THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 2 Đuôi 0 3
Đầu 1 1 Đuôi 1 5
Đầu 2 3 Đuôi 2 3
Đầu 3 3 Đuôi 3 0
Đầu 4 1 Đuôi 4 2
Đầu 5 3 Đuôi 5 4
Đầu 6 5 Đuôi 6 3
Đầu 7 5 Đuôi 7 4
Đầu 8 3 Đuôi 8 1
Đầu 9 4 Đuôi 9 5

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 2 27/05/2017
Tổng 1 5 12/05/2017
Tổng 2 1 07/05/2017
Tổng 3 7 28/05/2017
Tổng 4 3 21/05/2017
Tổng 5 2 25/05/2017
Tổng 6 0
Tổng 7 4 23/05/2017
Tổng 8 4 24/05/2017
Tổng 9 2 18/05/2017

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 3 (80)19/05/2017
Tổng chẵn lẻ 11 (67)28/05/2017
Tổng lẻ lẻ 9 (52)22/05/2017
Tổng lẻ chẵn 9 (52)22/05/2017
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.