THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 1 Đuôi 0 2
Đầu 1 3 Đuôi 1 5
Đầu 2 5 Đuôi 2 1
Đầu 3 7 Đuôi 3 0
Đầu 4 3 Đuôi 4 2
Đầu 5 2 Đuôi 5 5
Đầu 6 2 Đuôi 6 3
Đầu 7 3 Đuôi 7 3
Đầu 8 1 Đuôi 8 6
Đầu 9 3 Đuôi 9 3

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 5 13/11/2015
Tổng 1 3 24/11/2015
Tổng 2 3 17/11/2015
Tổng 3 2 01/11/2015
Tổng 4 5 22/11/2015
Tổng 5 1 04/11/2015
Tổng 6 6 18/11/2015
Tổng 7 1 02/11/2015
Tổng 8 1 03/11/2015
Tổng 9 3 23/11/2015

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 8 (68)22/11/2015
Tổng chẵn lẻ 4 (29)24/11/2015
Tổng lẻ lẻ 6 (56)11/11/2015
Tổng lẻ chẵn 6 (56)11/11/2015
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.