SOI CAU TONG HOP

Soi Cầu Loto:
BẢNG CẦU RÚT GỌN CẦU
0: 02 04 06 08
1: 10 11 14 16
2: 20 21 22 24 26 28 29
3: 36
4: 40 45 46 48
5: 50 52 54 57 59
6: 60 61 63 64 65 67 68
7: 70 71 72 73 75 76 77
8: 81 82 86
9: 90 91 92 93 96 98 99
Hướng dẫn cách soi cầu:
- Số ngày thống kê: Số ngày CAU chạy, số ngày để trống thì ra được tất cả các CAU tồn tại theo số ngày thống kê.
- CAU của số: Chọn 1 số muốn xem(00-99) theo số ngày thống kê.
- Kiểu SOI: soi theo 1 số dạng đặc biệt.
Ví dụ:

- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày, nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số để trống, Nhấn nút xem kết quả
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày, của số:55, nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số nhập:55, Nhấn nút xem kết quả
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày theo dạng Cầu 2 nháy: Nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số để trống, kiểu soi chọn: Cầu về 2 nháy.