THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 7 Đuôi 0 4
Đầu 1 2 Đuôi 1 6
Đầu 2 3 Đuôi 2 0
Đầu 3 1 Đuôi 3 3
Đầu 4 0 Đuôi 4 2
Đầu 5 3 Đuôi 5 1
Đầu 6 3 Đuôi 6 4
Đầu 7 4 Đuôi 7 3
Đầu 8 3 Đuôi 8 6
Đầu 9 5 Đuôi 9 2

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 4 11/10/2016
Tổng 1 3 19/10/2016
Tổng 2 1 26/09/2016
Tổng 3 4 24/10/2016
Tổng 4 1 02/10/2016
Tổng 5 3 23/10/2016
Tổng 6 3 18/10/2016
Tổng 7 3 07/10/2016
Tổng 8 6 22/10/2016
Tổng 9 3 15/10/2016

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 8 (06)18/10/2016
Tổng chẵn lẻ 8 (87)23/10/2016
Tổng lẻ lẻ 8 (94)24/10/2016
Tổng lẻ chẵn 8 (94)24/10/2016
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.