Xo so long an

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Long An Mở thưởng ngày 14/10/2017

Thứ bảy Xổ số Long An Ngày 14/10/2017
Giải tám
77
Giải bảy
387
Giải sáu
0870
8327
3920
Giải năm
5039
Giải tư
54655
05839
66642
92386
32845
32181
64703
Giải ba
90464
13025
Giải nhì
79714
Giải nhất
39421
Đặc Biệt
715563
03 14 21 25 27 20 39 39 42 45 55 63 64 70 77 86 81 87
Đầu đuôi
0: 3
1: 4
2: 1 5 7 0
3: 9 9
4: 2 5
5: 5
6: 3 4
7: 0 7
8: 6 1 7
9:

Kết quả xổ số Long An Mở thưởng ngày 07/10/2017

Thứ bảy Xổ số Long An Ngày 07/10/2017
Giải tám
07
Giải bảy
782
Giải sáu
4394
7375
1770
Giải năm
7443
Giải tư
62260
14540
82363
27075
52081
79034
94995
Giải ba
96278
83117
Giải nhì
92362
Giải nhất
33944
Đặc Biệt
302482
07 17 34 44 40 43 62 60 63 78 75 75 70 82 81 82 95 94
Đầu đuôi
0: 7
1: 7
2:
3: 4
4: 4 0 3
5:
6: 2 0 3
7: 8 5 5 0
8: 2 1 2
9: 5 4

Kết quả xổ số Long An Mở thưởng ngày 30/09/2017

Thứ bảy Xổ số Long An Ngày 30/09/2017
Giải tám
48
Giải bảy
679
Giải sáu
8524
0518
0177
Giải năm
1378
Giải tư
45347
14278
87499
09429
99612
62064
10689
Giải ba
32122
85448
Giải nhì
71745
Giải nhất
64829
Đặc Biệt
373530
12 18 29 22 29 24 30 45 48 47 48 64 78 78 77 79 89 99
Đầu đuôi
0:
1: 2 8
2: 9 2 9 4
3: 0
4: 5 8 7 8
5:
6: 4
7: 8 8 7 9
8: 9
9: 9

Kết quả xổ số Long An Mở thưởng ngày 23/09/2017

Thứ bảy Xổ số Long An Ngày 23/09/2017
Giải tám
34
Giải bảy
270
Giải sáu
3780
9295
3494
Giải năm
6312
Giải tư
17271
41218
40267
75248
76644
52068
84644
Giải ba
60803
37228
Giải nhì
67607
Giải nhất
99331
Đặc Biệt
265864
07 03 18 12 28 31 34 48 44 44 64 67 68 71 70 80 95 94
Đầu đuôi
0: 7 3
1: 8 2
2: 8
3: 1 4
4: 8 4 4
5:
6: 4 7 8
7: 1 0
8: 0
9: 5 4