Xo so quang ngai

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Mở thưởng ngày 26/09/2020

Thứ bảy Xổ số Quảng Ngãi Ngày 26/09/2020
Giải tám
79
Giải bảy
113
Giải sáu
1576
2058
8503
Giải năm
1002
Giải tư
07676
87320
86455
05709
81817
61730
37363
Giải ba
80980
39941
Giải nhì
37533
Giải nhất
20358
Đặc Biệt
903859
09 02 03 17 13 20 33 30 41 59 58 55 58 63 76 76 79 80
Đầu đuôi
0: 9 2 3
1: 7 3
2: 0
3: 3 0
4: 1
5: 9 8 5 8
6: 3
7: 6 6 9
8: 0
9:

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Mở thưởng ngày 19/09/2020

Thứ bảy Xổ số Quảng Ngãi Ngày 19/09/2020
Giải tám
98
Giải bảy
347
Giải sáu
8222
0948
9255
Giải năm
5626
Giải tư
54114
89021
70602
02900
64760
19102
10019
Giải ba
70156
89950
Giải nhì
04615
Giải nhất
22376
Đặc Biệt
064460
02 00 02 15 14 19 21 26 22 48 47 56 50 55 60 60 76 98
Đầu đuôi
0: 2 0 2
1: 5 4 9
2: 1 6 2
3:
4: 8 7
5: 6 0 5
6: 0 0
7: 6
8:
9: 8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Mở thưởng ngày 12/09/2020

Thứ bảy Xổ số Quảng Ngãi Ngày 12/09/2020
Giải tám
82
Giải bảy
149
Giải sáu
7107
0655
9353
Giải năm
3406
Giải tư
93379
74771
19810
03921
85846
57888
12666
Giải ba
66475
38374
Giải nhì
61759
Giải nhất
99831
Đặc Biệt
509294
06 07 10 21 31 46 49 59 55 53 66 75 74 79 71 88 82 94
Đầu đuôi
0: 6 7
1: 0
2: 1
3: 1
4: 6 9
5: 9 5 3
6: 6
7: 5 4 9 1
8: 8 2
9: 4

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Mở thưởng ngày 05/09/2020

Thứ bảy Xổ số Quảng Ngãi Ngày 05/09/2020
Giải tám
99
Giải bảy
534
Giải sáu
3358
5333
6551
Giải năm
4806
Giải tư
63900
53094
10137
48535
16881
59084
21192
Giải ba
28075
01306
Giải nhì
38082
Giải nhất
06026
Đặc Biệt
943256
06 00 06 26 37 35 33 34 56 58 51 75 82 81 84 94 92 99
Đầu đuôi
0: 6 0 6
1:
2: 6
3: 7 5 3 4
4:
5: 6 8 1
6:
7: 5
8: 2 1 4
9: 4 2 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Mở thưởng ngày 29/08/2020

Thứ bảy Xổ số Quảng Ngãi Ngày 29/08/2020
Giải tám
97
Giải bảy
469
Giải sáu
4785
1425
2866
Giải năm
2993
Giải tư
15803
26946
03110
43949
50795
12934
05471
Giải ba
62802
99254
Giải nhì
33224
Giải nhất
01972
Đặc Biệt
616142
02 03 10 24 25 34 42 46 49 54 66 69 72 71 85 95 93 97
Đầu đuôi
0: 2 3
1: 0
2: 4 5
3: 4
4: 2 6 9
5: 4
6: 6 9
7: 2 1
8: 5
9: 5 3 7