Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 18/03/2017

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 18/03/2017
Giải tám
25
Giải bảy
878
Giải sáu
7745
5748
0133
Giải năm
6362
Giải tư
52864
90509
27669
27381
77281
00219
46180
Giải ba
90005
25503
Giải nhì
14808
Giải nhất
14341
Đặc Biệt
775470
08 05 03 09 19 25 33 41 45 48 64 69 62 70 78 81 81 80
Đầu đuôi
0: 8 5 3 9
1: 9
2: 5
3: 3
4: 1 5 8
5:
6: 4 9 2
7: 0 8
8: 1 1 0
9:

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 11/03/2017

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 11/03/2017
Giải tám
49
Giải bảy
629
Giải sáu
0079
1738
9682
Giải năm
2586
Giải tư
53981
65189
32722
07836
73296
11918
35723
Giải ba
13373
94522
Giải nhì
97393
Giải nhất
57734
Đặc Biệt
061013
13 18 22 22 23 29 34 36 38 49 73 79 81 89 86 82 93 96
Đầu đuôi
0:
1: 3 8
2: 2 2 3 9
3: 4 6 8
4: 9
5:
6:
7: 3 9
8: 1 9 6 2
9: 3 6

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 04/03/2017

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 04/03/2017
Giải tám
41
Giải bảy
171
Giải sáu
1916
9639
7413
Giải năm
4972
Giải tư
26424
16348
41414
61400
05429
29043
80437
Giải ba
16182
05201
Giải nhì
60119
Giải nhất
50935
Đặc Biệt
597797
01 00 19 14 16 13 24 29 35 37 39 48 43 41 72 71 82 97
Đầu đuôi
0: 1 0
1: 9 4 6 3
2: 4 9
3: 5 7 9
4: 8 3 1
5:
6:
7: 2 1
8: 2
9: 7

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 25/02/2017

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 25/02/2017
Giải tám
96
Giải bảy
427
Giải sáu
1012
2465
3349
Giải năm
3581
Giải tư
58330
56783
32043
12701
65769
57895
19147
Giải ba
72133
39575
Giải nhì
34224
Giải nhất
62292
Đặc Biệt
071787
01 12 24 27 33 30 43 47 49 69 65 75 87 83 81 92 95 96
Đầu đuôi
0: 1
1: 2
2: 4 7
3: 3 0
4: 3 7 9
5:
6: 9 5
7: 5
8: 7 3 1
9: 2 5 6