Xo so dong nai

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đồng Nai Mở thưởng ngày 13/12/2017

Thứ tư Xổ số Đồng Nai Ngày 13/12/2017
Giải tám
70
Giải bảy
728
Giải sáu
7627
7560
1050
Giải năm
3930
Giải tư
96853
28966
36735
50325
33149
35320
34009
Giải ba
92957
09681
Giải nhì
39905
Giải nhất
74487
Đặc Biệt
824610
05 09 10 25 20 27 28 35 30 49 57 53 50 66 60 70 87 81
Đầu đuôi
0: 5 9
1: 0
2: 5 0 7 8
3: 5 0
4: 9
5: 7 3 0
6: 6 0
7: 0
8: 7 1
9:

Kết quả xổ số Đồng Nai Mở thưởng ngày 06/12/2017

Thứ tư Xổ số Đồng Nai Ngày 06/12/2017
Giải tám
61
Giải bảy
970
Giải sáu
1981
5148
6088
Giải năm
5766
Giải tư
97192
05957
75867
98466
45212
28738
25741
Giải ba
11614
64569
Giải nhì
61302
Giải nhất
62561
Đặc Biệt
897448
02 14 12 38 48 41 48 57 61 69 67 66 66 61 70 81 88 92
Đầu đuôi
0: 2
1: 4 2
2:
3: 8
4: 8 1 8
5: 7
6: 1 9 7 6 6 1
7: 0
8: 1 8
9: 2

Kết quả xổ số Đồng Nai Mở thưởng ngày 29/11/2017

Thứ tư Xổ số Đồng Nai Ngày 29/11/2017
Giải tám
14
Giải bảy
226
Giải sáu
5247
7422
6189
Giải năm
7748
Giải tư
11682
73687
40509
35213
86306
51849
62384
Giải ba
04202
97884
Giải nhì
62225
Giải nhất
27299
Đặc Biệt
913807
07 02 09 06 13 14 25 22 26 49 48 47 84 82 87 84 89 99
Đầu đuôi
0: 7 2 9 6
1: 3 4
2: 5 2 6
3:
4: 9 8 7
5:
6:
7:
8: 4 2 7 4 9
9: 9

Kết quả xổ số Đồng Nai Mở thưởng ngày 22/11/2017

Thứ tư Xổ số Đồng Nai Ngày 22/11/2017
Giải tám
23
Giải bảy
181
Giải sáu
8063
0031
0298
Giải năm
2323
Giải tư
84015
25828
14007
22676
40899
51535
98221
Giải ba
78629
61968
Giải nhì
85073
Giải nhất
32612
Đặc Biệt
133670
07 12 15 29 28 21 23 23 35 31 68 63 70 73 76 81 99 98
Đầu đuôi
0: 7
1: 2 5
2: 9 8 1 3 3
3: 5 1
4:
5:
6: 8 3
7: 0 3 6
8: 1
9: 9 8

Kết quả xổ số Đồng Nai Mở thưởng ngày 15/11/2017

Thứ tư Xổ số Đồng Nai Ngày 15/11/2017
Giải tám
74
Giải bảy
454
Giải sáu
2359
1607
9353
Giải năm
2610
Giải tư
55639
15553
62017
26611
09466
31926
16500
Giải ba
39830
61203
Giải nhì
34925
Giải nhất
93583
Đặc Biệt
877903
03 03 00 07 17 11 10 25 26 30 39 53 59 53 54 66 74 83
Đầu đuôi
0: 3 3 0 7
1: 7 1 0
2: 5 6
3: 0 9
4:
5: 3 9 3 4
6: 6
7: 4
8: 3
9: