THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 0 Đuôi 0 2
Đầu 1 3 Đuôi 1 3
Đầu 2 1 Đuôi 2 5
Đầu 3 6 Đuôi 3 4
Đầu 4 3 Đuôi 4 0
Đầu 5 5 Đuôi 5 2
Đầu 6 4 Đuôi 6 5
Đầu 7 2 Đuôi 7 2
Đầu 8 4 Đuôi 8 2
Đầu 9 2 Đuôi 9 5

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 4 18/12/2014
Tổng 1 4 15/12/2014
Tổng 2 2 27/11/2014
Tổng 3 0
Tổng 4 3 07/12/2014
Tổng 5 6 12/12/2014
Tổng 6 2 14/12/2014
Tổng 7 2 16/12/2014
Tổng 8 1 05/12/2014
Tổng 9 6 17/12/2014

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 4 (42)14/12/2014
Tổng chẵn lẻ 8 (23)12/12/2014
Tổng lẻ lẻ 10 (36)17/12/2014
Tổng lẻ chẵn 10 (36)17/12/2014
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.