Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 22/10/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 22/10/2016
Giải tám
46
Giải bảy
979
Giải sáu
7750
9543
3130
Giải năm
7176
Giải tư
32241
29960
52972
43246
91732
83380
71601
Giải ba
04963
56120
Giải nhì
26766
Giải nhất
34176
Đặc Biệt
243910
01 10 20 32 30 41 46 43 46 50 66 63 60 76 72 76 79 80
Đầu đuôi
0: 1
1: 0
2: 0
3: 2 0
4: 1 6 3 6
5: 0
6: 6 3 0
7: 6 2 6 9
8: 0
9:

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 15/10/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 15/10/2016
Giải tám
85
Giải bảy
437
Giải sáu
6843
7351
8012
Giải năm
6940
Giải tư
29580
46666
21060
63599
87715
15710
80413
Giải ba
65845
02946
Giải nhì
14442
Giải nhất
18428
Đặc Biệt
511665
15 10 13 12 28 37 42 45 46 40 43 51 65 66 60 80 85 99
Đầu đuôi
0:
1: 5 0 3 2
2: 8
3: 7
4: 2 5 6 0 3
5: 1
6: 5 6 0
7:
8: 0 5
9: 9

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 08/10/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 08/10/2016
Giải tám
21
Giải bảy
653
Giải sáu
2619
3088
5819
Giải năm
1773
Giải tư
77678
94102
97945
80811
70066
12661
39177
Giải ba
90885
96613
Giải nhì
68606
Giải nhất
82765
Đặc Biệt
263561
06 02 13 11 19 19 21 45 53 61 65 66 61 78 77 73 85 88
Đầu đuôi
0: 6 2
1: 3 1 9 9
2: 1
3:
4: 5
5: 3
6: 1 5 6 1
7: 8 7 3
8: 5 8
9:

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 01/10/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 01/10/2016
Giải tám
26
Giải bảy
708
Giải sáu
5256
9643
9930
Giải năm
1112
Giải tư
31991
91287
75307
53061
99053
81375
85208
Giải ba
41917
16421
Giải nhì
39367
Giải nhất
56899
Đặc Biệt
182797
07 08 08 17 12 21 26 30 43 53 56 67 61 75 87 97 99 91
Đầu đuôi
0: 7 8 8
1: 7 2
2: 1 6
3: 0
4: 3
5: 3 6
6: 7 1
7: 5
8: 7
9: 7 9 1

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 24/09/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 24/09/2016
Giải tám
33
Giải bảy
029
Giải sáu
6716
3877
2257
Giải năm
0786
Giải tư
66037
79520
16876
47216
31274
14562
76737
Giải ba
30431
13621
Giải nhì
60684
Giải nhất
07856
Đặc Biệt
636753
16 16 21 20 29 31 37 37 33 53 56 57 62 76 74 77 84 86
Đầu đuôi
0:
1: 6 6
2: 1 0 9
3: 1 7 7 3
4:
5: 3 6 7
6: 2
7: 6 4 7
8: 4 6
9: