THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 3 Đuôi 0 2
Đầu 1 3 Đuôi 1 4
Đầu 2 1 Đuôi 2 3
Đầu 3 3 Đuôi 3 5
Đầu 4 4 Đuôi 4 5
Đầu 5 2 Đuôi 5 3
Đầu 6 4 Đuôi 6 2
Đầu 7 6 Đuôi 7 2
Đầu 8 3 Đuôi 8 3
Đầu 9 1 Đuôi 9 1

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 4 22/04/2014
Tổng 1 4 19/04/2014
Tổng 2 3 04/04/2014
Tổng 3 4 13/04/2014
Tổng 4 3 21/04/2014
Tổng 5 2 09/04/2014
Tổng 6 3 16/04/2014
Tổng 7 2 15/04/2014
Tổng 8 3 20/04/2014
Tổng 9 2 23/04/2014

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 8 (40)21/04/2014
Tổng chẵn lẻ 7 (63)23/04/2014
Tổng lẻ lẻ 7 (74)19/04/2014
Tổng lẻ chẵn 7 (74)19/04/2014
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.