THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 3 Đuôi 0 4
Đầu 1 4 Đuôi 1 4
Đầu 2 3 Đuôi 2 4
Đầu 3 7 Đuôi 3 3
Đầu 4 1 Đuôi 4 0
Đầu 5 1 Đuôi 5 1
Đầu 6 1 Đuôi 6 5
Đầu 7 4 Đuôi 7 1
Đầu 8 4 Đuôi 8 3
Đầu 9 2 Đuôi 9 5

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 4 25/08/2015
Tổng 1 1 26/08/2015
Tổng 2 0
Tổng 3 6 28/08/2015
Tổng 4 5 31/08/2015
Tổng 5 2 03/09/2015
Tổng 6 1 02/09/2015
Tổng 7 3 01/09/2015
Tổng 8 2 23/08/2015
Tổng 9 6 30/08/2015

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 5 (22)31/08/2015
Tổng chẵn lẻ 7 (69)03/09/2015
Tổng lẻ lẻ 11 (36)30/08/2015
Tổng lẻ chẵn 11 (36)30/08/2015
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.