THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 3 Đuôi 0 0
Đầu 1 2 Đuôi 1 3
Đầu 2 1 Đuôi 2 3
Đầu 3 3 Đuôi 3 1
Đầu 4 2 Đuôi 4 4
Đầu 5 5 Đuôi 5 4
Đầu 6 3 Đuôi 6 7
Đầu 7 5 Đuôi 7 4
Đầu 8 2 Đuôi 8 2
Đầu 9 4 Đuôi 9 2

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 3 23/11/2014
Tổng 1 4 12/11/2014
Tổng 2 2 02/11/2014
Tổng 3 1 17/11/2014
Tổng 4 3 20/11/2014
Tổng 5 4 21/11/2014
Tổng 6 4 14/11/2014
Tổng 7 2 06/11/2014
Tổng 8 1 26/10/2014
Tổng 9 6 22/11/2014

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 5 (68)20/11/2014
Tổng chẵn lẻ 6 (67)17/11/2014
Tổng lẻ lẻ 11 (36)22/11/2014
Tổng lẻ chẵn 11 (36)22/11/2014
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.