THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 2 Đuôi 0 8
Đầu 1 2 Đuôi 1 2
Đầu 2 4 Đuôi 2 4
Đầu 3 2 Đuôi 3 4
Đầu 4 3 Đuôi 4 1
Đầu 5 4 Đuôi 5 1
Đầu 6 2 Đuôi 6 2
Đầu 7 1 Đuôi 7 2
Đầu 8 8 Đuôi 8 3
Đầu 9 2 Đuôi 9 3

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 4 27/09/2020
Tổng 1 1 11/09/2020
Tổng 2 6 23/09/2020
Tổng 3 3 15/09/2020
Tổng 4 4 28/09/2020
Tổng 5 2 29/09/2020
Tổng 6 1 20/09/2020
Tổng 7 2 17/09/2020
Tổng 8 4 12/09/2020
Tổng 9 3 25/09/2020

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 13 (46)27/09/2020
Tổng chẵn lẻ 6 (23)29/09/2020
Tổng lẻ lẻ 5 (18)25/09/2020
Tổng lẻ chẵn 5 (18)25/09/2020
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.