THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 6 Đuôi 0 0
Đầu 1 2 Đuôi 1 5
Đầu 2 3 Đuôi 2 2
Đầu 3 1 Đuôi 3 3
Đầu 4 2 Đuôi 4 4
Đầu 5 2 Đuôi 5 2
Đầu 6 6 Đuôi 6 3
Đầu 7 4 Đuôi 7 3
Đầu 8 2 Đuôi 8 2
Đầu 9 1 Đuôi 9 5

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 3 13/01/2018
Tổng 1 2 18/01/2018
Tổng 2 2 16/01/2018
Tổng 3 4 19/01/2018
Tổng 4 5 12/01/2018
Tổng 5 3 05/01/2018
Tổng 6 0
Tổng 7 3 15/01/2018
Tổng 8 5 10/01/2018
Tổng 9 2 17/01/2018

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 8 (66)16/01/2018
Tổng chẵn lẻ 11 (21)19/01/2018
Tổng lẻ lẻ 3 (98)15/01/2018
Tổng lẻ chẵn 3 (98)15/01/2018
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.