Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 13/02/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 13/02/2016
Giải tám
60
Giải bảy
214
Giải sáu
6939
4293
6070
Giải năm
5007
Giải tư
98157
06267
18188
63310
89870
27489
04728
Giải ba
05495
71146
Giải nhì
61773
Giải nhất
03953
Đặc Biệt
313005
05 07 10 14 28 39 46 53 57 67 60 73 70 70 88 89 95 93
Đầu đuôi
0: 5 7
1: 0 4
2: 8
3: 9
4: 6
5: 3 7
6: 7 0
7: 3 0 0
8: 8 9
9: 5 3

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 06/02/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 06/02/2016
Giải tám
67
Giải bảy
559
Giải sáu
8222
6098
9984
Giải năm
2812
Giải tư
84025
63369
11251
80709
40174
36012
99552
Giải ba
48113
98005
Giải nhì
53175
Giải nhất
94031
Đặc Biệt
659308
08 05 09 13 12 12 25 22 31 51 52 59 69 67 75 74 84 98
Đầu đuôi
0: 8 5 9
1: 3 2 2
2: 5 2
3: 1
4:
5: 1 2 9
6: 9 7
7: 5 4
8: 4
9: 8

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 30/01/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 30/01/2016
Giải tám
40
Giải bảy
462
Giải sáu
5289
1497
7657
Giải năm
2487
Giải tư
09519
01476
89602
70593
57160
66403
15545
Giải ba
07182
96532
Giải nhì
39514
Giải nhất
64934
Đặc Biệt
141377
02 03 14 19 34 32 45 40 57 60 62 77 76 82 87 89 93 97
Đầu đuôi
0: 2 3
1: 4 9
2:
3: 4 2
4: 5 0
5: 7
6: 0 2
7: 7 6
8: 2 7 9
9: 3 7

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 23/01/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 23/01/2016
Giải tám
78
Giải bảy
647
Giải sáu
0228
0231
0777
Giải năm
4210
Giải tư
79695
95040
33943
29904
09183
14581
06998
Giải ba
43963
68343
Giải nhì
98225
Giải nhất
69980
Đặc Biệt
214473
04 10 25 28 31 43 40 43 47 63 73 77 78 80 83 81 95 98
Đầu đuôi
0: 4
1: 0
2: 5 8
3: 1
4: 3 0 3 7
5:
6: 3
7: 3 7 8
8: 0 3 1
9: 5 8

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 16/01/2016

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 16/01/2016
Giải tám
74
Giải bảy
918
Giải sáu
2471
1239
1791
Giải năm
5515
Giải tư
48485
11408
05899
74507
50573
95993
78962
Giải ba
42381
14872
Giải nhì
54269
Giải nhất
70828
Đặc Biệt
652579
08 07 15 18 28 39 69 62 79 72 73 71 74 81 85 99 93 91
Đầu đuôi
0: 8 7
1: 5 8
2: 8
3: 9
4:
5:
6: 9 2
7: 9 2 3 1 4
8: 1 5
9: 9 3 1