Soi cau lo de

Soi Cầu Loto đặc biệt: Tìm ra các cặp cầu dựa nào ghép nối các vị trí khác nhau trong bảng kết quả so sánh với kết quả đặc biệt của ngày tiếp theo
BẢNG CAU CHẠY CÓ BIÊN ĐỘ LÀ 3 NGÀY
Cặp 1
01-10
Cặp 2
01-10
Cặp 3
01-10
Cặp 4
01-10
Cặp 5
01-10
Cặp 6
01-10
Cặp 7
03-30
Cặp 8
04-40
Cặp 9
04-40
Cặp 10
04-40
Cặp 11
04-40
Cặp 12
07-70
Cặp 13
07-70
Cặp 14
07-70
Cặp 15
11-11
Cặp 16
11-11
Cặp 17
11-11
Cặp 18
11-11
Cặp 19
14-41
Cặp 20
21-12
Cặp 21
21-12
Cặp 22
21-12
Cặp 23
21-12
Cặp 24
21-12
Cặp 25
25-52
Cặp 26
30-03
Cặp 27
31-13
Cặp 28
31-13
Cặp 29
31-13
Cặp 30
33-33
Cặp 31
33-33
Cặp 32
34-43
Cặp 33
34-43
Cặp 34
34-43
Cặp 35
34-43
Cặp 36
35-53
Cặp 37
35-53
Cặp 38
35-53
Cặp 39
37-73
Cặp 40
37-73
Cặp 41
37-73
Cặp 42
39-93
Cặp 43
41-14
Cặp 44
41-14
Cặp 45
41-14
Cặp 46
41-14
Cặp 47
41-14
Cặp 48
41-14
Cặp 49
41-14
Cặp 50
44-44
Cặp 51
45-54
Cặp 52
47-74
Cặp 53
50-05
Cặp 54
51-15
Cặp 55
51-15
Cặp 56
51-15
Cặp 57
51-15
Cặp 58
51-15
Cặp 59
51-15
Cặp 60
51-15
Cặp 61
51-15
Cặp 62
51-15
Cặp 63
51-15
Cặp 64
53-35
Cặp 65
54-45
Cặp 66
54-45
Cặp 67
54-45
Cặp 68
55-55
Cặp 69
55-55
Cặp 70
57-75
Cặp 71
57-75
Cặp 72
61-16
Cặp 73
61-16
Cặp 74
61-16
Cặp 75
61-16
Cặp 76
61-16
Cặp 77
61-16
Cặp 78
61-16
Cặp 79
61-16
Cặp 80
61-16
Cặp 81
71-17
Cặp 82
71-17
Cặp 83
71-17
Cặp 84
71-17
Cặp 85
71-17
Cặp 86
71-17
Cặp 87
71-17
Cặp 88
71-17
Cặp 89
71-17
Cặp 90
74-47
Cặp 91
77-77
Cặp 92
81-18
Cặp 93
81-18
Cặp 94
81-18
Cặp 95
84-48
Cặp 96
87-78
Cặp 97
91-19
Cặp 98
91-19
Cặp 99
91-19
Cặp 100
91-19
Cặp 101
91-19
Cặp 102
93-39
Cặp 103
93-39
Cặp 104
94-49
Cặp 105
94-49
hướng dẫn cách soi cầu:
- Số ngày thống kê: Số ngày CAU chạy, số ngày để trống thì ra được tất cả các CAU tồn tại theo số ngày thống kê.
- CAU của số: Chọn 1 số muốn xem(00-99) theo số ngày thống kê.
- Kiểu SOI: soi theo 1 số dạng đặc biệt.
Ví dụ:

- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày, nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số để trống, Nhấn nút xem kết quả
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày, của số:55, nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số nhập:55, Nhấn nút xem kết quả
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày theo dạng Cầu 2 nháy: Nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số để trống, kiểu soi chọn: Cầu về 2 nháy.