Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 13/12/2014

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 13/12/2014
Giải tám
94
Giải bảy
777
Giải sáu
7435
4622
8595
Giải năm
8790
Giải tư
14130
44853
68395
29623
10438
01283
45369
Giải ba
14181
06627
Giải nhì
51581
Giải nhất
63661
Đặc Biệt
809537
27 23 22 37 30 38 35 53 61 69 77 81 81 83 95 90 95 94
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD HG gửi 8732
Soạn : XSHG gửi 8132, để nhận kết quả Hậu Giang quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0:
1:
2: 7 3 2
3: 7 0 8 5
4:
5: 3
6: 1 9
7: 7
8: 1 1 3
9: 5 0 5 4

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 06/12/2014

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 06/12/2014
Giải tám
58
Giải bảy
584
Giải sáu
8553
2742
8719
Giải năm
7868
Giải tư
64197
80680
74961
10114
09423
87802
67671
Giải ba
65928
61198
Giải nhì
97061
Giải nhất
41228
Đặc Biệt
857005
05 02 14 19 28 28 23 42 53 58 61 61 68 71 80 84 98 97
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD HG gửi 8732
Soạn : XSHG gửi 8132, để nhận kết quả Hậu Giang quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 5 2
1: 4 9
2: 8 8 3
3:
4: 2
5: 3 8
6: 1 1 8
7: 1
8: 0 4
9: 8 7

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 29/11/2014

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 29/11/2014
Giải tám
36
Giải bảy
336
Giải sáu
8923
1826
7471
Giải năm
4895
Giải tư
23961
17132
66792
09937
28363
04954
33315
Giải ba
74215
61233
Giải nhì
46318
Giải nhất
93653
Đặc Biệt
991756
18 15 15 23 26 33 32 37 36 36 56 53 54 61 63 71 92 95
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD HG gửi 8732
Soạn : XSHG gửi 8132, để nhận kết quả Hậu Giang quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0:
1: 8 5 5
2: 3 6
3: 3 2 7 6 6
4:
5: 6 3 4
6: 1 3
7: 1
8:
9: 2 5

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 22/11/2014

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 22/11/2014
Giải tám
00
Giải bảy
147
Giải sáu
6850
1449
9396
Giải năm
3604
Giải tư
35646
64653
94309
70620
86005
04665
53669
Giải ba
27359
45511
Giải nhì
14041
Giải nhất
61594
Đặc Biệt
333234
09 05 04 00 11 20 34 41 46 49 47 59 53 50 65 69 94 96
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD HG gửi 8732
Soạn : XSHG gửi 8132, để nhận kết quả Hậu Giang quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 9 5 4 0
1: 1
2: 0
3: 4
4: 1 6 9 7
5: 9 3 0
6: 5 9
7:
8:
9: 4 6

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 15/11/2014

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 15/11/2014
Giải tám
18
Giải bảy
909
Giải sáu
0948
6765
6602
Giải năm
2977
Giải tư
50480
02524
86414
82195
82863
16014
61661
Giải ba
74878
69738
Giải nhì
98563
Giải nhất
50410
Đặc Biệt
899750
02 09 10 14 14 18 24 38 48 50 63 63 61 65 78 77 80 95
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD HG gửi 8732
Soạn : XSHG gửi 8132, để nhận kết quả Hậu Giang quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 2 9
1: 0 4 4 8
2: 4
3: 8
4: 8
5: 0
6: 3 3 1 5
7: 8 7
8: 0
9: 5