THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 5 Đuôi 0 1
Đầu 1 2 Đuôi 1 4
Đầu 2 4 Đuôi 2 1
Đầu 3 5 Đuôi 3 8
Đầu 4 3 Đuôi 4 3
Đầu 5 1 Đuôi 5 1
Đầu 6 2 Đuôi 6 1
Đầu 7 5 Đuôi 7 5
Đầu 8 1 Đuôi 8 3
Đầu 9 2 Đuôi 9 3

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 4 14/01/2022
Tổng 1 3 13/01/2022
Tổng 2 2 09/01/2022
Tổng 3 6 12/01/2022
Tổng 4 4 16/01/2022
Tổng 5 4 17/01/2022
Tổng 6 2 30/12/2021
Tổng 7 1 03/01/2022
Tổng 8 2 23/12/2021
Tổng 9 2 11/01/2022

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 4 (22)15/01/2022
Tổng chẵn lẻ 11 (41)17/01/2022
Tổng lẻ lẻ 5 (38)13/01/2022
Tổng lẻ chẵn 5 (38)13/01/2022
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.