THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 1 Đuôi 0 2
Đầu 1 5 Đuôi 1 2
Đầu 2 3 Đuôi 2 3
Đầu 3 5 Đuôi 3 2
Đầu 4 2 Đuôi 4 7
Đầu 5 4 Đuôi 5 2
Đầu 6 2 Đuôi 6 2
Đầu 7 4 Đuôi 7 0
Đầu 8 3 Đuôi 8 5
Đầu 9 1 Đuôi 9 5

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 3 06/11/2018
Tổng 1 2 29/10/2018
Tổng 2 3 10/11/2018
Tổng 3 3 27/10/2018
Tổng 4 2 13/11/2018
Tổng 5 5 09/11/2018
Tổng 6 4 08/11/2018
Tổng 7 3 12/11/2018
Tổng 8 4 11/11/2018
Tổng 9 1 30/10/2018

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 8 (84)10/11/2018
Tổng chẵn lẻ 3 (69)09/11/2018
Tổng lẻ lẻ 11 (70)12/11/2018
Tổng lẻ chẵn 11 (70)12/11/2018
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.