1 1 5
9: 8 4