THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 3 Đuôi 0 8
Đầu 1 4 Đuôi 1 3
Đầu 2 1 Đuôi 2 2
Đầu 3 4 Đuôi 3 1
Đầu 4 5 Đuôi 4 4
Đầu 5 2 Đuôi 5 2
Đầu 6 2 Đuôi 6 7
Đầu 7 5 Đuôi 7 1
Đầu 8 4 Đuôi 8 1
Đầu 9 0 Đuôi 9 1

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 2 07/05/2018
Tổng 1 5 10/05/2018
Tổng 2 2 21/05/2018
Tổng 3 4 24/05/2018
Tổng 4 4 18/05/2018
Tổng 5 3 17/05/2018
Tổng 6 2 09/05/2018
Tổng 7 3 20/05/2018
Tổng 8 1 23/05/2018
Tổng 9 4 19/05/2018

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 9 (44)23/05/2018
Tổng chẵn lẻ 6 (45)19/05/2018
Tổng lẻ lẻ 13 (76)24/05/2018
Tổng lẻ chẵn 13 (76)24/05/2018
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.