Xo so quang binh

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 16/09/2021

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 16/09/2021
Giải tám
93
Giải bảy
183
Giải sáu
6613
2039
7397
Giải năm
7018
Giải tư
89061
26671
19327
03145
96698
27972
09554
Giải ba
14083
98051
Giải nhì
86529
Giải nhất
00477
Đặc Biệt
603521
18 13 21 29 27 39 45 51 54 61 77 71 72 83 83 98 97 93
Đầu đuôi
0:
1: 8 3
2: 1 9 7
3: 9
4: 5
5: 1 4
6: 1
7: 7 1 2
8: 3 3
9: 8 7 3

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 09/09/2021

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 09/09/2021
Giải tám
15
Giải bảy
578
Giải sáu
6351
2920
7736
Giải năm
0140
Giải tư
66631
76494
88069
62387
09253
65552
73563
Giải ba
48113
64025
Giải nhì
26006
Giải nhất
14168
Đặc Biệt
128250
06 13 15 25 20 31 36 40 50 53 52 51 68 69 63 78 87 94
Đầu đuôi
0: 6
1: 3 5
2: 5 0
3: 1 6
4: 0
5: 0 3 2 1
6: 8 9 3
7: 8
8: 7
9: 4

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 02/09/2021

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 02/09/2021
Giải tám
45
Giải bảy
098
Giải sáu
2059
1885
3231
Giải năm
1991
Giải tư
96048
23541
12187
17829
39000
32489
30498
Giải ba
37629
77750
Giải nhì
28148
Giải nhất
80714
Đặc Biệt
423730
00 14 29 29 30 31 48 48 41 45 50 59 87 89 85 98 91 98
Đầu đuôi
0: 0
1: 4
2: 9 9
3: 0 1
4: 8 8 1 5
5: 0 9
6:
7:
8: 7 9 5
9: 8 1 8

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 26/08/2021

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 26/08/2021
Giải tám
31
Giải bảy
034
Giải sáu
5363
5671
4596
Giải năm
3476
Giải tư
32244
68935
70372
98320
70809
36080
69505
Giải ba
17980
84770
Giải nhì
15031
Giải nhất
17743
Đặc Biệt
595385
09 05 20 31 35 34 31 43 44 63 70 72 76 71 85 80 80 96
Đầu đuôi
0: 9 5
1:
2: 0
3: 1 5 4 1
4: 3 4
5:
6: 3
7: 0 2 6 1
8: 5 0 0
9: 6

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 19/08/2021

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 19/08/2021
Giải tám
91
Giải bảy
357
Giải sáu
5054
6710
5220
Giải năm
2115
Giải tư
35188
49747
78879
19709
60936
66903
42952
Giải ba
85834
10600
Giải nhì
59482
Giải nhất
88574
Đặc Biệt
910642
00 09 03 15 10 20 34 36 42 47 52 54 57 74 79 82 88 91
Đầu đuôi
0: 0 9 3
1: 5 0
2: 0
3: 4 6
4: 2 7
5: 2 4 7
6:
7: 4 9
8: 2 8
9: 1