THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 5 Đuôi 0 6
Đầu 1 5 Đuôi 1 1
Đầu 2 1 Đuôi 2 2
Đầu 3 5 Đuôi 3 4
Đầu 4 2 Đuôi 4 2
Đầu 5 2 Đuôi 5 7
Đầu 6 0 Đuôi 6 1
Đầu 7 3 Đuôi 7 0
Đầu 8 3 Đuôi 8 3
Đầu 9 5 Đuôi 9 5

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 5 15/04/2021
Tổng 1 4 03/04/2021
Tổng 2 4 12/04/2021
Tổng 3 0
Tổng 4 8 14/04/2021
Tổng 5 3 13/04/2021
Tổng 6 4 26/03/2021
Tổng 7 2 16/04/2021
Tổng 8 1 17/04/2021
Tổng 9 0

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 8 (80)17/04/2021
Tổng chẵn lẻ 3 (89)16/04/2021
Tổng lẻ lẻ 6 (70)09/04/2021
Tổng lẻ chẵn 6 (70)09/04/2021
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.