Xo so bac lieu

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Bạc Liêu Mở thưởng ngày 19/02/2019

Thứ ba Xổ số Bạc Liêu Ngày 19/02/2019
Giải tám
90
Giải bảy
748
Giải sáu
7385
7391
4928
Giải năm
0371
Giải tư
77353
29307
82387
38900
75165
56063
18718
Giải ba
94186
65721
Giải nhì
46555
Giải nhất
71799
Đặc Biệt
603130
07 00 18 21 28 30 48 55 53 65 63 71 86 87 85 99 91 90
Đầu đuôi
0: 7 0
1: 8
2: 1 8
3: 0
4: 8
5: 5 3
6: 5 3
7: 1
8: 6 7 5
9: 9 1 0

Kết quả xổ số Bạc Liêu Mở thưởng ngày 12/02/2019

Thứ ba Xổ số Bạc Liêu Ngày 12/02/2019
Giải tám
06
Giải bảy
048
Giải sáu
7914
9666
5241
Giải năm
5008
Giải tư
17321
52236
69851
73606
15414
82087
22903
Giải ba
44623
06620
Giải nhì
36675
Giải nhất
76496
Đặc Biệt
526660
06 03 08 06 14 14 23 20 21 36 41 48 51 60 66 75 87 96
Đầu đuôi
0: 6 3 8 6
1: 4 4
2: 3 0 1
3: 6
4: 1 8
5: 1
6: 0 6
7: 5
8: 7
9: 6

Kết quả xổ số Bạc Liêu Mở thưởng ngày 05/02/2019

Thứ ba Xổ số Bạc Liêu Ngày 05/02/2019
Giải tám
67
Giải bảy
614
Giải sáu
8220
3590
5704
Giải năm
9055
Giải tư
70843
93194
38728
54846
87369
32656
30787
Giải ba
13573
39347
Giải nhì
03228
Giải nhất
19274
Đặc Biệt
377932
04 14 28 28 20 32 47 43 46 56 55 69 67 74 73 87 94 90
Đầu đuôi
0: 4
1: 4
2: 8 8 0
3: 2
4: 7 3 6
5: 6 5
6: 9 7
7: 4 3
8: 7
9: 4 0

Kết quả xổ số Bạc Liêu Mở thưởng ngày 29/01/2019

Thứ ba Xổ số Bạc Liêu Ngày 29/01/2019
Giải tám
37
Giải bảy
244
Giải sáu
2142
8096
3575
Giải năm
4911
Giải tư
41525
16980
71364
56363
36327
47373
23585
Giải ba
45931
83334
Giải nhì
41253
Giải nhất
92384
Đặc Biệt
362246
11 25 27 31 34 37 46 42 44 53 64 63 73 75 84 80 85 96
Đầu đuôi
0:
1: 1
2: 5 7
3: 1 4 7
4: 6 2 4
5: 3
6: 4 3
7: 3 5
8: 4 0 5
9: 6

Kết quả xổ số Bạc Liêu Mở thưởng ngày 22/01/2019

Thứ ba Xổ số Bạc Liêu Ngày 22/01/2019
Giải tám
77
Giải bảy
903
Giải sáu
9126
6512
4887
Giải năm
3841
Giải tư
01171
73611
37189
28550
53234
86848
64081
Giải ba
10785
89842
Giải nhì
24149
Giải nhất
43089
Đặc Biệt
547765
03 11 12 26 34 49 42 48 41 50 65 71 77 89 85 89 81 87
Đầu đuôi
0: 3
1: 1 2
2: 6
3: 4
4: 9 2 8 1
5: 0
6: 5
7: 1 7
8: 9 5 9 1 7
9: