THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 5 Đuôi 0 4
Đầu 1 3 Đuôi 1 4
Đầu 2 3 Đuôi 2 0
Đầu 3 2 Đuôi 3 3
Đầu 4 4 Đuôi 4 4
Đầu 5 3 Đuôi 5 7
Đầu 6 4 Đuôi 6 1
Đầu 7 2 Đuôi 7 2
Đầu 8 0 Đuôi 8 3
Đầu 9 4 Đuôi 9 2

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 2 17/03/2017
Tổng 1 5 19/03/2017
Tổng 2 2 22/03/2017
Tổng 3 1 08/03/2017
Tổng 4 4 14/03/2017
Tổng 5 4 23/03/2017
Tổng 6 4 20/03/2017
Tổng 7 3 21/03/2017
Tổng 8 2 07/03/2017
Tổng 9 3 18/03/2017

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 6 (60)20/03/2017
Tổng chẵn lẻ 10 (65)19/03/2017
Tổng lẻ lẻ 6 (50)23/03/2017
Tổng lẻ chẵn 6 (50)23/03/2017
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.