Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 15/01/2022

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 15/01/2022
Giải tám
26
Giải bảy
604
Giải sáu
4383
3668
7870
Giải năm
0771
Giải tư
70410
49227
60370
19852
71855
33067
29567
Giải ba
34711
60248
Giải nhì
93280
Giải nhất
09342
Đặc Biệt
751784
04 11 10 27 26 42 48 52 55 67 67 68 70 71 70 84 80 83
Đầu đuôi
0: 4
1: 1 0
2: 7 6
3:
4: 2 8
5: 2 5
6: 7 7 8
7: 0 1 0
8: 4 0 3
9:

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 08/01/2022

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 08/01/2022
Giải tám
08
Giải bảy
526
Giải sáu
4527
1820
0959
Giải năm
6483
Giải tư
19553
82329
97760
82537
33712
48956
49599
Giải ba
89063
69454
Giải nhì
51451
Giải nhất
12820
Đặc Biệt
506893
08 12 20 29 27 20 26 37 51 54 53 56 59 63 60 83 93 99
Đầu đuôi
0: 8
1: 2
2: 0 9 7 0 6
3: 7
4:
5: 1 4 3 6 9
6: 3 0
7:
8: 3
9: 3 9

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 01/01/2022

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 01/01/2022
Giải tám
95
Giải bảy
536
Giải sáu
4730
2799
9359
Giải năm
6927
Giải tư
72635
98535
26752
57449
61380
58956
30572
Giải ba
86491
68694
Giải nhì
77615
Giải nhất
72746
Đặc Biệt
337190
15 27 35 35 30 36 46 49 52 56 59 72 80 90 91 94 99 95
Đầu đuôi
0:
1: 5
2: 7
3: 5 5 0 6
4: 6 9
5: 2 6 9
6:
7: 2
8: 0
9: 0 1 4 9 5

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 25/12/2021

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 25/12/2021
Giải tám
99
Giải bảy
037
Giải sáu
2677
7889
7197
Giải năm
8189
Giải tư
25463
60691
50183
93290
58030
11897
07950
Giải ba
25322
06846
Giải nhì
48431
Giải nhất
12888
Đặc Biệt
413167
22 31 30 37 46 50 67 63 77 88 83 89 89 91 90 97 97 99
Đầu đuôi
0:
1:
2: 2
3: 1 0 7
4: 6
5: 0
6: 7 3
7: 7
8: 8 3 9 9
9: 1 0 7 7 9

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 18/12/2021

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 18/12/2021
Giải tám
77
Giải bảy
276
Giải sáu
6995
5145
7386
Giải năm
1090
Giải tư
97971
11866
44470
96820
26346
92829
22519
Giải ba
56380
49506
Giải nhì
97181
Giải nhất
13779
Đặc Biệt
713178
06 19 20 29 46 45 66 78 79 71 70 76 77 81 80 86 90 95
Đầu đuôi
0: 6
1: 9
2: 0 9
3:
4: 6 5
5:
6: 6
7: 8 9 1 0 6 7
8: 1 0 6
9: 0 5