Xo so tien giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Tiền Giang Mở thưởng ngày 28/06/2020

Chủ nhật Xổ số Tiền Giang Ngày 28/06/2020
Giải tám
89
Giải bảy
574
Giải sáu
1291
6137
1419
Giải năm
6569
Giải tư
98940
37072
19770
47675
64816
07521
85520
Giải ba
78441
21004
Giải nhì
97890
Giải nhất
46424
Đặc Biệt
347226
04 16 19 26 24 21 20 37 41 40 69 72 70 75 74 89 90 91
Đầu đuôi
0: 4
1: 6 9
2: 6 4 1 0
3: 7
4: 1 0
5:
6: 9
7: 2 0 5 4
8: 9
9: 0 1

Kết quả xổ số Tiền Giang Mở thưởng ngày 21/06/2020

Chủ nhật Xổ số Tiền Giang Ngày 21/06/2020
Giải tám
85
Giải bảy
754
Giải sáu
6627
7250
0133
Giải năm
4619
Giải tư
92562
42005
18486
13366
90034
62813
50298
Giải ba
12685
20900
Giải nhì
14600
Giải nhất
99976
Đặc Biệt
447212
00 00 05 12 13 19 27 34 33 50 54 62 66 76 85 86 85 98
Đầu đuôi
0: 0 0 5
1: 2 3 9
2: 7
3: 4 3
4:
5: 0 4
6: 2 6
7: 6
8: 5 6 5
9: 8

Kết quả xổ số Tiền Giang Mở thưởng ngày 14/06/2020

Chủ nhật Xổ số Tiền Giang Ngày 14/06/2020
Giải tám
13
Giải bảy
677
Giải sáu
4923
3019
7596
Giải năm
6628
Giải tư
25653
83380
45822
51380
64236
57175
97095
Giải ba
35218
20138
Giải nhì
77367
Giải nhất
66960
Đặc Biệt
734277
18 19 13 22 28 23 38 36 53 60 67 77 75 77 80 80 95 96
Đầu đuôi
0:
1: 8 9 3
2: 2 8 3
3: 8 6
4:
5: 3
6: 0 7
7: 7 5 7
8: 0 0
9: 5 6

Kết quả xổ số Tiền Giang Mở thưởng ngày 07/06/2020

Chủ nhật Xổ số Tiền Giang Ngày 07/06/2020
Giải tám
20
Giải bảy
797
Giải sáu
7443
0251
4009
Giải năm
8726
Giải tư
82459
50493
03949
03541
06916
13760
32349
Giải ba
53673
64516
Giải nhì
22207
Giải nhất
75056
Đặc Biệt
238471
07 09 16 16 26 20 49 41 49 43 56 59 51 60 71 73 93 97
Đầu đuôi
0: 7 9
1: 6 6
2: 6 0
3:
4: 9 1 9 3
5: 6 9 1
6: 0
7: 1 3
8:
9: 3 7

Kết quả xổ số Tiền Giang Mở thưởng ngày 31/05/2020

Chủ nhật Xổ số Tiền Giang Ngày 31/05/2020
Giải tám
17
Giải bảy
109
Giải sáu
6449
6275
4717
Giải năm
4441
Giải tư
49249
34571
94880
92359
91309
61714
63963
Giải ba
63989
99207
Giải nhì
47002
Giải nhất
53235
Đặc Biệt
627498
02 07 09 09 14 17 17 35 49 41 49 59 63 71 75 89 80 98
Đầu đuôi
0: 2 7 9 9
1: 4 7 7
2:
3: 5
4: 9 1 9
5: 9
6: 3
7: 1 5
8: 9 0
9: 8