Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 27/05/2017

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 27/05/2017
Giải tám
54
Giải bảy
432
Giải sáu
1603
3810
4893
Giải năm
4147
Giải tư
90517
36348
46118
17734
83730
45138
13267
Giải ba
95238
99549
Giải nhì
61379
Giải nhất
66818
Đặc Biệt
575776
03 18 17 18 10 38 34 30 38 32 49 48 47 54 67 76 79 93
Đầu đuôi
0: 3
1: 8 7 8 0
2:
3: 8 4 0 8 2
4: 9 8 7
5: 4
6: 7
7: 6 9
8:
9: 3

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 20/05/2017

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 20/05/2017
Giải tám
42
Giải bảy
424
Giải sáu
7511
8274
4248
Giải năm
6523
Giải tư
58149
23214
84797
82843
97634
49768
84051
Giải ba
81406
51949
Giải nhì
04956
Giải nhất
49163
Đặc Biệt
398981
06 14 11 23 24 34 49 49 43 48 42 56 51 63 68 74 81 97
Đầu đuôi
0: 6
1: 4 1
2: 3 4
3: 4
4: 9 9 3 8 2
5: 6 1
6: 3 8
7: 4
8: 1
9: 7

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 13/05/2017

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 13/05/2017
Giải tám
53
Giải bảy
812
Giải sáu
0412
8267
5388
Giải năm
1193
Giải tư
88893
21896
03760
78622
57277
03093
92364
Giải ba
54808
98176
Giải nhì
64322
Giải nhất
18608
Đặc Biệt
984771
08 08 12 12 22 22 53 60 64 67 71 76 77 88 93 96 93 93
Đầu đuôi
0: 8 8
1: 2 2
2: 2 2
3:
4:
5: 3
6: 0 4 7
7: 1 6 7
8: 8
9: 3 6 3 3

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 06/05/2017

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 06/05/2017
Giải tám
82
Giải bảy
366
Giải sáu
6677
3665
8695
Giải năm
0889
Giải tư
50481
03934
05104
16250
63375
88647
60820
Giải ba
42859
34698
Giải nhì
94408
Giải nhất
30089
Đặc Biệt
543776
08 04 20 34 47 59 50 65 66 76 75 77 89 81 89 82 98 95
Đầu đuôi
0: 8 4
1:
2: 0
3: 4
4: 7
5: 9 0
6: 5 6
7: 6 5 7
8: 9 1 9 2
9: 8 5

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 29/04/2017

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 29/04/2017
Giải tám
70
Giải bảy
211
Giải sáu
7458
8861
0992
Giải năm
9130
Giải tư
44700
46195
85403
92631
87022
32660
65374
Giải ba
03605
81156
Giải nhì
30098
Giải nhất
76402
Đặc Biệt
307812
02 05 00 03 12 11 22 31 30 56 58 60 61 74 70 98 95 92
Đầu đuôi
0: 2 5 0 3
1: 2 1
2: 2
3: 1 0
4:
5: 6 8
6: 0 1
7: 4 0
8:
9: 8 5 2