Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 21/07/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 21/07/2018
Giải tám
18
Giải bảy
246
Giải sáu
5392
1605
6162
Giải năm
3079
Giải tư
86708
52757
11772
47454
77366
97048
21655
Giải ba
93284
23184
Giải nhì
81657
Giải nhất
98621
Đặc Biệt
500275
08 05 18 21 48 46 57 57 54 55 66 62 75 72 79 84 84 92
Đầu đuôi
0: 8 5
1: 8
2: 1
3:
4: 8 6
5: 7 7 4 5
6: 6 2
7: 5 2 9
8: 4 4
9: 2

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 14/07/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 14/07/2018
Giải tám
68
Giải bảy
625
Giải sáu
5243
3463
8072
Giải năm
3494
Giải tư
72281
09410
39230
67650
39814
66024
84553
Giải ba
26303
56398
Giải nhì
09179
Giải nhất
08128
Đặc Biệt
646130
03 10 14 28 24 25 30 30 43 50 53 63 68 79 72 81 98 94
Đầu đuôi
0: 3
1: 0 4
2: 8 4 5
3: 0 0
4: 3
5: 0 3
6: 3 8
7: 9 2
8: 1
9: 8 4

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 07/07/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 07/07/2018
Giải tám
90
Giải bảy
787
Giải sáu
4720
9492
0508
Giải năm
9000
Giải tư
60918
18377
06168
94547
53082
23763
61928
Giải ba
36670
15051
Giải nhì
31430
Giải nhất
28286
Đặc Biệt
665624
00 08 18 24 28 20 30 47 51 68 63 70 77 86 82 87 92 90
Đầu đuôi
0: 0 8
1: 8
2: 4 8 0
3: 0
4: 7
5: 1
6: 8 3
7: 0 7
8: 6 2 7
9: 2 0

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 30/06/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 30/06/2018
Giải tám
33
Giải bảy
545
Giải sáu
4574
8032
3174
Giải năm
8982
Giải tư
58349
80630
61111
74159
62547
90214
31282
Giải ba
68853
33139
Giải nhì
14863
Giải nhất
13407
Đặc Biệt
546675
07 11 14 39 30 32 33 49 47 45 53 59 63 75 74 74 82 82
Đầu đuôi
0: 7
1: 1 4
2:
3: 9 0 2 3
4: 9 7 5
5: 3 9
6: 3
7: 5 4 4
8: 2 2
9:

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 23/06/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 23/06/2018
Giải tám
50
Giải bảy
789
Giải sáu
6783
8077
7017
Giải năm
3117
Giải tư
53795
59844
84098
63038
97536
35140
34748
Giải ba
61432
69249
Giải nhì
41872
Giải nhất
27205
Đặc Biệt
823416
05 16 17 17 32 38 36 49 44 40 48 50 72 77 83 89 95 98
Đầu đuôi
0: 5
1: 6 7 7
2:
3: 2 8 6
4: 9 4 0 8
5: 0
6:
7: 2 7
8: 3 9
9: 5 8