SOI CAU TONG HOP

Soi Cầu Loto:
BẢNG CẦU RÚT GỌN CẦU
0: 00 03 04 05 06 07 08
1: 10 11 13 15 18
2: 21 22 23 24 25 26
3: 30 31 32 33 34 35 37 38 39
4: 40 41 43 44 45 46 47 49
5: 50 51 52 54 55 58
6: 60 61 63 65 66 67 68 69
7: 70 72 73 74 75 77 78
8: 81 82 84 85 86 87 89
9: 91 92 93 94 95 97 98 99
Hướng dẫn cách soi cầu:
- Số ngày thống kê: Số ngày CAU chạy, số ngày để trống thì ra được tất cả các CAU tồn tại theo số ngày thống kê.
- CAU của số: Chọn 1 số muốn xem(00-99) theo số ngày thống kê.
- Kiểu SOI: soi theo 1 số dạng đặc biệt.
Ví dụ:

- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày, nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số để trống, Nhấn nút xem kết quả
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày, của số:55, nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số nhập:55, Nhấn nút xem kết quả
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày theo dạng Cầu 2 nháy: Nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số để trống, kiểu soi chọn: Cầu về 2 nháy.