Xo so quang binh

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 02/12/2021

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 02/12/2021
Giải tám
74
Giải bảy
839
Giải sáu
6667
7169
4251
Giải năm
1403
Giải tư
20089
91943
30067
86659
27329
14672
51098
Giải ba
13187
58537
Giải nhì
39531
Giải nhất
18401
Đặc Biệt
501593
01 03 29 31 37 39 43 59 51 67 67 69 72 74 87 89 93 98
Đầu đuôi
0: 1 3
1:
2: 9
3: 1 7 9
4: 3
5: 9 1
6: 7 7 9
7: 2 4
8: 7 9
9: 3 8

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 25/11/2021

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 25/11/2021
Giải tám
65
Giải bảy
869
Giải sáu
4686
8104
6984
Giải năm
5875
Giải tư
57707
20786
72955
30778
03248
17615
44609
Giải ba
48807
81596
Giải nhì
37139
Giải nhất
43645
Đặc Biệt
729074
07 07 09 04 15 39 45 48 55 69 65 74 78 75 86 86 84 96
Đầu đuôi
0: 7 7 9 4
1: 5
2:
3: 9
4: 5 8
5: 5
6: 9 5
7: 4 8 5
8: 6 6 4
9: 6

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 18/11/2021

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 18/11/2021
Giải tám
65
Giải bảy
280
Giải sáu
1441
2019
9387
Giải năm
1131
Giải tư
80367
16039
48592
32687
85825
98623
27574
Giải ba
09137
67487
Giải nhì
44949
Giải nhất
79779
Đặc Biệt
728596
19 25 23 37 39 31 49 41 67 65 79 74 87 87 87 80 96 92
Đầu đuôi
0:
1: 9
2: 5 3
3: 7 9 1
4: 9 1
5:
6: 7 5
7: 9 4
8: 7 7 7 0
9: 6 2

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 11/11/2021

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 11/11/2021
Giải tám
24
Giải bảy
416
Giải sáu
4147
7779
5905
Giải năm
3935
Giải tư
83041
25274
97430
36825
29218
98149
50302
Giải ba
86301
52020
Giải nhì
00854
Giải nhất
63326
Đặc Biệt
745264
01 02 05 18 16 26 20 25 24 30 35 41 49 47 54 64 74 79
Đầu đuôi
0: 1 2 5
1: 8 6
2: 6 0 5 4
3: 0 5
4: 1 9 7
5: 4
6: 4
7: 4 9
8:
9:

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 04/11/2021

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 04/11/2021
Giải tám
97
Giải bảy
274
Giải sáu
3373
3126
1627
Giải năm
4586
Giải tư
75501
27967
44910
50016
85186
91706
40452
Giải ba
05354
76559
Giải nhì
97864
Giải nhất
51429
Đặc Biệt
139026
01 06 10 16 26 29 26 27 54 59 52 64 67 73 74 86 86 97
Đầu đuôi
0: 1 6
1: 0 6
2: 6 9 6 7
3:
4:
5: 4 9 2
6: 4 7
7: 3 4
8: 6 6
9: 7