THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 2 Đuôi 0 2
Đầu 1 6 Đuôi 1 3
Đầu 2 2 Đuôi 2 3
Đầu 3 0 Đuôi 3 2
Đầu 4 2 Đuôi 4 3
Đầu 5 3 Đuôi 5 6
Đầu 6 6 Đuôi 6 4
Đầu 7 5 Đuôi 7 2
Đầu 8 2 Đuôi 8 3
Đầu 9 2 Đuôi 9 2

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 4 16/04/2015
Tổng 1 1 02/04/2015
Tổng 2 4 20/04/2015
Tổng 3 2 11/04/2015
Tổng 4 4 21/04/2015
Tổng 5 2 24/04/2015
Tổng 6 5 23/04/2015
Tổng 7 3 18/04/2015
Tổng 8 2 03/04/2015
Tổng 9 3 19/04/2015

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 9 (60)22/04/2015
Tổng chẵn lẻ 5 (25)08/04/2015
Tổng lẻ lẻ 6 (78)24/04/2015
Tổng lẻ chẵn 6 (78)24/04/2015
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.