Xo so dong nai

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đồng Nai Mở thưởng ngày 15/03/2023

Thứ tư Xổ số Đồng Nai Ngày 15/03/2023
Giải tám
65
Giải bảy
875
Giải sáu
9321
3914
5071
Giải năm
1775
Giải tư
35122
17537
53079
84764
12174
77218
61687
Giải ba
76804
61991
Giải nhì
36787
Giải nhất
76731
Đặc Biệt
404158
04 18 14 22 21 31 37 58 64 65 79 74 75 71 75 87 87 91
Đầu đuôi
0: 4
1: 8 4
2: 2 1
3: 1 7
4:
5: 8
6: 4 5
7: 9 4 5 1 5
8: 7 7
9: 1

Kết quả xổ số Đồng Nai Mở thưởng ngày 08/03/2023

Thứ tư Xổ số Đồng Nai Ngày 08/03/2023
Giải tám
29
Giải bảy
185
Giải sáu
9415
0549
2173
Giải năm
8687
Giải tư
19110
72525
53940
43670
00483
49573
63501
Giải ba
83359
77322
Giải nhì
67694
Giải nhất
09376
Đặc Biệt
385385
01 10 15 22 25 29 40 49 59 76 70 73 73 85 83 87 85 94
Đầu đuôi
0: 1
1: 0 5
2: 2 5 9
3:
4: 0 9
5: 9
6:
7: 6 0 3 3
8: 5 3 7 5
9: 4

Kết quả xổ số Đồng Nai Mở thưởng ngày 01/03/2023

Thứ tư Xổ số Đồng Nai Ngày 01/03/2023
Giải tám
60
Giải bảy
501
Giải sáu
8980
3618
5242
Giải năm
3292
Giải tư
18847
36883
72642
87425
32012
76552
54486
Giải ba
80065
66128
Giải nhì
62377
Giải nhất
06781
Đặc Biệt
731066
01 12 18 28 25 47 42 42 52 66 65 60 77 81 83 86 80 92
Đầu đuôi
0: 1
1: 2 8
2: 8 5
3:
4: 7 2 2
5: 2
6: 6 5 0
7: 7
8: 1 3 6 0
9: 2

Kết quả xổ số Đồng Nai Mở thưởng ngày 22/02/2023

Thứ tư Xổ số Đồng Nai Ngày 22/02/2023
Giải tám
76
Giải bảy
994
Giải sáu
8660
2388
8716
Giải năm
6801
Giải tư
01328
69346
52940
94393
14330
30575
98924
Giải ba
91666
72801
Giải nhì
72350
Giải nhất
10095
Đặc Biệt
437472
01 01 16 28 24 30 46 40 50 66 60 72 75 76 88 95 93 94
Đầu đuôi
0: 1 1
1: 6
2: 8 4
3: 0
4: 6 0
5: 0
6: 6 0
7: 2 5 6
8: 8
9: 5 3 4

Kết quả xổ số Đồng Nai Mở thưởng ngày 15/02/2023

Thứ tư Xổ số Đồng Nai Ngày 15/02/2023
Giải tám
10
Giải bảy
009
Giải sáu
1377
3193
2459
Giải năm
0277
Giải tư
00896
10947
47850
83503
38605
91462
35109
Giải ba
30547
56185
Giải nhì
53115
Giải nhất
43531
Đặc Biệt
760675
03 05 09 09 15 10 31 47 47 50 59 62 75 77 77 85 96 93
Đầu đuôi
0: 3 5 9 9
1: 5 0
2:
3: 1
4: 7 7
5: 0 9
6: 2
7: 5 7 7
8: 5
9: 6 3