THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 2 Đuôi 0 2
Đầu 1 1 Đuôi 1 5
Đầu 2 5 Đuôi 2 3
Đầu 3 2 Đuôi 3 2
Đầu 4 3 Đuôi 4 2
Đầu 5 3 Đuôi 5 6
Đầu 6 3 Đuôi 6 2
Đầu 7 5 Đuôi 7 2
Đầu 8 3 Đuôi 8 1
Đầu 9 3 Đuôi 9 5

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 2 06/01/2019
Tổng 1 4 15/01/2019
Tổng 2 4 29/12/2018
Tổng 3 3 31/12/2018
Tổng 4 5 13/01/2019
Tổng 5 2 11/01/2019
Tổng 6 4 12/01/2019
Tổng 7 2 07/01/2019
Tổng 8 3 08/01/2019
Tổng 9 1 14/01/2019

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 7 (24)12/01/2019
Tổng chẵn lẻ 9 (65)15/01/2019
Tổng lẻ lẻ 3 (76)31/12/2018
Tổng lẻ chẵn 3 (76)31/12/2018
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.