THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 7 Đuôi 0 3
Đầu 1 2 Đuôi 1 6
Đầu 2 4 Đuôi 2 2
Đầu 3 1 Đuôi 3 1
Đầu 4 3 Đuôi 4 7
Đầu 5 3 Đuôi 5 1
Đầu 6 1 Đuôi 6 3
Đầu 7 3 Đuôi 7 2
Đầu 8 4 Đuôi 8 3
Đầu 9 2 Đuôi 9 2

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 2 16/01/2020
Tổng 1 4 15/01/2020
Tổng 2 1 26/12/2019
Tổng 3 5 19/01/2020
Tổng 4 3 08/01/2020
Tổng 5 3 20/01/2020
Tổng 6 4 21/01/2020
Tổng 7 1 03/01/2020
Tổng 8 5 17/01/2020
Tổng 9 2 07/01/2020

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 11 (06)18/01/2020
Tổng chẵn lẻ 8 (21)19/01/2020
Tổng lẻ lẻ 7 (50)20/01/2020
Tổng lẻ chẵn 7 (50)20/01/2020
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.