Xo so quang ngai

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Mở thưởng ngày 17/04/2021

Thứ bảy Xổ số Quảng Ngãi Ngày 17/04/2021
Giải tám
53
Giải bảy
424
Giải sáu
7459
5089
1944
Giải năm
1322
Giải tư
55414
30676
19869
34198
25199
98727
69604
Giải ba
60687
05110
Giải nhì
65794
Giải nhất
55988
Đặc Biệt
613363
04 10 14 27 22 24 44 59 53 63 69 76 88 87 89 94 98 99
Đầu đuôi
0: 4
1: 0 4
2: 7 2 4
3:
4: 4
5: 9 3
6: 3 9
7: 6
8: 8 7 9
9: 4 8 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Mở thưởng ngày 10/04/2021

Thứ bảy Xổ số Quảng Ngãi Ngày 10/04/2021
Giải tám
80
Giải bảy
405
Giải sáu
8503
3463
7140
Giải năm
4575
Giải tư
26610
70538
39072
37054
60557
55406
87448
Giải ba
98327
22643
Giải nhì
92314
Giải nhất
92588
Đặc Biệt
567457
06 03 05 14 10 27 38 43 48 40 57 54 57 63 72 75 88 80
Đầu đuôi
0: 6 3 5
1: 4 0
2: 7
3: 8
4: 3 8 0
5: 7 4 7
6: 3
7: 2 5
8: 8 0
9:

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Mở thưởng ngày 03/04/2021

Thứ bảy Xổ số Quảng Ngãi Ngày 03/04/2021
Giải tám
00
Giải bảy
647
Giải sáu
9971
2947
6823
Giải năm
7789
Giải tư
22944
73159
90368
66714
95274
18990
95321
Giải ba
80957
70573
Giải nhì
39171
Giải nhất
91312
Đặc Biệt
487039
00 12 14 21 23 39 44 47 47 57 59 68 71 73 74 71 89 90
Đầu đuôi
0: 0
1: 2 4
2: 1 3
3: 9
4: 4 7 7
5: 7 9
6: 8
7: 1 3 4 1
8: 9
9: 0

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Mở thưởng ngày 27/03/2021

Thứ bảy Xổ số Quảng Ngãi Ngày 27/03/2021
Giải tám
63
Giải bảy
974
Giải sáu
3281
4812
4096
Giải năm
0112
Giải tư
18900
38079
43904
06954
63597
59066
63454
Giải ba
38718
42626
Giải nhì
62502
Giải nhất
64142
Đặc Biệt
443589
02 00 04 18 12 12 26 42 54 54 66 63 79 74 89 81 97 96
Đầu đuôi
0: 2 0 4
1: 8 2 2
2: 6
3:
4: 2
5: 4 4
6: 6 3
7: 9 4
8: 9 1
9: 7 6

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Mở thưởng ngày 20/03/2021

Thứ bảy Xổ số Quảng Ngãi Ngày 20/03/2021
Giải tám
54
Giải bảy
526
Giải sáu
8221
5240
5741
Giải năm
2920
Giải tư
39551
59438
59117
25996
88744
67740
98700
Giải ba
61852
18923
Giải nhì
08950
Giải nhất
44229
Đặc Biệt
762966
00 17 29 23 20 21 26 38 44 40 40 41 50 52 51 54 66 96
Đầu đuôi
0: 0
1: 7
2: 9 3 0 1 6
3: 8
4: 4 0 0 1
5: 0 2 1 4
6: 6
7:
8:
9: 6