THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 2 Đuôi 0 1
Đầu 1 4 Đuôi 1 3
Đầu 2 5 Đuôi 2 2
Đầu 3 2 Đuôi 3 2
Đầu 4 1 Đuôi 4 4
Đầu 5 3 Đuôi 5 3
Đầu 6 3 Đuôi 6 2
Đầu 7 3 Đuôi 7 1
Đầu 8 1 Đuôi 8 3
Đầu 9 1 Đuôi 9 4

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 3 31/03/2020
Tổng 1 2 19/03/2020
Tổng 2 1 30/03/2020
Tổng 3 3 21/03/2020
Tổng 4 3 28/03/2020
Tổng 5 4 29/03/2020
Tổng 6 5 22/03/2020
Tổng 7 1 18/03/2020
Tổng 8 1 26/03/2020
Tổng 9 2 20/03/2020

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 6 (02)30/03/2020
Tổng chẵn lẻ 6 (23)23/03/2020
Tổng lẻ lẻ 6 (14)29/03/2020
Tổng lẻ chẵn 6 (14)29/03/2020
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.