Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 23/01/2021

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 23/01/2021
Giải tám
40
Giải bảy
086
Giải sáu
6373
7695
2876
Giải năm
0645
Giải tư
76974
86397
32432
94755
57038
92525
33962
Giải ba
94385
72589
Giải nhì
52410
Giải nhất
47048
Đặc Biệt
615442
10 25 32 38 42 48 45 40 55 62 74 73 76 85 89 86 97 95
Đầu đuôi
0:
1: 0
2: 5
3: 2 8
4: 2 8 5 0
5: 5
6: 2
7: 4 3 6
8: 5 9 6
9: 7 5

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 16/01/2021

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 16/01/2021
Giải tám
19
Giải bảy
244
Giải sáu
5861
0086
8917
Giải năm
7676
Giải tư
94590
26673
57725
64287
72736
28542
42130
Giải ba
63605
86436
Giải nhì
01849
Giải nhất
26109
Đặc Biệt
943293
09 05 17 19 25 36 36 30 49 42 44 61 73 76 87 86 93 90
Đầu đuôi
0: 9 5
1: 7 9
2: 5
3: 6 6 0
4: 9 2 4
5:
6: 1
7: 3 6
8: 7 6
9: 3 0

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 09/01/2021

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 09/01/2021
Giải tám
99
Giải bảy
777
Giải sáu
6192
2364
0542
Giải năm
6647
Giải tư
85462
85049
55677
68088
28917
79960
37252
Giải ba
52111
54694
Giải nhì
28728
Giải nhất
32794
Đặc Biệt
872304
04 11 17 28 49 47 42 52 62 60 64 77 77 88 94 94 92 99
Đầu đuôi
0: 4
1: 1 7
2: 8
3:
4: 9 7 2
5: 2
6: 2 0 4
7: 7 7
8: 8
9: 4 4 2 9

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 02/01/2021

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 02/01/2021
Giải tám
91
Giải bảy
595
Giải sáu
8935
9924
6247
Giải năm
6010
Giải tư
18291
36183
72835
36249
80371
18388
06709
Giải ba
37846
74806
Giải nhì
64309
Giải nhất
51473
Đặc Biệt
857942
09 06 09 10 24 35 35 42 46 49 47 73 71 83 88 91 95 91
Đầu đuôi
0: 9 6 9
1: 0
2: 4
3: 5 5
4: 2 6 9 7
5:
6:
7: 3 1
8: 3 8
9: 1 5 1

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 26/12/2020

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 26/12/2020
Giải tám
63
Giải bảy
112
Giải sáu
3898
1311
1172
Giải năm
0987
Giải tư
47714
45217
08766
66140
27301
90101
21332
Giải ba
34487
91646
Giải nhì
81864
Giải nhất
00813
Đặc Biệt
315906
06 01 01 13 14 17 11 12 32 46 40 64 66 63 72 87 87 98
Đầu đuôi
0: 6 1 1
1: 3 4 7 1 2
2:
3: 2
4: 6 0
5:
6: 4 6 3
7: 2
8: 7 7
9: 8