THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 2 Đuôi 0 4
Đầu 1 2 Đuôi 1 4
Đầu 2 4 Đuôi 2 2
Đầu 3 2 Đuôi 3 0
Đầu 4 4 Đuôi 4 6
Đầu 5 1 Đuôi 5 1
Đầu 6 2 Đuôi 6 2
Đầu 7 6 Đuôi 7 4
Đầu 8 2 Đuôi 8 3
Đầu 9 5 Đuôi 9 4

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 2 22/06/2022
Tổng 1 2 29/06/2022
Tổng 2 3 04/07/2022
Tổng 3 2 28/06/2022
Tổng 4 5 05/07/2022
Tổng 5 0
Tổng 6 3 01/07/2022
Tổng 7 3 26/06/2022
Tổng 8 4 27/06/2022
Tổng 9 6 03/07/2022

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 9 (04)05/07/2022
Tổng chẵn lẻ 5 (49)28/06/2022
Tổng lẻ lẻ 8 (90)03/07/2022
Tổng lẻ chẵn 8 (90)03/07/2022
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.