SOI CAU TONG HOP

Soi Cầu Loto:
BẢNG CẦU RÚT GỌN CẦU
0: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
1: 10 11 12 13 14 15 17 18 19
2: 20 21 22 23 24 25 27 28 29
3: 30 31 32 34 35 36 38 39
4: 41 42 47 48
5: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
6: 60 61 62 63 64 65 66 68 69
7: 72 73 74 75 76 77 78 79
8: 80 81 84 85 86 87 89
9: 92 93 94 95 97 99
Hướng dẫn cách soi cầu:
- Số ngày thống kê: Số ngày CAU chạy, số ngày để trống thì ra được tất cả các CAU tồn tại theo số ngày thống kê.
- CAU của số: Chọn 1 số muốn xem(00-99) theo số ngày thống kê.
- Kiểu SOI: soi theo 1 số dạng đặc biệt.
Ví dụ:

- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày, nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số để trống, Nhấn nút xem kết quả
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày, của số:55, nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số nhập:55, Nhấn nút xem kết quả
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày theo dạng Cầu 2 nháy: Nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số để trống, kiểu soi chọn: Cầu về 2 nháy.