THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 7 Đuôi 0 2
Đầu 1 0 Đuôi 1 0
Đầu 2 2 Đuôi 2 3
Đầu 3 2 Đuôi 3 2
Đầu 4 1 Đuôi 4 4
Đầu 5 1 Đuôi 5 5
Đầu 6 3 Đuôi 6 3
Đầu 7 4 Đuôi 7 5
Đầu 8 5 Đuôi 8 4
Đầu 9 5 Đuôi 9 2

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 3 16/07/2019
Tổng 1 2 23/07/2019
Tổng 2 7 19/07/2019
Tổng 3 1 27/06/2019
Tổng 4 3 30/06/2019
Tổng 5 3 20/07/2019
Tổng 6 3 13/07/2019
Tổng 7 5 22/07/2019
Tổng 8 0
Tổng 9 3 21/07/2019

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 10 (02)19/07/2019
Tổng chẵn lẻ 8 (45)21/07/2019
Tổng lẻ lẻ 6 (74)23/07/2019
Tổng lẻ chẵn 6 (74)23/07/2019
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.