THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 6 Đuôi 0 3
Đầu 1 5 Đuôi 1 4
Đầu 2 1 Đuôi 2 5
Đầu 3 2 Đuôi 3 2
Đầu 4 1 Đuôi 4 3
Đầu 5 3 Đuôi 5 4
Đầu 6 3 Đuôi 6 2
Đầu 7 4 Đuôi 7 2
Đầu 8 3 Đuôi 8 3
Đầu 9 2 Đuôi 9 2

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 5 19/03/2019
Tổng 1 2 03/03/2019
Tổng 2 3 08/03/2019
Tổng 3 1 21/03/2019
Tổng 4 4 22/03/2019
Tổng 5 4 23/03/2019
Tổng 6 2 20/03/2019
Tổng 7 3 18/03/2019
Tổng 8 4 15/03/2019
Tổng 9 2 07/03/2019

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 9 (24)20/03/2019
Tổng chẵn lẻ 5 (05)23/03/2019
Tổng lẻ lẻ 7 (34)18/03/2019
Tổng lẻ chẵn 7 (34)18/03/2019
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.