THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 2 Đuôi 0 2
Đầu 1 4 Đuôi 1 4
Đầu 2 3 Đuôi 2 3
Đầu 3 5 Đuôi 3 3
Đầu 4 3 Đuôi 4 3
Đầu 5 0 Đuôi 5 0
Đầu 6 3 Đuôi 6 6
Đầu 7 0 Đuôi 7 4
Đầu 8 6 Đuôi 8 2
Đầu 9 4 Đuôi 9 3

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 4 24/07/2017
Tổng 1 2 11/07/2017
Tổng 2 6 23/07/2017
Tổng 3 7 12/07/2017
Tổng 4 3 13/07/2017
Tổng 5 1 25/06/2017
Tổng 6 2 20/07/2017
Tổng 7 1 05/07/2017
Tổng 8 0
Tổng 9 4 22/07/2017

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 9 (20)23/07/2017
Tổng chẵn lẻ 8 (81)22/07/2017
Tổng lẻ lẻ 7 (12)12/07/2017
Tổng lẻ chẵn 7 (12)12/07/2017
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.