Xo so tay ninh

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 07/11/2019

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 07/11/2019
Giải tám
62
Giải bảy
179
Giải sáu
7184
9256
0027
Giải năm
7589
Giải tư
40758
79704
41401
43125
82779
60426
55935
Giải ba
92459
54261
Giải nhì
51161
Giải nhất
67408
Đặc Biệt
975018
08 04 01 18 25 26 27 35 59 58 56 61 61 62 79 79 89 84
Đầu đuôi
0: 8 4 1
1: 8
2: 5 6 7
3: 5
4:
5: 9 8 6
6: 1 1 2
7: 9 9
8: 9 4
9:

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 31/10/2019

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 31/10/2019
Giải tám
80
Giải bảy
678
Giải sáu
9704
8239
6683
Giải năm
7590
Giải tư
04891
89829
34217
12789
00565
43465
26033
Giải ba
80859
40710
Giải nhì
06273
Giải nhất
74725
Đặc Biệt
687274
04 10 17 25 29 33 39 59 65 65 74 73 78 89 83 80 91 90
Đầu đuôi
0: 4
1: 0 7
2: 5 9
3: 3 9
4:
5: 9
6: 5 5
7: 4 3 8
8: 9 3 0
9: 1 0

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 24/10/2019

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 24/10/2019
Giải tám
92
Giải bảy
707
Giải sáu
9443
7536
6562
Giải năm
8157
Giải tư
40986
48909
80573
75979
94498
02520
39099
Giải ba
18869
26404
Giải nhì
29597
Giải nhất
62079
Đặc Biệt
164082
04 09 07 20 36 43 57 69 62 79 73 79 82 86 97 98 99 92
Đầu đuôi
0: 4 9 7
1:
2: 0
3: 6
4: 3
5: 7
6: 9 2
7: 9 3 9
8: 2 6
9: 7 8 9 2

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 17/10/2019

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 17/10/2019
Giải tám
89
Giải bảy
672
Giải sáu
3448
6493
1672
Giải năm
4117
Giải tư
73723
99034
98001
16141
18693
74577
30816
Giải ba
36188
22673
Giải nhì
23454
Giải nhất
59981
Đặc Biệt
764717
01 17 16 17 23 34 41 48 54 73 77 72 72 81 88 89 93 93
Đầu đuôi
0: 1
1: 7 6 7
2: 3
3: 4
4: 1 8
5: 4
6:
7: 3 7 2 2
8: 1 8 9
9: 3 3

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 10/10/2019

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 10/10/2019
Giải tám
27
Giải bảy
708
Giải sáu
8512
5179
2031
Giải năm
9511
Giải tư
03937
89591
85022
70355
60824
08038
55552
Giải ba
43256
36111
Giải nhì
84636
Giải nhất
22644
Đặc Biệt
150163
08 11 11 12 22 24 27 36 37 38 31 44 56 55 52 63 79 91
Đầu đuôi
0: 8
1: 1 1 2
2: 2 4 7
3: 6 7 8 1
4: 4
5: 6 5 2
6: 3
7: 9
8:
9: 1