Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 17/03/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 17/03/2018
Giải tám
48
Giải bảy
868
Giải sáu
8698
6889
9986
Giải năm
3757
Giải tư
80364
67220
35675
63963
43896
33166
58036
Giải ba
94981
93547
Giải nhì
73409
Giải nhất
56608
Đặc Biệt
066068
08 09 20 36 47 48 57 68 64 63 66 68 75 81 89 86 96 98
Đầu đuôi
0: 8 9
1:
2: 0
3: 6
4: 7 8
5: 7
6: 8 4 3 6 8
7: 5
8: 1 9 6
9: 6 8

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 10/03/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 10/03/2018
Giải tám
91
Giải bảy
906
Giải sáu
4238
3117
8019
Giải năm
4147
Giải tư
91780
03101
43975
87146
40818
46226
71585
Giải ba
61735
79460
Giải nhì
30418
Giải nhất
44906
Đặc Biệt
435467
06 01 06 18 18 17 19 26 35 38 46 47 67 60 75 80 85 91
Đầu đuôi
0: 6 1 6
1: 8 8 7 9
2: 6
3: 5 8
4: 6 7
5:
6: 7 0
7: 5
8: 0 5
9: 1

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 03/03/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 03/03/2018
Giải tám
76
Giải bảy
843
Giải sáu
8680
0393
4042
Giải năm
8686
Giải tư
40463
09294
45540
93139
19938
53133
04015
Giải ba
44518
59530
Giải nhì
33943
Giải nhất
58619
Đặc Biệt
538468
19 18 15 30 39 38 33 43 40 42 43 68 63 76 86 80 94 93
Đầu đuôi
0:
1: 9 8 5
2:
3: 0 9 8 3
4: 3 0 2 3
5:
6: 8 3
7: 6
8: 6 0
9: 4 3

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 24/02/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 24/02/2018
Giải tám
51
Giải bảy
791
Giải sáu
4112
6414
0083
Giải năm
1190
Giải tư
19213
84447
94092
01746
27259
51797
39315
Giải ba
90515
95539
Giải nhì
85148
Giải nhất
79346
Đặc Biệt
800565
15 13 15 12 14 39 46 48 47 46 59 51 65 83 92 97 90 91
Đầu đuôi
0:
1: 5 3 5 2 4
2:
3: 9
4: 6 8 7 6
5: 9 1
6: 5
7:
8: 3
9: 2 7 0 1

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 17/02/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 17/02/2018
Giải tám
31
Giải bảy
839
Giải sáu
8420
5400
4900
Giải năm
8742
Giải tư
23353
59042
63583
23530
23028
16917
77501
Giải ba
90109
71084
Giải nhì
20938
Giải nhất
12817
Đặc Biệt
879038
09 01 00 00 17 17 28 20 38 38 30 39 31 42 42 53 84 83
Đầu đuôi
0: 9 1 0 0
1: 7 7
2: 8 0
3: 8 8 0 9 1
4: 2 2
5: 3
6:
7:
8: 4 3
9: