THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 3 Đuôi 0 6
Đầu 1 3 Đuôi 1 3
Đầu 2 5 Đuôi 2 1
Đầu 3 1 Đuôi 3 4
Đầu 4 5 Đuôi 4 2
Đầu 5 1 Đuôi 5 4
Đầu 6 5 Đuôi 6 4
Đầu 7 3 Đuôi 7 2
Đầu 8 1 Đuôi 8 1
Đầu 9 4 Đuôi 9 4

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 3 25/05/2015
Tổng 1 6 26/05/2015
Tổng 2 6 19/05/2015
Tổng 3 0
Tổng 4 3 14/05/2015
Tổng 5 2 23/05/2015
Tổng 6 2 18/05/2015
Tổng 7 2 16/05/2015
Tổng 8 6 24/05/2015
Tổng 9 1 20/05/2015

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 11 (46)25/05/2015
Tổng chẵn lẻ 8 (69)23/05/2015
Tổng lẻ lẻ 3 (56)26/05/2015
Tổng lẻ chẵn 3 (56)26/05/2015
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.