Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 22/09/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 22/09/2018
Giải tám
64
Giải bảy
796
Giải sáu
9847
9995
1871
Giải năm
1759
Giải tư
62620
27877
72664
53428
04004
46712
09436
Giải ba
24814
72117
Giải nhì
04245
Giải nhất
30047
Đặc Biệt
861942
04 14 17 12 20 28 36 42 47 45 47 59 64 64 77 71 95 96
Đầu đuôi
0: 4
1: 4 7 2
2: 0 8
3: 6
4: 2 7 5 7
5: 9
6: 4 4
7: 7 1
8:
9: 5 6

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 15/09/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 15/09/2018
Giải tám
34
Giải bảy
633
Giải sáu
8450
2870
7887
Giải năm
9511
Giải tư
44689
03422
71637
83332
42305
86347
79604
Giải ba
69007
67639
Giải nhì
59373
Giải nhất
19028
Đặc Biệt
670398
07 05 04 11 28 22 39 37 32 33 34 47 50 73 70 89 87 98
Đầu đuôi
0: 7 5 4
1: 1
2: 8 2
3: 9 7 2 3 4
4: 7
5: 0
6:
7: 3 0
8: 9 7
9: 8

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 08/09/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 08/09/2018
Giải tám
84
Giải bảy
371
Giải sáu
0862
4681
7447
Giải năm
2106
Giải tư
74962
53190
36382
68403
58678
76700
55936
Giải ba
27820
76794
Giải nhì
53150
Giải nhất
74070
Đặc Biệt
018012
03 00 06 12 20 36 47 50 62 62 70 78 71 82 81 84 94 90
Đầu đuôi
0: 3 0 6
1: 2
2: 0
3: 6
4: 7
5: 0
6: 2 2
7: 0 8 1
8: 2 1 4
9: 4 0

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 01/09/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 01/09/2018
Giải tám
26
Giải bảy
287
Giải sáu
0327
2803
9219
Giải năm
7949
Giải tư
28463
07410
81305
14320
17951
98257
02456
Giải ba
90904
04798
Giải nhì
83236
Giải nhất
84868
Đặc Biệt
358272
04 05 03 10 19 20 27 26 36 49 51 57 56 68 63 72 87 98
Đầu đuôi
0: 4 5 3
1: 0 9
2: 0 7 6
3: 6
4: 9
5: 1 7 6
6: 8 3
7: 2
8: 7
9: 8

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 25/08/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 25/08/2018
Giải tám
75
Giải bảy
489
Giải sáu
2767
3963
4387
Giải năm
6852
Giải tư
20676
02152
69125
38721
14062
47925
25720
Giải ba
41542
07046
Giải nhì
50334
Giải nhất
26037
Đặc Biệt
382684
25 21 25 20 37 34 42 46 52 52 62 67 63 76 75 84 87 89
Đầu đuôi
0:
1:
2: 5 1 5 0
3: 7 4
4: 2 6
5: 2 2
6: 2 7 3
7: 6 5
8: 4 7 9
9: