Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 26/09/2020

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 26/09/2020
Giải tám
39
Giải bảy
119
Giải sáu
3582
7710
0570
Giải năm
0965
Giải tư
64043
34576
06873
43469
97731
85050
80520
Giải ba
31334
96881
Giải nhì
99709
Giải nhất
13066
Đặc Biệt
386023
09 10 19 23 20 34 31 39 43 50 66 69 65 76 73 70 81 82
Đầu đuôi
0: 9
1: 0 9
2: 3 0
3: 4 1 9
4: 3
5: 0
6: 6 9 5
7: 6 3 0
8: 1 2
9:

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 19/09/2020

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 19/09/2020
Giải tám
43
Giải bảy
378
Giải sáu
4874
7404
5707
Giải năm
6288
Giải tư
55787
94593
24384
49140
46240
28459
70554
Giải ba
09984
64803
Giải nhì
49032
Giải nhất
77314
Đặc Biệt
140838
03 04 07 14 38 32 40 40 43 59 54 74 78 84 87 84 88 93
Đầu đuôi
0: 3 4 7
1: 4
2:
3: 8 2
4: 0 0 3
5: 9 4
6:
7: 4 8
8: 4 7 4 8
9: 3

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 12/09/2020

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 12/09/2020
Giải tám
99
Giải bảy
983
Giải sáu
1557
4903
4510
Giải năm
6946
Giải tư
23210
57202
13391
43551
21310
01781
08929
Giải ba
89718
14246
Giải nhì
52491
Giải nhất
94908
Đặc Biệt
074741
08 02 03 18 10 10 10 29 41 46 46 51 57 81 83 91 91 99
Đầu đuôi
0: 8 2 3
1: 8 0 0 0
2: 9
3:
4: 1 6 6
5: 1 7
6:
7:
8: 1 3
9: 1 1 9

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 05/09/2020

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 05/09/2020
Giải tám
61
Giải bảy
821
Giải sáu
6131
6734
9075
Giải năm
2263
Giải tư
52998
65042
81470
71278
43054
02572
35208
Giải ba
83057
52231
Giải nhì
39556
Giải nhất
33983
Đặc Biệt
403077
08 21 31 31 34 42 56 57 54 63 61 77 70 78 72 75 83 98
Đầu đuôi
0: 8
1:
2: 1
3: 1 1 4
4: 2
5: 6 7 4
6: 3 1
7: 7 0 8 2 5
8: 3
9: 8

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 29/08/2020

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 29/08/2020
Giải tám
58
Giải bảy
623
Giải sáu
9639
9944
4384
Giải năm
4515
Giải tư
17535
56298
96017
11899
47080
56307
64134
Giải ba
34037
61080
Giải nhì
64838
Giải nhất
59430
Đặc Biệt
495711
07 11 17 15 23 30 38 37 35 34 39 44 58 80 80 84 98 99
Đầu đuôi
0: 7
1: 1 7 5
2: 3
3: 0 8 7 5 4 9
4: 4
5: 8
6:
7:
8: 0 0 4
9: 8 9