THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 2 Đuôi 0 4
Đầu 1 2 Đuôi 1 0
Đầu 2 4 Đuôi 2 0
Đầu 3 4 Đuôi 3 3
Đầu 4 2 Đuôi 4 4
Đầu 5 4 Đuôi 5 4
Đầu 6 5 Đuôi 6 4
Đầu 7 2 Đuôi 7 3
Đầu 8 4 Đuôi 8 5
Đầu 9 2 Đuôi 9 4

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 3 04/03/2018
Tổng 1 7 20/03/2018
Tổng 2 3 28/02/2018
Tổng 3 4 21/03/2018
Tổng 4 3 12/03/2018
Tổng 5 1 09/03/2018
Tổng 6 1 06/03/2018
Tổng 7 3 15/03/2018
Tổng 8 3 02/03/2018
Tổng 9 3 17/03/2018

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 8 (60)06/03/2018
Tổng chẵn lẻ 9 (85)21/03/2018
Tổng lẻ lẻ 9 (94)19/03/2018
Tổng lẻ chẵn 9 (94)19/03/2018
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.