THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 4 Đuôi 0 2
Đầu 1 1 Đuôi 1 1
Đầu 2 3 Đuôi 2 7
Đầu 3 2 Đuôi 3 1
Đầu 4 3 Đuôi 4 2
Đầu 5 5 Đuôi 5 0
Đầu 6 0 Đuôi 6 3
Đầu 7 2 Đuôi 7 5
Đầu 8 3 Đuôi 8 6
Đầu 9 7 Đuôi 9 3

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 3 22/06/2016
Tổng 1 4 23/06/2016
Tổng 2 4 14/06/2016
Tổng 3 1 20/06/2016
Tổng 4 0
Tổng 5 5 24/06/2016
Tổng 6 4 21/06/2016
Tổng 7 5 17/06/2016
Tổng 8 0
Tổng 9 4 18/06/2016

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 7 (42)21/06/2016
Tổng chẵn lẻ 6 (41)24/06/2016
Tổng lẻ lẻ 13 (58)20/06/2016
Tổng lẻ chẵn 13 (58)20/06/2016
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.