THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 4 Đuôi 0 6
Đầu 1 5 Đuôi 1 6
Đầu 2 2 Đuôi 2 3
Đầu 3 1 Đuôi 3 4
Đầu 4 3 Đuôi 4 1
Đầu 5 1 Đuôi 5 1
Đầu 6 1 Đuôi 6 0
Đầu 7 6 Đuôi 7 3
Đầu 8 2 Đuôi 8 4
Đầu 9 5 Đuôi 9 2

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 3 23/07/2016
Tổng 1 2 06/07/2016
Tổng 2 5 24/07/2016
Tổng 3 3 22/07/2016
Tổng 4 1 21/07/2016
Tổng 5 3 16/07/2016
Tổng 6 1 28/06/2016
Tổng 7 5 18/07/2016
Tổng 8 2 07/07/2016
Tổng 9 5 19/07/2016

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 4 (40)21/07/2016
Tổng chẵn lẻ 8 (03)17/07/2016
Tổng lẻ lẻ 10 (12)22/07/2016
Tổng lẻ chẵn 10 (12)22/07/2016
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.