Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 25/05/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 25/05/2019
Giải tám
91
Giải bảy
989
Giải sáu
5114
9611
2881
Giải năm
9325
Giải tư
01035
42023
32697
97131
83691
07498
32341
Giải ba
57157
95104
Giải nhì
69155
Giải nhất
28645
Đặc Biệt
567442
04 14 11 23 25 35 31 42 45 41 55 57 81 89 97 91 98 91
Đầu đuôi
0: 4
1: 4 1
2: 3 5
3: 5 1
4: 2 5 1
5: 5 7
6:
7:
8: 1 9
9: 7 1 8 1

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 18/05/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 18/05/2019
Giải tám
45
Giải bảy
855
Giải sáu
6071
2783
8798
Giải năm
7972
Giải tư
10476
85615
91264
33116
35390
94013
41251
Giải ba
25455
41546
Giải nhì
77918
Giải nhất
57037
Đặc Biệt
429778
18 15 16 13 37 46 45 55 51 55 64 78 76 72 71 83 90 98
Đầu đuôi
0:
1: 8 5 6 3
2:
3: 7
4: 6 5
5: 5 1 5
6: 4
7: 8 6 2 1
8: 3
9: 0 8

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 11/05/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 11/05/2019
Giải tám
98
Giải bảy
330
Giải sáu
9628
0332
9303
Giải năm
6840
Giải tư
50662
95251
21024
48222
29315
90379
86145
Giải ba
38344
69421
Giải nhì
13159
Giải nhất
78345
Đặc Biệt
699828
03 15 28 21 24 22 28 32 30 45 44 45 40 59 51 62 79 98
Đầu đuôi
0: 3
1: 5
2: 8 1 4 2 8
3: 2 0
4: 5 4 5 0
5: 9 1
6: 2
7: 9
8:
9: 8

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 04/05/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 04/05/2019
Giải tám
24
Giải bảy
467
Giải sáu
7704
3352
6228
Giải năm
2110
Giải tư
31799
43616
87757
75990
74454
22957
33774
Giải ba
42553
41215
Giải nhì
09300
Giải nhất
87256
Đặc Biệt
454836
00 04 15 16 10 28 24 36 56 53 57 54 57 52 67 74 99 90
Đầu đuôi
0: 0 4
1: 5 6 0
2: 8 4
3: 6
4:
5: 6 3 7 4 7 2
6: 7
7: 4
8:
9: 9 0

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 27/04/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 27/04/2019
Giải tám
99
Giải bảy
987
Giải sáu
4726
0978
7082
Giải năm
9909
Giải tư
74229
37196
00374
56515
52793
00924
93746
Giải ba
39588
59535
Giải nhì
56780
Giải nhất
86495
Đặc Biệt
992887
09 15 29 24 26 35 46 74 78 87 80 88 82 87 95 96 93 99
Đầu đuôi
0: 9
1: 5
2: 9 4 6
3: 5
4: 6
5:
6:
7: 4 8
8: 7 0 8 2 7
9: 5 6 3 9