Xo so long an

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Long An Mở thưởng ngày 11/08/2018

Thứ bảy Xổ số Long An Ngày 11/08/2018
Giải tám
52
Giải bảy
393
Giải sáu
7125
6481
6068
Giải năm
3064
Giải tư
22485
18554
48584
27438
55776
63706
47850
Giải ba
13659
48770
Giải nhì
41234
Giải nhất
41273
Đặc Biệt
764384
06 25 34 38 59 54 50 52 64 68 73 70 76 84 85 84 81 93
Đầu đuôi
0: 6
1:
2: 5
3: 4 8
4:
5: 9 4 0 2
6: 4 8
7: 3 0 6
8: 4 5 4 1
9: 3

Kết quả xổ số Long An Mở thưởng ngày 04/08/2018

Thứ bảy Xổ số Long An Ngày 04/08/2018
Giải tám
67
Giải bảy
713
Giải sáu
1713
3528
8326
Giải năm
7042
Giải tư
34010
45497
98812
95932
98988
31990
79987
Giải ba
01451
28941
Giải nhì
27476
Giải nhất
90770
Đặc Biệt
479236
10 12 13 13 28 26 36 32 41 42 51 67 70 76 88 87 97 90
Đầu đuôi
0:
1: 0 2 3 3
2: 8 6
3: 6 2
4: 1 2
5: 1
6: 7
7: 0 6
8: 8 7
9: 7 0

Kết quả xổ số Long An Mở thưởng ngày 28/07/2018

Thứ bảy Xổ số Long An Ngày 28/07/2018
Giải tám
55
Giải bảy
518
Giải sáu
2778
3576
9478
Giải năm
8233
Giải tư
06162
36330
78754
19361
33084
32135
42355
Giải ba
92799
79520
Giải nhì
19469
Giải nhất
33517
Đặc Biệt
211259
17 18 20 30 35 33 59 54 55 55 69 62 61 78 76 78 84 99
Đầu đuôi
0:
1: 7 8
2: 0
3: 0 5 3
4:
5: 9 4 5 5
6: 9 2 1
7: 8 6 8
8: 4
9: 9

Kết quả xổ số Long An Mở thưởng ngày 21/07/2018

Thứ bảy Xổ số Long An Ngày 21/07/2018
Giải tám
45
Giải bảy
911
Giải sáu
6315
6844
7598
Giải năm
7843
Giải tư
32664
13607
66723
59368
78224
83268
55925
Giải ba
39726
56764
Giải nhì
02906
Giải nhất
46504
Đặc Biệt
348068
04 06 07 15 11 26 23 24 25 43 44 45 68 64 64 68 68 98
Đầu đuôi
0: 4 6 7
1: 5 1
2: 6 3 4 5
3:
4: 3 4 5
5:
6: 8 4 4 8 8
7:
8:
9: 8