THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 2 Đuôi 0 1
Đầu 1 5 Đuôi 1 5
Đầu 2 1 Đuôi 2 5
Đầu 3 1 Đuôi 3 6
Đầu 4 3 Đuôi 4 2
Đầu 5 2 Đuôi 5 2
Đầu 6 8 Đuôi 6 2
Đầu 7 1 Đuôi 7 5
Đầu 8 4 Đuôi 8 2
Đầu 9 3 Đuôi 9 0

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 4 13/09/2019
Tổng 1 4 09/09/2019
Tổng 2 5 10/09/2019
Tổng 3 1 15/09/2019
Tổng 4 1 08/09/2019
Tổng 5 1 11/09/2019
Tổng 6 3 05/09/2019
Tổng 7 4 14/09/2019
Tổng 8 5 12/09/2019
Tổng 9 2 03/09/2019

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 9 (82)13/09/2019
Tổng chẵn lẻ 9 (03)15/09/2019
Tổng lẻ lẻ 3 (16)07/09/2019
Tổng lẻ chẵn 3 (16)07/09/2019
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.