Tạo mã nhúng kết quả xổ số

Mã nhúng kết quả xổ số

Copy đoạn sau vào website, bog. Kích thước có thể tùy chỉnh (mặc định =300px;)

Xem trước (demo)