Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 28/03/2020

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 28/03/2020
Giải tám
79
Giải bảy
283
Giải sáu
5069
9154
5565
Giải năm
8795
Giải tư
61085
20807
13065
61853
24490
03472
53450
Giải ba
30223
40482
Giải nhì
05296
Giải nhất
42744
Đặc Biệt
851421
07 21 23 44 53 50 54 65 69 65 72 79 82 85 83 96 90 95
Đầu đuôi
0: 7
1:
2: 1 3
3:
4: 4
5: 3 0 4
6: 5 9 5
7: 2 9
8: 2 5 3
9: 6 0 5

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 21/03/2020

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 21/03/2020
Giải tám
61
Giải bảy
650
Giải sáu
2936
2840
8957
Giải năm
5973
Giải tư
10233
73285
12976
26223
88272
24581
58775
Giải ba
63354
41557
Giải nhì
45038
Giải nhất
32084
Đặc Biệt
555859
23 38 33 36 40 59 54 57 57 50 61 76 72 75 73 84 85 81
Đầu đuôi
0:
1:
2: 3
3: 8 3 6
4: 0
5: 9 4 7 7 0
6: 1
7: 6 2 5 3
8: 4 5 1
9:

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 14/03/2020

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 14/03/2020
Giải tám
90
Giải bảy
098
Giải sáu
1991
0730
7660
Giải năm
0534
Giải tư
12866
91655
53759
69174
15854
69441
35654
Giải ba
11224
77528
Giải nhì
04110
Giải nhất
51063
Đặc Biệt
171795
10 24 28 34 30 41 55 59 54 54 63 66 60 74 95 91 98 90
Đầu đuôi
0:
1: 0
2: 4 8
3: 4 0
4: 1
5: 5 9 4 4
6: 3 6 0
7: 4
8:
9: 5 1 8 0

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 07/03/2020

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 07/03/2020
Giải tám
30
Giải bảy
630
Giải sáu
9910
2473
5672
Giải năm
8949
Giải tư
96207
44696
61743
69468
00714
29260
45357
Giải ba
47005
63378
Giải nhì
01075
Giải nhất
19930
Đặc Biệt
630929
05 07 14 10 29 30 30 30 43 49 57 68 60 75 78 73 72 96
Đầu đuôi
0: 5 7
1: 4 0
2: 9
3: 0 0 0
4: 3 9
5: 7
6: 8 0
7: 5 8 3 2
8:
9: 6