Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 03/12/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 03/12/2016
Giải tám
31
Giải bảy
146
Giải sáu
9837
5653
5492
Giải năm
7761
Giải tư
24164
82370
12855
99399
94552
26785
28998
Giải ba
62104
03712
Giải nhì
98372
Giải nhất
87713
Đặc Biệt
985142
04 13 12 37 31 42 46 55 52 53 64 61 72 70 85 99 98 92
Đầu đuôi
0: 4
1: 3 2
2:
3: 7 1
4: 2 6
5: 5 2 3
6: 4 1
7: 2 0
8: 5
9: 9 8 2

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 26/11/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 26/11/2016
Giải tám
72
Giải bảy
397
Giải sáu
3925
2288
2209
Giải năm
3271
Giải tư
02029
77201
32773
53329
48871
42770
25501
Giải ba
88618
13538
Giải nhì
38485
Giải nhất
10309
Đặc Biệt
748755
09 01 01 09 18 29 29 25 38 55 73 71 70 71 72 85 88 97
Đầu đuôi
0: 9 1 1 9
1: 8
2: 9 9 5
3: 8
4:
5: 5
6:
7: 3 1 0 1 2
8: 5 8
9: 7

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 19/11/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 19/11/2016
Giải tám
70
Giải bảy
606
Giải sáu
2905
3649
2039
Giải năm
4906
Giải tư
70703
13976
55608
54968
72207
20408
44464
Giải ba
49271
50172
Giải nhì
34095
Giải nhất
54383
Đặc Biệt
782139
03 08 07 08 06 05 06 39 39 49 68 64 71 72 76 70 83 95
Đầu đuôi
0: 3 8 7 8 6 5 6
1:
2:
3: 9 9
4: 9
5:
6: 8 4
7: 1 2 6 0
8: 3
9: 5

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 12/11/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 12/11/2016
Giải tám
71
Giải bảy
261
Giải sáu
6523
7496
1022
Giải năm
5379
Giải tư
34620
99031
21609
35851
42527
94010
98150
Giải ba
62363
15576
Giải nhì
38196
Giải nhất
33961
Đặc Biệt
661692
09 10 20 27 23 22 31 51 50 61 63 61 76 79 71 92 96 96
Đầu đuôi
0: 9
1: 0
2: 0 7 3 2
3: 1
4:
5: 1 0
6: 1 3 1
7: 6 9 1
8:
9: 2 6 6

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 05/11/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 05/11/2016
Giải tám
04
Giải bảy
291
Giải sáu
1454
4975
2470
Giải năm
2787
Giải tư
29390
12951
91200
57249
08450
66099
88402
Giải ba
95707
50324
Giải nhì
91707
Giải nhất
06573
Đặc Biệt
080521
07 07 00 02 04 21 24 49 51 50 54 73 75 70 87 90 99 91
Đầu đuôi
0: 7 7 0 2 4
1:
2: 1 4
3:
4: 9
5: 1 0 4
6:
7: 3 5 0
8: 7
9: 0 9 1