Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 20/01/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 20/01/2018
Giải tám
96
Giải bảy
287
Giải sáu
5911
6202
0031
Giải năm
6445
Giải tư
09336
18467
75971
97572
66091
00414
03183
Giải ba
37343
55750
Giải nhì
72283
Giải nhất
20389
Đặc Biệt
122741
02 14 11 36 31 41 43 45 50 67 71 72 89 83 83 87 91 96
Đầu đuôi
0: 2
1: 4 1
2:
3: 6 1
4: 1 3 5
5: 0
6: 7
7: 1 2
8: 9 3 3 7
9: 1 6

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 13/01/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 13/01/2018
Giải tám
80
Giải bảy
921
Giải sáu
2911
1879
0673
Giải năm
5520
Giải tư
39223
89410
70564
26623
02890
81651
97341
Giải ba
10004
99713
Giải nhì
74410
Giải nhất
73199
Đặc Biệt
452573
04 10 13 10 11 23 23 20 21 41 51 64 73 79 73 80 99 90
Đầu đuôi
0: 4
1: 0 3 0 1
2: 3 3 0 1
3:
4: 1
5: 1
6: 4
7: 3 9 3
8: 0
9: 9 0

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 06/01/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 06/01/2018
Giải tám
80
Giải bảy
589
Giải sáu
8873
4961
3855
Giải năm
2316
Giải tư
27343
63776
55558
37195
30802
17137
80087
Giải ba
32468
22340
Giải nhì
54612
Giải nhất
71322
Đặc Biệt
613081
02 12 16 22 37 40 43 58 55 68 61 76 73 81 87 89 80 95
Đầu đuôi
0: 2
1: 2 6
2: 2
3: 7
4: 0 3
5: 8 5
6: 8 1
7: 6 3
8: 1 7 9 0
9: 5

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 30/12/2017

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 30/12/2017
Giải tám
02
Giải bảy
072
Giải sáu
5103
2605
3604
Giải năm
4636
Giải tư
00065
49277
57708
45930
38508
45004
74480
Giải ba
19888
61550
Giải nhì
79656
Giải nhất
01467
Đặc Biệt
817602
02 08 08 04 03 05 04 02 30 36 56 50 67 65 77 72 88 80
Đầu đuôi
0: 2 8 8 4 3 5 4 2
1:
2:
3: 0 6
4:
5: 6 0
6: 7 5
7: 7 2
8: 8 0
9:

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 23/12/2017

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 23/12/2017
Giải tám
59
Giải bảy
808
Giải sáu
3030
3326
3829
Giải năm
9670
Giải tư
25313
75808
93070
59184
84269
50675
97180
Giải ba
03850
95959
Giải nhì
04786
Giải nhất
68005
Đặc Biệt
402449
05 08 08 13 26 29 30 49 50 59 59 69 70 75 70 86 84 80
Đầu đuôi
0: 5 8 8
1: 3
2: 6 9
3: 0
4: 9
5: 0 9 9
6: 9
7: 0 5 0
8: 6 4 0
9: