THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 2 Đuôi 0 1
Đầu 1 4 Đuôi 1 5
Đầu 2 1 Đuôi 2 3
Đầu 3 3 Đuôi 3 5
Đầu 4 3 Đuôi 4 7
Đầu 5 2 Đuôi 5 2
Đầu 6 4 Đuôi 6 2
Đầu 7 6 Đuôi 7 3
Đầu 8 4 Đuôi 8 2
Đầu 9 2 Đuôi 9 1

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 3 14/04/2014
Tổng 1 4 19/04/2014
Tổng 2 4 04/04/2014
Tổng 3 5 13/04/2014
Tổng 4 2 07/04/2014
Tổng 5 2 09/04/2014
Tổng 6 3 16/04/2014
Tổng 7 3 15/04/2014
Tổng 8 4 18/04/2014
Tổng 9 1 06/04/2014

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 7 (06)16/04/2014
Tổng chẵn lẻ 7 (43)15/04/2014
Tổng lẻ lẻ 8 (74)19/04/2014
Tổng lẻ chẵn 8 (74)19/04/2014
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.