THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 3 Đuôi 0 3
Đầu 1 3 Đuôi 1 2
Đầu 2 3 Đuôi 2 6
Đầu 3 1 Đuôi 3 3
Đầu 4 4 Đuôi 4 2
Đầu 5 3 Đuôi 5 1
Đầu 6 3 Đuôi 6 4
Đầu 7 2 Đuôi 7 5
Đầu 8 6 Đuôi 8 2
Đầu 9 2 Đuôi 9 2

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 7 14/08/2016
Tổng 1 1 23/08/2016
Tổng 2 6 24/08/2016
Tổng 3 3 22/08/2016
Tổng 4 3 25/08/2016
Tổng 5 1 09/08/2016
Tổng 6 1 31/07/2016
Tổng 7 2 26/08/2016
Tổng 8 3 19/08/2016
Tổng 9 3 13/08/2016

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 13 (02)24/08/2016
Tổng chẵn lẻ 6 (61)26/08/2016
Tổng lẻ lẻ 4 (10)23/08/2016
Tổng lẻ chẵn 4 (10)23/08/2016
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.