THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 9 Đuôi 0 5
Đầu 1 4 Đuôi 1 2
Đầu 2 3 Đuôi 2 3
Đầu 3 4 Đuôi 3 1
Đầu 4 2 Đuôi 4 3
Đầu 5 1 Đuôi 5 3
Đầu 6 2 Đuôi 6 4
Đầu 7 1 Đuôi 7 4
Đầu 8 2 Đuôi 8 1
Đầu 9 2 Đuôi 9 4

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 2 18/09/2016
Tổng 1 4 15/09/2016
Tổng 2 2 02/09/2016
Tổng 3 3 21/09/2016
Tổng 4 1 06/09/2016
Tổng 5 5 17/09/2016
Tổng 6 3 24/09/2016
Tổng 7 5 11/09/2016
Tổng 8 2 20/09/2016
Tổng 9 3 25/09/2016

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 7 (06)24/09/2016
Tổng chẵn lẻ 11 (09)22/09/2016
Tổng lẻ lẻ 9 (90)25/09/2016
Tổng lẻ chẵn 9 (90)25/09/2016
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.