Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 29/08/2015

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 29/08/2015
Giải tám
21
Giải bảy
195
Giải sáu
9457
7636
6968
Giải năm
5414
Giải tư
44619
73725
89401
61802
97378
31616
95728
Giải ba
34006
71874
Giải nhì
96961
Giải nhất
96098
Đặc Biệt
432809
09 06 01 02 19 16 14 25 28 21 36 57 61 68 74 78 98 95
Đầu đuôi
0: 9 6 1 2
1: 9 6 4
2: 5 8 1
3: 6
4:
5: 7
6: 1 8
7: 4 8
8:
9: 8 5

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 22/08/2015

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 22/08/2015
Giải tám
77
Giải bảy
490
Giải sáu
3008
3876
4963
Giải năm
2723
Giải tư
54670
24981
57941
54113
78372
35731
94196
Giải ba
00256
01267
Giải nhì
68199
Giải nhất
52419
Đặc Biệt
587393
08 19 13 23 31 41 56 67 63 70 72 76 77 81 93 99 96 90
Đầu đuôi
0: 8
1: 9 3
2: 3
3: 1
4: 1
5: 6
6: 7 3
7: 0 2 6 7
8: 1
9: 3 9 6 0

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 15/08/2015

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 15/08/2015
Giải tám
61
Giải bảy
598
Giải sáu
2437
6730
1665
Giải năm
3962
Giải tư
28045
44127
31861
31871
68930
37945
35140
Giải ba
09906
26299
Giải nhì
97292
Giải nhất
21075
Đặc Biệt
712600
00 06 27 30 37 30 45 45 40 61 62 65 61 75 71 92 99 98
Đầu đuôi
0: 0 6
1:
2: 7
3: 0 7 0
4: 5 5 0
5:
6: 1 2 5 1
7: 5 1
8:
9: 2 9 8

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 08/08/2015

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 08/08/2015
Giải tám
53
Giải bảy
546
Giải sáu
5123
4442
5730
Giải năm
3093
Giải tư
91231
32451
68691
83046
62650
65258
13341
Giải ba
57994
16924
Giải nhì
66876
Giải nhất
46550
Đặc Biệt
821316
16 24 23 31 30 46 41 42 46 50 51 50 58 53 76 94 91 93
Đầu đuôi
0:
1: 6
2: 4 3
3: 1 0
4: 6 1 2 6
5: 0 1 0 8 3
6:
7: 6
8:
9: 4 1 3

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 01/08/2015

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 01/08/2015
Giải tám
34
Giải bảy
735
Giải sáu
6553
4758
9968
Giải năm
4827
Giải tư
42529
88685
38320
11024
14816
46357
96538
Giải ba
15156
92606
Giải nhì
15835
Giải nhất
75962
Đặc Biệt
690280
06 16 29 20 24 27 35 38 35 34 56 57 53 58 62 68 80 85
Đầu đuôi
0: 6
1: 6
2: 9 0 4 7
3: 5 8 5 4
4:
5: 6 7 3 8
6: 2 8
7:
8: 0 5
9: