THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 3 Đuôi 0 4
Đầu 1 1 Đuôi 1 4
Đầu 2 5 Đuôi 2 3
Đầu 3 4 Đuôi 3 3
Đầu 4 5 Đuôi 4 2
Đầu 5 1 Đuôi 5 4
Đầu 6 3 Đuôi 6 5
Đầu 7 2 Đuôi 7 3
Đầu 8 4 Đuôi 8 3
Đầu 9 3 Đuôi 9 0

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 2 03/05/2016
Tổng 1 1 04/04/2016
Tổng 2 6 23/04/2016
Tổng 3 1 13/04/2016
Tổng 4 3 04/05/2016
Tổng 5 4 02/05/2016
Tổng 6 5 01/05/2016
Tổng 7 2 30/04/2016
Tổng 8 4 22/04/2016
Tổng 9 3 28/04/2016

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 13 (40)04/05/2016
Tổng chẵn lẻ 7 (27)28/04/2016
Tổng lẻ lẻ 4 (96)02/05/2016
Tổng lẻ chẵn 4 (96)02/05/2016
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.