THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 6 Đuôi 0 1
Đầu 1 6 Đuôi 1 2
Đầu 2 5 Đuôi 2 1
Đầu 3 3 Đuôi 3 4
Đầu 4 4 Đuôi 4 2
Đầu 5 2 Đuôi 5 4
Đầu 6 1 Đuôi 6 5
Đầu 7 1 Đuôi 7 3
Đầu 8 2 Đuôi 8 4
Đầu 9 0 Đuôi 9 4

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 3 08/04/2017
Tổng 1 1 20/04/2017
Tổng 2 1 13/04/2017
Tổng 3 2 27/03/2017
Tổng 4 3 19/04/2017
Tổng 5 3 23/04/2017
Tổng 6 3 18/04/2017
Tổng 7 7 21/04/2017
Tổng 8 3 06/04/2017
Tổng 9 4 22/04/2017

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 7 (86)19/04/2017
Tổng chẵn lẻ 11 (05)23/04/2017
Tổng lẻ lẻ 6 (36)22/04/2017
Tổng lẻ chẵn 6 (36)22/04/2017
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.