CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

22(2 lần) 79(2 lần) 02(1)lần 03(1)lần 04(1)lần 11(1 lần) 14(1 lần) 20(1 lần)

Trong 60 ngày

79(3 lần) 02(2)lần 22(2 lần) 37(2 lần) 48(2 lần) 61(2 lần) 66(2 lần) 78(2 lần)

Trong 120 ngày

15(5 lần) 51(4 lần) 61(4 lần) 79(4 lần) 02(3)lần 22(3 lần) 30(3 lần) 34(3 lần)

Trong 365 ngày

79(12 lần) 34(9 lần) 15(8 lần) 19(8 lần) 65(8 lần) 76(8 lần) 61(7 lần) 04(6)lần

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

97(19 lần) 66(15 lần) 05(13)lần 14(13 lần) 23(13 lần) 24(13 lần) 80(13 lần)

Trong 60 ngày

62(29 lần) 80(28 lần) 97(28 lần) 43(23 lần) 66(23 lần) 05(22)lần 30(22 lần)

Trong 120 ngày

05(47)lần 62(44 lần) 08(43)lần 66(43 lần) 24(42 lần) 72(42 lần) 83(42 lần)

Trong 365 ngày

34(122 lần) 42(121 lần) 79(120 lần) 62(116 lần) 70(115 lần) 96(114 lần) 57(111 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
45(1 lần) 47(2 lần) 60(3 lần) 37(4 lần) 58(4 lần) 70(4 lần) 77(4 lần)
Trong 60 ngày
60(7 lần) 90(8 lần) 58(10 lần) 01(11)lần 38(11 lần) 45(11 lần) 47(11 lần)
Trong 120 ngày
77(21 lần) 38(22 lần) 85(22 lần) 12(24 lần) 65(24 lần) 27(25 lần) 29(25 lần)
Trong 365 ngày
27(76 lần) 45(76 lần) 85(80 lần) 63(81 lần) 77(81 lần) 25(82 lần) 98(82 lần)