THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 6 Đuôi 0 3
Đầu 1 0 Đuôi 1 3
Đầu 2 0 Đuôi 2 1
Đầu 3 5 Đuôi 3 4
Đầu 4 3 Đuôi 4 5
Đầu 5 2 Đuôi 5 2
Đầu 6 3 Đuôi 6 2
Đầu 7 3 Đuôi 7 2
Đầu 8 3 Đuôi 8 2
Đầu 9 1 Đuôi 9 2

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 4 21/02/2024
Tổng 1 2 19/02/2024
Tổng 2 2 29/02/2024
Tổng 3 4 18/02/2024
Tổng 4 1 15/02/2024
Tổng 5 0
Tổng 6 4 02/03/2024
Tổng 7 5 01/03/2024
Tổng 8 1 23/02/2024
Tổng 9 3 28/02/2024

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 7 (48)29/02/2024
Tổng chẵn lẻ 8 (61)01/03/2024
Tổng lẻ lẻ 6 (34)26/02/2024
Tổng lẻ chẵn 6 (34)26/02/2024
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.