THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 3 Đuôi 0 3
Đầu 1 1 Đuôi 1 4
Đầu 2 1 Đuôi 2 3
Đầu 3 3 Đuôi 3 0
Đầu 4 4 Đuôi 4 3
Đầu 5 2 Đuôi 5 5
Đầu 6 4 Đuôi 6 4
Đầu 7 3 Đuôi 7 4
Đầu 8 6 Đuôi 8 2
Đầu 9 3 Đuôi 9 2

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 4 22/01/2021
Tổng 1 2 14/01/2021
Tổng 2 2 06/01/2021
Tổng 3 4 18/01/2021
Tổng 4 3 21/01/2021
Tổng 5 6 13/01/2021
Tổng 6 2 23/01/2021
Tổng 7 1 11/01/2021
Tổng 8 2 08/01/2021
Tổng 9 4 20/01/2021

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 8 (60)23/01/2021
Tổng chẵn lẻ 10 (45)20/01/2021
Tổng lẻ lẻ 7 (38)14/01/2021
Tổng lẻ chẵn 7 (38)14/01/2021
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.