THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 2 Đuôi 0 3
Đầu 1 1 Đuôi 1 4
Đầu 2 5 Đuôi 2 0
Đầu 3 2 Đuôi 3 2
Đầu 4 2 Đuôi 4 3
Đầu 5 6 Đuôi 5 4
Đầu 6 5 Đuôi 6 1
Đầu 7 1 Đuôi 7 2
Đầu 8 3 Đuôi 8 4
Đầu 9 3 Đuôi 9 7

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 5 06/09/2021
Tổng 1 5 18/09/2021
Tổng 2 6 16/09/2021
Tổng 3 2 17/09/2021
Tổng 4 3 14/09/2021
Tổng 5 1 26/08/2021
Tổng 6 2 09/09/2021
Tổng 7 3 05/09/2021
Tổng 8 0
Tổng 9 3 11/09/2021

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 7 (48)13/09/2021
Tổng chẵn lẻ 10 (01)18/09/2021
Tổng lẻ lẻ 4 (30)17/09/2021
Tổng lẻ chẵn 4 (30)17/09/2021
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.