THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 1 Đuôi 0 5
Đầu 1 2 Đuôi 1 2
Đầu 2 3 Đuôi 2 2
Đầu 3 0 Đuôi 3 3
Đầu 4 5 Đuôi 4 1
Đầu 5 2 Đuôi 5 2
Đầu 6 7 Đuôi 6 2
Đầu 7 3 Đuôi 7 7
Đầu 8 5 Đuôi 8 4
Đầu 9 2 Đuôi 9 2

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 2 06/09/2018
Tổng 1 1 12/09/2018
Tổng 2 1 18/09/2018
Tổng 3 3 21/09/2018
Tổng 4 4 19/09/2018
Tổng 5 4 22/09/2018
Tổng 6 6 14/09/2018
Tổng 7 1 17/09/2018
Tổng 8 4 23/09/2018
Tổng 9 4 16/09/2018

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 11 (62)23/09/2018
Tổng chẵn lẻ 10 (21)21/09/2018
Tổng lẻ lẻ 3 (78)22/09/2018
Tổng lẻ chẵn 3 (78)22/09/2018
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.