THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 1 Đuôi 0 4
Đầu 1 2 Đuôi 1 2
Đầu 2 3 Đuôi 2 2
Đầu 3 4 Đuôi 3 2
Đầu 4 3 Đuôi 4 4
Đầu 5 3 Đuôi 5 3
Đầu 6 2 Đuôi 6 4
Đầu 7 3 Đuôi 7 4
Đầu 8 4 Đuôi 8 4
Đầu 9 6 Đuôi 9 2

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 1 27/12/2016
Tổng 1 4 12/01/2017
Tổng 2 5 14/01/2017
Tổng 3 3 09/01/2017
Tổng 4 2 10/01/2017
Tổng 5 4 17/01/2017
Tổng 6 2 01/01/2017
Tổng 7 5 15/01/2017
Tổng 8 2 30/12/2016
Tổng 9 3 18/01/2017

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 6 (40)10/01/2017
Tổng chẵn lẻ 7 (45)18/01/2017
Tổng lẻ lẻ 12 (32)16/01/2017
Tổng lẻ chẵn 12 (32)16/01/2017
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.