Xo so long an

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Long An Mở thưởng ngày 13/10/2018

Thứ bảy Xổ số Long An Ngày 13/10/2018
Giải tám
14
Giải bảy
679
Giải sáu
6077
6789
5830
Giải năm
5471
Giải tư
88404
76235
42977
65157
62294
26125
67643
Giải ba
03364
54465
Giải nhì
44575
Giải nhất
95197
Đặc Biệt
196096
04 14 25 35 30 43 57 64 65 75 77 71 77 79 89 96 97 94
Đầu đuôi
0: 4
1: 4
2: 5
3: 5 0
4: 3
5: 7
6: 4 5
7: 5 7 1 7 9
8: 9
9: 6 7 4

Kết quả xổ số Long An Mở thưởng ngày 06/10/2018

Thứ bảy Xổ số Long An Ngày 06/10/2018
Giải tám
68
Giải bảy
783
Giải sáu
6606
0654
7400
Giải năm
6990
Giải tư
26678
87944
73999
12266
22944
28623
63801
Giải ba
18253
38763
Giải nhì
82850
Giải nhất
33485
Đặc Biệt
855961
01 06 00 23 44 44 50 53 54 61 63 66 68 78 85 83 99 90
Đầu đuôi
0: 1 6 0
1:
2: 3
3:
4: 4 4
5: 0 3 4
6: 1 3 6 8
7: 8
8: 5 3
9: 9 0

Kết quả xổ số Long An Mở thưởng ngày 29/09/2018

Thứ bảy Xổ số Long An Ngày 29/09/2018
Giải tám
52
Giải bảy
318
Giải sáu
7758
0014
9294
Giải năm
8577
Giải tư
14243
78052
44862
09307
86156
04831
79275
Giải ba
46887
23386
Giải nhì
47063
Giải nhất
30316
Đặc Biệt
272299
07 16 14 18 31 43 52 56 58 52 63 62 75 77 87 86 99 94
Đầu đuôi
0: 7
1: 6 4 8
2:
3: 1
4: 3
5: 2 6 8 2
6: 3 2
7: 5 7
8: 7 6
9: 9 4

Kết quả xổ số Long An Mở thưởng ngày 22/09/2018

Thứ bảy Xổ số Long An Ngày 22/09/2018
Giải tám
27
Giải bảy
138
Giải sáu
0169
6337
5275
Giải năm
4917
Giải tư
03178
65433
80987
45255
03722
62909
72456
Giải ba
06025
57739
Giải nhì
92069
Giải nhất
94289
Đặc Biệt
002093
09 17 25 22 27 39 33 37 38 55 56 69 69 78 75 89 87 93
Đầu đuôi
0: 9
1: 7
2: 5 2 7
3: 9 3 7 8
4:
5: 5 6
6: 9 9
7: 8 5
8: 9 7
9: 3