Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 25/04/2015

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 25/04/2015
Giải tám
26
Giải bảy
113
Giải sáu
6586
2506
4534
Giải năm
1988
Giải tư
07083
94163
79036
50166
16891
81795
91982
Giải ba
06239
46340
Giải nhì
92486
Giải nhất
95989
Đặc Biệt
343057
06 13 26 39 36 34 40 57 63 66 89 86 83 82 88 86 91 95
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD HG gửi 8732
Soạn : XSHG gửi 8132, để nhận kết quả Hậu Giang quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 6
1: 3
2: 6
3: 9 6 4
4: 0
5: 7
6: 3 6
7:
8: 9 6 3 2 8 6
9: 1 5

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 18/04/2015

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 18/04/2015
Giải tám
91
Giải bảy
195
Giải sáu
4695
7297
6205
Giải năm
4622
Giải tư
66829
91703
29932
39275
85098
02083
43916
Giải ba
67883
56664
Giải nhì
14044
Giải nhất
71962
Đặc Biệt
245778
03 05 16 29 22 32 44 62 64 78 75 83 83 98 95 97 95 91
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD HG gửi 8732
Soạn : XSHG gửi 8132, để nhận kết quả Hậu Giang quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 3 5
1: 6
2: 9 2
3: 2
4: 4
5:
6: 2 4
7: 8 5
8: 3 3
9: 8 5 7 5 1

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 11/04/2015

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 11/04/2015
Giải tám
77
Giải bảy
262
Giải sáu
7716
6401
3580
Giải năm
8382
Giải tư
59287
33619
18410
16705
63536
22936
06560
Giải ba
48824
32630
Giải nhì
16940
Giải nhất
29964
Đặc Biệt
991513
05 01 13 19 10 16 24 30 36 36 40 64 60 62 77 87 82 80
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD HG gửi 8732
Soạn : XSHG gửi 8132, để nhận kết quả Hậu Giang quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 5 1
1: 3 9 0 6
2: 4
3: 0 6 6
4: 0
5:
6: 4 0 2
7: 7
8: 7 2 0
9:

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 04/04/2015

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 04/04/2015
Giải tám
53
Giải bảy
793
Giải sáu
6141
0294
2278
Giải năm
0052
Giải tư
03230
81565
12520
84360
67629
07444
09692
Giải ba
15916
66239
Giải nhì
61980
Giải nhất
81649
Đặc Biệt
464554
16 20 29 39 30 49 44 41 54 52 53 65 60 78 80 92 94 93
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD HG gửi 8732
Soạn : XSHG gửi 8132, để nhận kết quả Hậu Giang quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0:
1: 6
2: 0 9
3: 9 0
4: 9 4 1
5: 4 2 3
6: 5 0
7: 8
8: 0
9: 2 4 3

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 28/03/2015

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 28/03/2015
Giải tám
69
Giải bảy
461
Giải sáu
4932
8117
1101
Giải năm
4995
Giải tư
07773
51153
95432
83910
20032
45578
66798
Giải ba
54601
55522
Giải nhì
02042
Giải nhất
87989
Đặc Biệt
643162
01 01 10 17 22 32 32 32 42 53 62 61 69 73 78 89 98 95
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD HG gửi 8732
Soạn : XSHG gửi 8132, để nhận kết quả Hậu Giang quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 1 1
1: 0 7
2: 2
3: 2 2 2
4: 2
5: 3
6: 2 1 9
7: 3 8
8: 9
9: 8 5