SOI CAU TONG HOP

Soi Cầu Loto:
BẢNG CẦU RÚT GỌN CẦU
0: 01 03 04 07 09
1: 11 12 14 16 17 18 19
2: 26 27 29
3: 31 32 37 38
4: 42 45 47 48 49
5: 51
6: 67 68 69
7: 71 72 74 75 77 78 79
8: 82 84 85 87 88 89
9: 92 94 96 97 98 99
Hướng dẫn cách soi cầu:
- Số ngày thống kê: Số ngày CAU chạy, số ngày để trống thì ra được tất cả các CAU tồn tại theo số ngày thống kê.
- CAU của số: Chọn 1 số muốn xem(00-99) theo số ngày thống kê.
- Kiểu SOI: soi theo 1 số dạng đặc biệt.
Ví dụ:

- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày, nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số để trống, Nhấn nút xem kết quả
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày, của số:55, nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số nhập:55, Nhấn nút xem kết quả
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày theo dạng Cầu 2 nháy: Nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số để trống, kiểu soi chọn: Cầu về 2 nháy.