THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 3 Đuôi 0 3
Đầu 1 1 Đuôi 1 1
Đầu 2 2 Đuôi 2 3
Đầu 3 0 Đuôi 3 3
Đầu 4 3 Đuôi 4 4
Đầu 5 4 Đuôi 5 3
Đầu 6 6 Đuôi 6 0
Đầu 7 3 Đuôi 7 3
Đầu 8 4 Đuôi 8 4
Đầu 9 4 Đuôi 9 6

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 3 27/08/2014
Tổng 1 2 21/08/2014
Tổng 2 1 23/08/2014
Tổng 3 1 29/08/2014
Tổng 4 5 17/08/2014
Tổng 5 1 05/08/2014
Tổng 6 6 28/08/2014
Tổng 7 4 26/08/2014
Tổng 8 3 16/08/2014
Tổng 9 4 30/08/2014

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 10 (60)28/08/2014
Tổng chẵn lẻ 8 (49)29/08/2014
Tổng lẻ lẻ 4 (54)30/08/2014
Tổng lẻ chẵn 4 (54)30/08/2014
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.