THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 3 Đuôi 0 3
Đầu 1 1 Đuôi 1 2
Đầu 2 5 Đuôi 2 5
Đầu 3 4 Đuôi 3 2
Đầu 4 1 Đuôi 4 2
Đầu 5 3 Đuôi 5 2
Đầu 6 3 Đuôi 6 4
Đầu 7 3 Đuôi 7 3
Đầu 8 3 Đuôi 8 6
Đầu 9 4 Đuôi 9 1

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 3 12/06/2024
Tổng 1 2 10/06/2024
Tổng 2 2 31/05/2024
Tổng 3 1 01/06/2024
Tổng 4 3 29/05/2024
Tổng 5 4 14/06/2024
Tổng 6 5 08/06/2024
Tổng 7 5 02/06/2024
Tổng 8 2 13/06/2024
Tổng 9 3 11/06/2024

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 10 (26)13/06/2024
Tổng chẵn lẻ 5 (87)14/06/2024
Tổng lẻ lẻ 10 (56)05/06/2024
Tổng lẻ chẵn 10 (56)05/06/2024
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.