THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 3 Đuôi 0 4
Đầu 1 1 Đuôi 1 3
Đầu 2 5 Đuôi 2 5
Đầu 3 3 Đuôi 3 3
Đầu 4 2 Đuôi 4 2
Đầu 5 0 Đuôi 5 2
Đầu 6 6 Đuôi 6 2
Đầu 7 2 Đuôi 7 3
Đầu 8 5 Đuôi 8 2
Đầu 9 3 Đuôi 9 4

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 4 26/06/2015
Tổng 1 2 01/07/2015
Tổng 2 9 23/06/2015
Tổng 3 3 30/06/2015
Tổng 4 3 16/06/2015
Tổng 5 2 02/07/2015
Tổng 6 0
Tổng 7 1 24/06/2015
Tổng 8 2 03/07/2015
Tổng 9 4 27/06/2015

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 12 (62)03/07/2015
Tổng chẵn lẻ 9 (87)02/07/2015
Tổng lẻ lẻ 3 (70)24/06/2015
Tổng lẻ chẵn 3 (70)24/06/2015
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.