Xo so quang ngai

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Mở thưởng ngày 17/02/2018

Thứ bảy Xổ số Quảng Ngãi Ngày 17/02/2018
Giải tám
32
Giải bảy
181
Giải sáu
9964
7647
0613
Giải năm
9101
Giải tư
52522
24294
45611
03200
16139
26637
92080
Giải ba
57796
60704
Giải nhì
43992
Giải nhất
92197
Đặc Biệt
655790
04 00 01 11 13 22 39 37 32 47 64 80 81 90 97 92 96 94
Đầu đuôi
0: 4 0 1
1: 1 3
2: 2
3: 9 7 2
4: 7
5:
6: 4
7:
8: 0 1
9: 0 7 2 6 4

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Mở thưởng ngày 10/02/2018

Thứ bảy Xổ số Quảng Ngãi Ngày 10/02/2018
Giải tám
04
Giải bảy
583
Giải sáu
4871
6672
0394
Giải năm
3055
Giải tư
18144
47998
88840
40246
80997
90562
55490
Giải ba
35250
69893
Giải nhì
45561
Giải nhất
50571
Đặc Biệt
015943
04 43 44 40 46 50 55 61 62 71 71 72 83 93 98 97 90 94
Đầu đuôi
0: 4
1:
2:
3:
4: 3 4 0 6
5: 0 5
6: 1 2
7: 1 1 2
8: 3
9: 3 8 7 0 4

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Mở thưởng ngày 03/02/2018

Thứ bảy Xổ số Quảng Ngãi Ngày 03/02/2018
Giải tám
09
Giải bảy
637
Giải sáu
3580
0100
0583
Giải năm
2145
Giải tư
43339
15712
58588
40291
82685
92746
38745
Giải ba
94703
80460
Giải nhì
95804
Giải nhất
88406
Đặc Biệt
964081
06 04 03 00 09 12 39 37 46 45 45 60 81 88 85 80 83 91
Đầu đuôi
0: 6 4 3 0 9
1: 2
2:
3: 9 7
4: 6 5 5
5:
6: 0
7:
8: 1 8 5 0 3
9: 1

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Mở thưởng ngày 27/01/2018

Thứ bảy Xổ số Quảng Ngãi Ngày 27/01/2018
Giải tám
47
Giải bảy
405
Giải sáu
0719
3672
6585
Giải năm
2265
Giải tư
06073
66730
19065
60649
72592
31734
79660
Giải ba
89581
49365
Giải nhì
64240
Giải nhất
42053
Đặc Biệt
546972
05 19 30 34 40 49 47 53 65 65 60 65 72 73 72 81 85 92
Đầu đuôi
0: 5
1: 9
2:
3: 0 4
4: 0 9 7
5: 3
6: 5 5 0 5
7: 2 3 2
8: 1 5
9: 2

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Mở thưởng ngày 20/01/2018

Thứ bảy Xổ số Quảng Ngãi Ngày 20/01/2018
Giải tám
72
Giải bảy
376
Giải sáu
6132
6288
4265
Giải năm
1634
Giải tư
11795
00895
98548
62530
51540
63946
46572
Giải ba
71091
67579
Giải nhì
79016
Giải nhất
43385
Đặc Biệt
111792
16 30 34 32 48 40 46 65 79 72 76 72 85 88 92 91 95 95
Đầu đuôi
0:
1: 6
2:
3: 0 4 2
4: 8 0 6
5:
6: 5
7: 9 2 6 2
8: 5 8
9: 2 1 5 5