Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 30/09/2023

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 30/09/2023
Giải tám
46
Giải bảy
911
Giải sáu
5546
3571
1556
Giải năm
1544
Giải tư
69360
91957
72683
33708
44011
47509
46448
Giải ba
26832
57145
Giải nhì
16279
Giải nhất
33890
Đặc Biệt
673345
08 09 11 11 32 45 45 48 44 46 46 57 56 60 79 71 83 90
Đầu đuôi
0: 8 9
1: 1 1
2:
3: 2
4: 5 5 8 4 6 6
5: 7 6
6: 0
7: 9 1
8: 3
9: 0

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 23/09/2023

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 23/09/2023
Giải tám
54
Giải bảy
533
Giải sáu
4517
8370
7041
Giải năm
4590
Giải tư
55445
19229
09313
04005
15112
39539
60625
Giải ba
02947
73668
Giải nhì
52123
Giải nhất
19111
Đặc Biệt
877781
05 11 13 12 17 23 29 25 39 33 47 45 41 54 68 70 81 90
Đầu đuôi
0: 5
1: 1 3 2 7
2: 3 9 5
3: 9 3
4: 7 5 1
5: 4
6: 8
7: 0
8: 1
9: 0

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 16/09/2023

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 16/09/2023
Giải tám
06
Giải bảy
656
Giải sáu
8507
2149
7355
Giải năm
1757
Giải tư
09010
63595
48968
60313
21912
33388
58360
Giải ba
13414
97060
Giải nhì
51116
Giải nhất
82723
Đặc Biệt
987278
07 06 16 14 10 13 12 23 49 57 55 56 60 68 60 78 88 95
Đầu đuôi
0: 7 6
1: 6 4 0 3 2
2: 3
3:
4: 9
5: 7 5 6
6: 0 8 0
7: 8
8: 8
9: 5

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 09/09/2023

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 09/09/2023
Giải tám
95
Giải bảy
105
Giải sáu
3888
5662
8535
Giải năm
9050
Giải tư
44894
31916
03119
85581
21657
59888
10041
Giải ba
29828
73470
Giải nhì
14815
Giải nhất
74090
Đặc Biệt
426075
05 15 16 19 28 35 41 57 50 62 75 70 81 88 88 90 94 95
Đầu đuôi
0: 5
1: 5 6 9
2: 8
3: 5
4: 1
5: 7 0
6: 2
7: 5 0
8: 1 8 8
9: 0 4 5

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 02/09/2023

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 02/09/2023
Giải tám
95
Giải bảy
322
Giải sáu
3135
3357
2679
Giải năm
3512
Giải tư
62373
19574
14272
46113
18117
68060
58974
Giải ba
43573
41870
Giải nhì
47390
Giải nhất
89356
Đặc Biệt
732599
13 17 12 22 35 56 57 60 73 70 73 74 72 74 79 99 90 95
Đầu đuôi
0:
1: 3 7 2
2: 2
3: 5
4:
5: 6 7
6: 0
7: 3 0 3 4 2 4 9
8:
9: 9 0 5