CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

01(2)lần 04(2)lần 21(2 lần) 05(1)lần 06(1)lần 08(1)lần 10(1 lần) 12(1 lần)

Trong 60 ngày

97(3 lần) 01(2)lần 04(2)lần 06(2)lần 21(2 lần) 42(2 lần) 49(2 lần) 68(2 lần)

Trong 120 ngày

24(4 lần) 42(4 lần) 68(4 lần) 81(4 lần) 84(4 lần) 97(4 lần) 01(3)lần 16(3 lần)

Trong 365 ngày

97(11 lần) 84(10 lần) 68(9 lần) 74(9 lần) 82(8 lần) 05(7)lần 01(6)lần 02(6)lần

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

58(15 lần) 71(15 lần) 84(15 lần) 07(14)lần 94(14 lần) 12(13 lần) 54(13 lần)

Trong 60 ngày

84(28 lần) 76(26 lần) 81(25 lần) 94(25 lần) 01(24)lần 47(24 lần) 07(23)lần

Trong 120 ngày

81(49 lần) 58(48 lần) 76(48 lần) 84(48 lần) 47(44 lần) 54(43 lần) 68(42 lần)

Trong 365 ngày

68(127 lần) 84(117 lần) 92(117 lần) 52(116 lần) 58(115 lần) 59(113 lần) 20(112 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
25(3 lần) 68(3 lần) 40(4 lần) 52(4 lần) 53(4 lần) 57(4 lần) 79(4 lần)
Trong 60 ngày
52(7 lần) 17(8 lần) 45(8 lần) 53(8 lần) 09(9)lần 55(9 lần) 83(9 lần)
Trong 120 ngày
53(19 lần) 65(19 lần) 17(20 lần) 79(20 lần) 22(21 lần) 66(22 lần) 41(23 lần)
Trong 365 ngày
66(80 lần) 55(81 lần) 79(81 lần) 17(82 lần) 31(82 lần) 45(82 lần) 06(84)lần