THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 3 Đuôi 0 3
Đầu 1 2 Đuôi 1 1
Đầu 2 5 Đuôi 2 5
Đầu 3 3 Đuôi 3 1
Đầu 4 2 Đuôi 4 4
Đầu 5 3 Đuôi 5 2
Đầu 6 5 Đuôi 6 5
Đầu 7 4 Đuôi 7 3
Đầu 8 2 Đuôi 8 3
Đầu 9 1 Đuôi 9 3

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 1 30/09/2023
Tổng 1 3 27/09/2023
Tổng 2 4 21/09/2023
Tổng 3 3 20/09/2023
Tổng 4 5 23/09/2023
Tổng 5 5 24/09/2023
Tổng 6 3 25/09/2023
Tổng 7 3 28/09/2023
Tổng 8 2 29/09/2023
Tổng 9 1 26/09/2023

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 11 (44)29/09/2023
Tổng chẵn lẻ 6 (47)27/09/2023
Tổng lẻ lẻ 9 (98)28/09/2023
Tổng lẻ chẵn 9 (98)28/09/2023
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.