THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 4 Đuôi 0 4
Đầu 1 4 Đuôi 1 3
Đầu 2 2 Đuôi 2 6
Đầu 3 7 Đuôi 3 3
Đầu 4 3 Đuôi 4 2
Đầu 5 2 Đuôi 5 2
Đầu 6 4 Đuôi 6 3
Đầu 7 1 Đuôi 7 1
Đầu 8 3 Đuôi 8 2
Đầu 9 0 Đuôi 9 4

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 7 20/05/2019
Tổng 1 2 23/05/2019
Tổng 2 1 26/04/2019
Tổng 3 3 19/05/2019
Tổng 4 2 13/05/2019
Tổng 5 3 17/05/2019
Tổng 6 3 25/05/2019
Tổng 7 3 21/05/2019
Tổng 8 4 22/05/2019
Tổng 9 2 24/05/2019

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 10 (64)20/05/2019
Tổng chẵn lẻ 6 (63)24/05/2019
Tổng lẻ lẻ 7 (34)21/05/2019
Tổng lẻ chẵn 7 (34)21/05/2019
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.