THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 4 Đuôi 0 0
Đầu 1 5 Đuôi 1 3
Đầu 2 0 Đuôi 2 1
Đầu 3 2 Đuôi 3 5
Đầu 4 2 Đuôi 4 2
Đầu 5 4 Đuôi 5 5
Đầu 6 1 Đuôi 6 2
Đầu 7 1 Đuôi 7 2
Đầu 8 3 Đuôi 8 5
Đầu 9 4 Đuôi 9 1

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 2 04/03/2015
Tổng 1 2 16/02/2015
Tổng 2 3 03/03/2015
Tổng 3 2 22/02/2015
Tổng 4 4 01/03/2015
Tổng 5 1 05/02/2015
Tổng 6 3 02/03/2015
Tổng 7 1 08/02/2015
Tổng 8 2 25/02/2015
Tổng 9 6 15/02/2015

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 4 (48)03/03/2015
Tổng chẵn lẻ 6 (63)15/02/2015
Tổng lẻ lẻ 6 (12)22/02/2015
Tổng lẻ chẵn 6 (12)22/02/2015
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.