THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 2 Đuôi 0 2
Đầu 1 1 Đuôi 1 3
Đầu 2 1 Đuôi 2 5
Đầu 3 4 Đuôi 3 2
Đầu 4 1 Đuôi 4 2
Đầu 5 1 Đuôi 5 2
Đầu 6 3 Đuôi 6 4
Đầu 7 8 Đuôi 7 1
Đầu 8 2 Đuôi 8 6
Đầu 9 7 Đuôi 9 3

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 3 02/12/2016
Tổng 1 3 27/11/2016
Tổng 2 4 01/12/2016
Tổng 3 2 22/11/2016
Tổng 4 2 18/11/2016
Tổng 5 2 24/11/2016
Tổng 6 2 16/11/2016
Tổng 7 6 29/11/2016
Tổng 8 3 28/11/2016
Tổng 9 3 03/12/2016

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 6 (48)01/12/2016
Tổng chẵn lẻ 3 (25)29/11/2016
Tổng lẻ lẻ 13 (18)03/12/2016
Tổng lẻ chẵn 13 (18)03/12/2016
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.