Xo so long an

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Long An Mở thưởng ngày 28/03/2020

Thứ bảy Xổ số Long An Ngày 28/03/2020
Giải tám
63
Giải bảy
446
Giải sáu
1744
9251
7395
Giải năm
2646
Giải tư
79692
74070
15683
37588
16040
08583
65439
Giải ba
48393
53028
Giải nhì
48313
Giải nhất
29029
Đặc Biệt
548713
13 13 29 28 39 40 46 44 46 51 63 70 83 88 83 93 92 95
Đầu đuôi
0:
1: 3 3
2: 9 8
3: 9
4: 0 6 4 6
5: 1
6: 3
7: 0
8: 3 8 3
9: 3 2 5

Kết quả xổ số Long An Mở thưởng ngày 21/03/2020

Thứ bảy Xổ số Long An Ngày 21/03/2020
Giải tám
69
Giải bảy
320
Giải sáu
7434
2105
0169
Giải năm
5976
Giải tư
49527
46571
33153
40995
48743
64763
15839
Giải ba
25373
35185
Giải nhì
48416
Giải nhất
75862
Đặc Biệt
584482
05 16 27 20 39 34 43 53 62 63 69 69 73 71 76 82 85 95
Đầu đuôi
0: 5
1: 6
2: 7 0
3: 9 4
4: 3
5: 3
6: 2 3 9 9
7: 3 1 6
8: 2 5
9: 5

Kết quả xổ số Long An Mở thưởng ngày 14/03/2020

Thứ bảy Xổ số Long An Ngày 14/03/2020
Giải tám
55
Giải bảy
217
Giải sáu
7606
0546
5369
Giải năm
9385
Giải tư
60811
86591
81757
41349
38221
19824
17839
Giải ba
70250
62101
Giải nhì
90073
Giải nhất
37038
Đặc Biệt
175139
01 06 11 17 21 24 39 38 39 49 46 50 57 55 69 73 85 91
Đầu đuôi
0: 1 6
1: 1 7
2: 1 4
3: 9 8 9
4: 9 6
5: 0 7 5
6: 9
7: 3
8: 5
9: 1

Kết quả xổ số Long An Mở thưởng ngày 07/03/2020

Thứ bảy Xổ số Long An Ngày 07/03/2020
Giải tám
15
Giải bảy
224
Giải sáu
6985
7611
2143
Giải năm
0049
Giải tư
02283
06006
22716
07016
93655
13047
07394
Giải ba
04680
38961
Giải nhì
04580
Giải nhất
78895
Đặc Biệt
939074
06 16 16 11 15 24 47 49 43 55 61 74 80 80 83 85 95 94
Đầu đuôi
0: 6
1: 6 6 1 5
2: 4
3:
4: 7 9 3
5: 5
6: 1
7: 4
8: 0 0 3 5
9: 5 4