Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 27/08/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 27/08/2016
Giải tám
54
Giải bảy
053
Giải sáu
1921
2081
1386
Giải năm
5561
Giải tư
34922
85735
41269
25132
73313
47179
76069
Giải ba
18150
42404
Giải nhì
51875
Giải nhất
75002
Đặc Biệt
833727
02 04 13 27 22 21 35 32 50 53 54 69 69 61 75 79 81 86
Đầu đuôi
0: 2 4
1: 3
2: 7 2 1
3: 5 2
4:
5: 0 3 4
6: 9 9 1
7: 5 9
8: 1 6
9:

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 20/08/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 20/08/2016
Giải tám
48
Giải bảy
152
Giải sáu
0144
5118
5066
Giải năm
3692
Giải tư
94311
39890
77800
77810
69517
92729
55962
Giải ba
21662
52035
Giải nhì
81259
Giải nhất
39909
Đặc Biệt
475896
09 00 11 10 17 18 29 35 44 48 59 52 62 62 66 96 90 92
Đầu đuôi
0: 9 0
1: 1 0 7 8
2: 9
3: 5
4: 4 8
5: 9 2
6: 2 2 6
7:
8:
9: 6 0 2

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 13/08/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 13/08/2016
Giải tám
45
Giải bảy
416
Giải sáu
8163
2062
4130
Giải năm
6553
Giải tư
77372
56394
72903
89362
48528
85143
70366
Giải ba
18406
88203
Giải nhì
71409
Giải nhất
05021
Đặc Biệt
306362
09 06 03 03 16 21 28 30 43 45 53 62 62 66 63 62 72 94
Đầu đuôi
0: 9 6 3 3
1: 6
2: 1 8
3: 0
4: 3 5
5: 3
6: 2 2 6 3 2
7: 2
8:
9: 4

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 06/08/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 06/08/2016
Giải tám
80
Giải bảy
393
Giải sáu
8371
0076
4610
Giải năm
9424
Giải tư
51851
39694
18023
97977
60417
10154
98480
Giải ba
33997
05152
Giải nhì
79005
Giải nhất
29386
Đặc Biệt
181556
05 17 10 23 24 56 52 51 54 77 71 76 86 80 80 97 94 93
Đầu đuôi
0: 5
1: 7 0
2: 3 4
3:
4:
5: 6 2 1 4
6:
7: 7 1 6
8: 6 0 0
9: 7 4 3

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 30/07/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 30/07/2016
Giải tám
58
Giải bảy
290
Giải sáu
5250
3322
8353
Giải năm
5739
Giải tư
84277
66187
53450
89958
40374
00756
61292
Giải ba
52025
85472
Giải nhì
43595
Giải nhất
35091
Đặc Biệt
436215
15 25 22 39 50 58 56 50 53 58 72 77 74 87 91 95 92 90
Đầu đuôi
0:
1: 5
2: 5 2
3: 9
4:
5: 0 8 6 0 3 8
6:
7: 2 7 4
8: 7
9: 1 5 2 0