THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 2 Đuôi 0 3
Đầu 1 6 Đuôi 1 5
Đầu 2 1 Đuôi 2 4
Đầu 3 3 Đuôi 3 2
Đầu 4 5 Đuôi 4 6
Đầu 5 1 Đuôi 5 0
Đầu 6 3 Đuôi 6 2
Đầu 7 2 Đuôi 7 2
Đầu 8 2 Đuôi 8 4
Đầu 9 6 Đuôi 9 3

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 1 22/10/2019
Tổng 1 4 10/11/2019
Tổng 2 5 09/11/2019
Tổng 3 3 02/11/2019
Tổng 4 1 01/11/2019
Tổng 5 1 16/10/2019
Tổng 6 3 07/11/2019
Tổng 7 6 11/11/2019
Tổng 8 3 12/11/2019
Tổng 9 4 13/11/2019

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 7 (44)12/11/2019
Tổng chẵn lẻ 6 (81)06/11/2019
Tổng lẻ lẻ 12 (18)13/11/2019
Tổng lẻ chẵn 12 (18)13/11/2019
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.