THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 0 Đuôi 0 4
Đầu 1 3 Đuôi 1 5
Đầu 2 2 Đuôi 2 2
Đầu 3 5 Đuôi 3 1
Đầu 4 6 Đuôi 4 5
Đầu 5 3 Đuôi 5 4
Đầu 6 2 Đuôi 6 6
Đầu 7 2 Đuôi 7 1
Đầu 8 3 Đuôi 8 1
Đầu 9 4 Đuôi 9 1

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 5 23/07/2014
Tổng 1 0
Tổng 2 1 18/07/2014
Tổng 3 2 04/07/2014
Tổng 4 3 29/06/2014
Tổng 5 5 24/07/2014
Tổng 6 3 05/07/2014
Tổng 7 5 17/07/2014
Tổng 8 3 25/07/2014
Tổng 9 3 15/07/2014

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 8 (64)23/07/2014
Tổng chẵn lẻ 5 (87)24/07/2014
Tổng lẻ lẻ 10 (78)21/07/2014
Tổng lẻ chẵn 10 (78)21/07/2014
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.