THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 2 Đuôi 0 7
Đầu 1 5 Đuôi 1 2
Đầu 2 4 Đuôi 2 6
Đầu 3 7 Đuôi 3 2
Đầu 4 0 Đuôi 4 2
Đầu 5 2 Đuôi 5 1
Đầu 6 5 Đuôi 6 2
Đầu 7 3 Đuôi 7 3
Đầu 8 2 Đuôi 8 1
Đầu 9 0 Đuôi 9 4

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 2 25/06/2020
Tổng 1 3 30/06/2020
Tổng 2 2 29/06/2020
Tổng 3 3 19/06/2020
Tổng 4 2 05/06/2020
Tổng 5 3 20/06/2020
Tổng 6 2 28/06/2020
Tổng 7 6 26/06/2020
Tổng 8 5 01/07/2020
Tổng 9 2 27/06/2020

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 7 (20)29/06/2020
Tổng chẵn lẻ 6 (29)30/06/2020
Tổng lẻ lẻ 11 (36)27/06/2020
Tổng lẻ chẵn 11 (36)27/06/2020
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.