Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 19/05/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 19/05/2018
Giải tám
66
Giải bảy
048
Giải sáu
1624
0900
0505
Giải năm
4476
Giải tư
23027
41434
18215
30378
15191
17212
80807
Giải ba
14303
14958
Giải nhì
95601
Giải nhất
65749
Đặc Biệt
806861
01 03 07 00 05 15 12 27 24 34 49 48 58 61 66 78 76 91
Đầu đuôi
0: 1 3 7 0 5
1: 5 2
2: 7 4
3: 4
4: 9 8
5: 8
6: 1 6
7: 8 6
8:
9: 1

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 12/05/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 12/05/2018
Giải tám
51
Giải bảy
149
Giải sáu
6513
1728
3611
Giải năm
9673
Giải tư
08006
64012
96163
31589
02607
83270
86758
Giải ba
90875
65820
Giải nhì
95155
Giải nhất
30506
Đặc Biệt
377118
06 06 07 18 12 13 11 20 28 49 55 58 51 63 75 70 73 89
Đầu đuôi
0: 6 6 7
1: 8 2 3 1
2: 0 8
3:
4: 9
5: 5 8 1
6: 3
7: 5 0 3
8: 9
9:

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 05/05/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 05/05/2018
Giải tám
33
Giải bảy
088
Giải sáu
9982
3416
4420
Giải năm
6240
Giải tư
59187
71216
38613
75620
40299
89214
63035
Giải ba
57508
95761
Giải nhì
91377
Giải nhất
41359
Đặc Biệt
275874
08 16 13 14 16 20 20 35 33 40 59 61 74 77 87 82 88 99
Đầu đuôi
0: 8
1: 6 3 4 6
2: 0 0
3: 5 3
4: 0
5: 9
6: 1
7: 4 7
8: 7 2 8
9: 9

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 28/04/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 28/04/2018
Giải tám
84
Giải bảy
335
Giải sáu
9615
1381
4329
Giải năm
0223
Giải tư
61456
13808
42748
56489
17226
72163
98486
Giải ba
23804
04563
Giải nhì
63191
Giải nhất
59989
Đặc Biệt
551175
04 08 15 26 23 29 35 48 56 63 63 75 89 89 86 81 84 91
Đầu đuôi
0: 4 8
1: 5
2: 6 3 9
3: 5
4: 8
5: 6
6: 3 3
7: 5
8: 9 9 6 1 4
9: 1

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 21/04/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 21/04/2018
Giải tám
24
Giải bảy
049
Giải sáu
4120
8116
1400
Giải năm
3174
Giải tư
27731
50319
11446
22179
51489
05049
21237
Giải ba
22062
65247
Giải nhì
29316
Giải nhất
41088
Đặc Biệt
127297
00 16 19 16 20 24 31 37 47 46 49 49 62 79 74 88 89 97
Đầu đuôi
0: 0
1: 6 9 6
2: 0 4
3: 1 7
4: 7 6 9 9
5:
6: 2
7: 9 4
8: 8 9
9: 7