Xo so tien giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Tiền Giang Mở thưởng ngày 21/04/2019

Chủ nhật Xổ số Tiền Giang Ngày 21/04/2019
Giải tám
91
Giải bảy
233
Giải sáu
0330
2243
1904
Giải năm
6873
Giải tư
86062
13052
36820
55883
28200
15606
97257
Giải ba
36805
72561
Giải nhì
82278
Giải nhất
06761
Đặc Biệt
945466
05 00 06 04 20 30 33 43 52 57 66 61 61 62 78 73 83 91
Đầu đuôi
0: 5 0 6 4
1:
2: 0
3: 0 3
4: 3
5: 2 7
6: 6 1 1 2
7: 8 3
8: 3
9: 1

Kết quả xổ số Tiền Giang Mở thưởng ngày 14/04/2019

Chủ nhật Xổ số Tiền Giang Ngày 14/04/2019
Giải tám
50
Giải bảy
130
Giải sáu
9401
1186
4947
Giải năm
8743
Giải tư
10168
69443
62369
83120
66422
78046
68248
Giải ba
82930
17018
Giải nhì
93223
Giải nhất
76120
Đặc Biệt
992420
01 18 20 20 23 20 22 30 30 43 46 48 43 47 50 68 69 86
Đầu đuôi
0: 1
1: 8
2: 0 0 3 0 2
3: 0 0
4: 3 6 8 3 7
5: 0
6: 8 9
7:
8: 6
9:

Kết quả xổ số Tiền Giang Mở thưởng ngày 07/04/2019

Chủ nhật Xổ số Tiền Giang Ngày 07/04/2019
Giải tám
76
Giải bảy
896
Giải sáu
0519
1947
5065
Giải năm
5881
Giải tư
28829
84628
03583
67599
22621
10876
20880
Giải ba
02593
79846
Giải nhì
58556
Giải nhất
35478
Đặc Biệt
247114
14 19 29 28 21 46 47 56 65 78 76 76 83 80 81 93 99 96
Đầu đuôi
0:
1: 4 9
2: 9 8 1
3:
4: 6 7
5: 6
6: 5
7: 8 6 6
8: 3 0 1
9: 3 9 6

Kết quả xổ số Tiền Giang Mở thưởng ngày 31/03/2019

Chủ nhật Xổ số Tiền Giang Ngày 31/03/2019
Giải tám
82
Giải bảy
647
Giải sáu
4927
7769
6014
Giải năm
6094
Giải tư
99389
15044
99441
12169
50294
11043
70493
Giải ba
48942
52284
Giải nhì
10915
Giải nhất
79555
Đặc Biệt
500168
15 14 27 42 44 41 43 47 55 68 69 69 84 89 82 94 93 94
Đầu đuôi
0:
1: 5 4
2: 7
3:
4: 2 4 1 3 7
5: 5
6: 8 9 9
7:
8: 4 9 2
9: 4 3 4

Kết quả xổ số Tiền Giang Mở thưởng ngày 24/03/2019

Chủ nhật Xổ số Tiền Giang Ngày 24/03/2019
Giải tám
69
Giải bảy
773
Giải sáu
6226
3760
3922
Giải năm
1464
Giải tư
09049
97503
35413
94394
24869
16521
18441
Giải ba
72011
37362
Giải nhì
83903
Giải nhất
52890
Đặc Biệt
365946
03 03 11 13 21 26 22 46 49 41 62 69 64 60 69 73 90 94
Đầu đuôi
0: 3 3
1: 1 3
2: 1 6 2
3:
4: 6 9 1
5:
6: 2 9 4 0 9
7: 3
8:
9: 0 4