Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 22/07/2017

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 22/07/2017
Giải tám
70
Giải bảy
832
Giải sáu
1232
9871
1890
Giải năm
4588
Giải tư
49417
66199
78737
38620
17072
11814
32170
Giải ba
16477
28246
Giải nhì
33017
Giải nhất
24117
Đặc Biệt
165183
17 17 17 14 20 37 32 32 46 77 72 70 71 70 83 88 99 90
Đầu đuôi
0:
1: 7 7 7 4
2: 0
3: 7 2 2
4: 6
5:
6:
7: 7 2 0 1 0
8: 3 8
9: 9 0

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 15/07/2017

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 15/07/2017
Giải tám
96
Giải bảy
794
Giải sáu
2953
8596
3383
Giải năm
8679
Giải tư
18666
96776
03767
26295
61956
78277
01417
Giải ba
17360
04420
Giải nhì
87144
Giải nhất
83353
Đặc Biệt
382446
17 20 46 44 53 56 53 60 66 67 76 77 79 83 95 96 94 96
Đầu đuôi
0:
1: 7
2: 0
3:
4: 6 4
5: 3 6 3
6: 0 6 7
7: 6 7 9
8: 3
9: 5 6 4 6

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 08/07/2017

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 08/07/2017
Giải tám
63
Giải bảy
151
Giải sáu
3794
4208
8985
Giải năm
8977
Giải tư
89638
34403
28322
29686
12795
26800
52479
Giải ba
34013
86342
Giải nhì
01099
Giải nhất
27432
Đặc Biệt
205597
03 00 08 13 22 32 38 42 51 63 79 77 86 85 97 99 95 94
Đầu đuôi
0: 3 0 8
1: 3
2: 2
3: 2 8
4: 2
5: 1
6: 3
7: 9 7
8: 6 5
9: 7 9 5 4

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 01/07/2017

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 01/07/2017
Giải tám
42
Giải bảy
514
Giải sáu
4989
0794
6279
Giải năm
5459
Giải tư
23298
07460
59604
04512
11952
90852
62353
Giải ba
92531
10644
Giải nhì
15887
Giải nhất
25519
Đặc Biệt
385344
04 19 12 14 31 44 44 42 52 52 53 59 60 79 87 89 98 94
Đầu đuôi
0: 4
1: 9 2 4
2:
3: 1
4: 4 4 2
5: 2 2 3 9
6: 0
7: 9
8: 7 9
9: 8 4