Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 30/04/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 30/04/2016
Giải tám
77
Giải bảy
500
Giải sáu
1446
7076
0547
Giải năm
5903
Giải tư
15724
89624
76495
32284
54759
84063
43152
Giải ba
94748
61328
Giải nhì
69074
Giải nhất
73510
Đặc Biệt
174367
03 00 10 28 24 24 48 46 47 59 52 67 63 74 76 77 84 95
Đầu đuôi
0: 3 0
1: 0
2: 8 4 4
3:
4: 8 6 7
5: 9 2
6: 7 3
7: 4 6 7
8: 4
9: 5

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 23/04/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 23/04/2016
Giải tám
76
Giải bảy
087
Giải sáu
5427
1488
4522
Giải năm
5313
Giải tư
64220
84840
92692
17443
69048
20976
86363
Giải ba
96176
49611
Giải nhì
05814
Giải nhất
19916
Đặc Biệt
793648
16 14 11 13 20 27 22 48 40 43 48 63 76 76 76 88 87 92
Đầu đuôi
0:
1: 6 4 1 3
2: 0 7 2
3:
4: 8 0 3 8
5:
6: 3
7: 6 6 6
8: 8 7
9: 2

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 16/04/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 16/04/2016
Giải tám
18
Giải bảy
415
Giải sáu
0007
4997
0211
Giải năm
4302
Giải tư
88131
32433
29675
18553
91130
30844
03743
Giải ba
94163
26822
Giải nhì
38569
Giải nhất
78834
Đặc Biệt
266978
02 07 11 15 18 22 34 31 33 30 44 43 53 69 63 78 75 97
Đầu đuôi
0: 2 7
1: 1 5 8
2: 2
3: 4 1 3 0
4: 4 3
5: 3
6: 9 3
7: 8 5
8:
9: 7

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 09/04/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 09/04/2016
Giải tám
59
Giải bảy
866
Giải sáu
3677
4791
8525
Giải năm
3155
Giải tư
55260
30990
29129
15081
32997
77197
97497
Giải ba
98271
55339
Giải nhì
56484
Giải nhất
57001
Đặc Biệt
637902
02 01 29 25 39 55 59 60 66 71 77 84 81 90 97 97 97 91
Đầu đuôi
0: 2 1
1:
2: 9 5
3: 9
4:
5: 5 9
6: 0 6
7: 1 7
8: 4 1
9: 0 7 7 7 1

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 02/04/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 02/04/2016
Giải tám
45
Giải bảy
745
Giải sáu
4212
8700
9648
Giải năm
7815
Giải tư
22120
37453
18221
81412
86127
61233
99573
Giải ba
79725
20435
Giải nhì
08200
Giải nhất
85319
Đặc Biệt
512968
00 00 19 12 15 12 25 20 21 27 35 33 48 45 45 53 68 73
Đầu đuôi
0: 0 0
1: 9 2 5 2
2: 5 0 1 7
3: 5 3
4: 8 5 5
5: 3
6: 8
7: 3
8:
9: