THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 2 Đuôi 0 4
Đầu 1 0 Đuôi 1 3
Đầu 2 3 Đuôi 2 5
Đầu 3 3 Đuôi 3 2
Đầu 4 5 Đuôi 4 7
Đầu 5 4 Đuôi 5 2
Đầu 6 1 Đuôi 6 2
Đầu 7 2 Đuôi 7 1
Đầu 8 4 Đuôi 8 3
Đầu 9 6 Đuôi 9 1

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 5 27/05/2016
Tổng 1 1 18/05/2016
Tổng 2 6 29/05/2016
Tổng 3 1 19/05/2016
Tổng 4 4 25/05/2016
Tổng 5 4 21/05/2016
Tổng 6 2 14/05/2016
Tổng 7 3 16/05/2016
Tổng 8 1 06/05/2016
Tổng 9 3 28/05/2016

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 12 (48)29/05/2016
Tổng chẵn lẻ 3 (41)20/05/2016
Tổng lẻ lẻ 9 (90)28/05/2016
Tổng lẻ chẵn 9 (90)28/05/2016
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.