THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 1 Đuôi 0 2
Đầu 1 3 Đuôi 1 2
Đầu 2 1 Đuôi 2 2
Đầu 3 2 Đuôi 3 5
Đầu 4 4 Đuôi 4 4
Đầu 5 2 Đuôi 5 5
Đầu 6 3 Đuôi 6 1
Đầu 7 1 Đuôi 7 5
Đầu 8 5 Đuôi 8 1
Đầu 9 8 Đuôi 9 3

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 1 17/06/2018
Tổng 1 6 13/07/2018
Tổng 2 1 10/07/2018
Tổng 3 4 07/07/2018
Tổng 4 3 15/07/2018
Tổng 5 4 14/07/2018
Tổng 6 4 30/06/2018
Tổng 7 2 27/06/2018
Tổng 8 3 16/07/2018
Tổng 9 2 11/07/2018

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 3 (40)15/07/2018
Tổng chẵn lẻ 11 (23)14/07/2018
Tổng lẻ lẻ 7 (54)11/07/2018
Tổng lẻ chẵn 7 (54)11/07/2018
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.