Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 28/05/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 28/05/2016
Giải tám
81
Giải bảy
539
Giải sáu
9966
7657
1644
Giải năm
5626
Giải tư
70520
16998
27783
14477
43047
24627
22292
Giải ba
02223
12894
Giải nhì
09605
Giải nhất
70851
Đặc Biệt
954505
05 05 23 20 27 26 39 47 44 51 57 66 77 83 81 94 98 92
Đầu đuôi
0: 5 5
1:
2: 3 0 7 6
3: 9
4: 7 4
5: 1 7
6: 6
7: 7
8: 3 1
9: 4 8 2

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 21/05/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 21/05/2016
Giải tám
28
Giải bảy
498
Giải sáu
5984
5480
2883
Giải năm
0081
Giải tư
18107
74377
81502
15702
18600
41503
36889
Giải ba
13882
31916
Giải nhì
70188
Giải nhất
20172
Đặc Biệt
794332
07 02 02 00 03 16 28 32 72 77 88 82 89 81 84 80 83 98
Đầu đuôi
0: 7 2 2 0 3
1: 6
2: 8
3: 2
4:
5:
6:
7: 2 7
8: 8 2 9 1 4 0 3
9: 8

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 14/05/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 14/05/2016
Giải tám
45
Giải bảy
602
Giải sáu
9960
8324
1293
Giải năm
1517
Giải tư
69258
94038
20623
55902
30653
90128
37527
Giải ba
93633
75315
Giải nhì
59324
Giải nhất
54246
Đặc Biệt
410600
00 02 02 15 17 24 23 28 27 24 33 38 46 45 58 53 60 93
Đầu đuôi
0: 0 2 2
1: 5 7
2: 4 3 8 7 4
3: 3 8
4: 6 5
5: 8 3
6: 0
7:
8:
9: 3

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 07/05/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 07/05/2016
Giải tám
15
Giải bảy
599
Giải sáu
2146
5935
7417
Giải năm
4032
Giải tư
16525
94675
92230
02343
84193
67867
38912
Giải ba
36361
06719
Giải nhì
70281
Giải nhất
58802
Đặc Biệt
389755
02 19 12 17 15 25 30 32 35 43 46 55 61 67 75 81 93 99
Đầu đuôi
0: 2
1: 9 2 7 5
2: 5
3: 0 2 5
4: 3 6
5: 5
6: 1 7
7: 5
8: 1
9: 3 9

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 30/04/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 30/04/2016
Giải tám
77
Giải bảy
500
Giải sáu
1446
7076
0547
Giải năm
5903
Giải tư
15724
89624
76495
32284
54759
84063
43152
Giải ba
94748
61328
Giải nhì
69074
Giải nhất
73510
Đặc Biệt
174367
03 00 10 28 24 24 48 46 47 59 52 67 63 74 76 77 84 95
Đầu đuôi
0: 3 0
1: 0
2: 8 4 4
3:
4: 8 6 7
5: 9 2
6: 7 3
7: 4 6 7
8: 4
9: 5