THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 3 Đuôi 0 4
Đầu 1 3 Đuôi 1 3
Đầu 2 0 Đuôi 2 1
Đầu 3 2 Đuôi 3 5
Đầu 4 4 Đuôi 4 2
Đầu 5 5 Đuôi 5 4
Đầu 6 4 Đuôi 6 3
Đầu 7 3 Đuôi 7 1
Đầu 8 3 Đuôi 8 2
Đầu 9 4 Đuôi 9 6

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 4 20/09/2017
Tổng 1 2 18/09/2017
Tổng 2 2 10/09/2017
Tổng 3 6 17/09/2017
Tổng 4 6 14/09/2017
Tổng 5 1 06/09/2017
Tổng 6 2 13/09/2017
Tổng 7 3 21/09/2017
Tổng 8 3 03/09/2017
Tổng 9 2 07/09/2017

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 6 (46)19/09/2017
Tổng chẵn lẻ 8 (01)18/09/2017
Tổng lẻ lẻ 6 (70)21/09/2017
Tổng lẻ chẵn 6 (70)21/09/2017
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.