THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 5 Đuôi 0 3
Đầu 1 3 Đuôi 1 4
Đầu 2 1 Đuôi 2 4
Đầu 3 6 Đuôi 3 4
Đầu 4 5 Đuôi 4 5
Đầu 5 2 Đuôi 5 1
Đầu 6 1 Đuôi 6 1
Đầu 7 1 Đuôi 7 5
Đầu 8 3 Đuôi 8 2
Đầu 9 4 Đuôi 9 2

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 1 08/10/2015
Tổng 1 4 02/10/2015
Tổng 2 2 04/10/2015
Tổng 3 2 15/09/2015
Tổng 4 2 21/09/2015
Tổng 5 3 30/09/2015
Tổng 6 4 03/10/2015
Tổng 7 6 05/10/2015
Tổng 8 6 07/10/2015
Tổng 9 1 01/10/2015

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 7 (08)07/10/2015
Tổng chẵn lẻ 8 (01)02/10/2015
Tổng lẻ lẻ 8 (34)05/10/2015
Tổng lẻ chẵn 8 (34)05/10/2015
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.