THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 6 Đuôi 0 3
Đầu 1 2 Đuôi 1 4
Đầu 2 2 Đuôi 2 2
Đầu 3 2 Đuôi 3 4
Đầu 4 3 Đuôi 4 1
Đầu 5 3 Đuôi 5 4
Đầu 6 3 Đuôi 6 6
Đầu 7 2 Đuôi 7 1
Đầu 8 2 Đuôi 8 4
Đầu 9 5 Đuôi 9 1

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 7 26/01/2015
Tổng 1 2 20/01/2015
Tổng 2 0
Tổng 3 4 24/01/2015
Tổng 4 3 21/01/2015
Tổng 5 2 28/01/2015
Tổng 6 5 27/01/2015
Tổng 7 3 25/01/2015
Tổng 8 3 16/01/2015
Tổng 9 1 22/01/2015

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 10 (88)27/01/2015
Tổng chẵn lẻ 6 (25)25/01/2015
Tổng lẻ lẻ 6 (50)28/01/2015
Tổng lẻ chẵn 6 (50)28/01/2015
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.