Soi cau lo de

Soi Cầu Loto đặc biệt: Tìm ra các cặp cầu dựa nào ghép nối các vị trí khác nhau trong bảng kết quả so sánh với kết quả đặc biệt của ngày tiếp theo
BẢNG CAU CHẠY CÓ BIÊN ĐỘ LÀ 3 NGÀY
Cặp 1
00-00
Cặp 2
00-00
Cặp 3
00-00
Cặp 4
01-10
Cặp 5
01-10
Cặp 6
01-10
Cặp 7
01-10
Cặp 8
01-10
Cặp 9
01-10
Cặp 10
01-10
Cặp 11
01-10
Cặp 12
01-10
Cặp 13
01-10
Cặp 14
02-20
Cặp 15
02-20
Cặp 16
02-20
Cặp 17
02-20
Cặp 18
02-20
Cặp 19
02-20
Cặp 20
02-20
Cặp 21
02-20
Cặp 22
02-20
Cặp 23
02-20
Cặp 24
02-20
Cặp 25
02-20
Cặp 26
02-20
Cặp 27
02-20
Cặp 28
02-20
Cặp 29
02-20
Cặp 30
03-30
Cặp 31
03-30
Cặp 32
03-30
Cặp 33
03-30
Cặp 34
04-40
Cặp 35
04-40
Cặp 36
04-40
Cặp 37
04-40
Cặp 38
04-40
Cặp 39
04-40
Cặp 40
04-40
Cặp 41
04-40
Cặp 42
05-50
Cặp 43
05-50
Cặp 44
05-50
Cặp 45
05-50
Cặp 46
05-50
Cặp 47
05-50
Cặp 48
05-50
Cặp 49
05-50
Cặp 50
05-50
Cặp 51
05-50
Cặp 52
05-50
Cặp 53
06-60
Cặp 54
06-60
Cặp 55
06-60
Cặp 56
06-60
Cặp 57
06-60
Cặp 58
06-60
Cặp 59
06-60
Cặp 60
06-60
Cặp 61
06-60
Cặp 62
06-60
Cặp 63
06-60
Cặp 64
06-60
Cặp 65
06-60
Cặp 66
06-60
Cặp 67
07-70
Cặp 68
07-70
Cặp 69
07-70
Cặp 70
07-70
Cặp 71
07-70
Cặp 72
07-70
Cặp 73
08-80
Cặp 74
08-80
Cặp 75
08-80
Cặp 76
08-80
Cặp 77
08-80
Cặp 78
08-80
Cặp 79
08-80
Cặp 80
08-80
Cặp 81
08-80
Cặp 82
08-80
Cặp 83
08-80
Cặp 84
08-80
Cặp 85
08-80
Cặp 86
09-90
Cặp 87
09-90
Cặp 88
09-90
Cặp 89
09-90
Cặp 90
09-90
Cặp 91
09-90
Cặp 92
09-90
Cặp 93
09-90
Cặp 94
09-90
Cặp 95
12-21
Cặp 96
22-22
Cặp 97
22-22
Cặp 98
22-22
Cặp 99
23-32
Cặp 100
25-52
Cặp 101
26-62
Cặp 102
54-45
Cặp 103
56-65
Cặp 104
71-17
Cặp 105
71-17
Cặp 106
72-27
Cặp 107
72-27
Cặp 108
73-37
Cặp 109
74-47
Cặp 110
75-57
Cặp 111
76-67
Cặp 112
76-67
Cặp 113
76-67
Cặp 114
78-87
Cặp 115
78-87
Cặp 116
79-97
Cặp 117
79-97
Cặp 118
81-18
Cặp 119
82-28
Cặp 120
88-88
Cặp 121
91-19
Cặp 122
92-29
Cặp 123
98-89
hướng dẫn cách soi cầu:
- Số ngày thống kê: Số ngày CAU chạy, số ngày để trống thì ra được tất cả các CAU tồn tại theo số ngày thống kê.
- CAU của số: Chọn 1 số muốn xem(00-99) theo số ngày thống kê.
- Kiểu SOI: soi theo 1 số dạng đặc biệt.
Ví dụ:

- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày, nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số để trống, Nhấn nút xem kết quả
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày, của số:55, nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số nhập:55, Nhấn nút xem kết quả
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày theo dạng Cầu 2 nháy: Nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số để trống, kiểu soi chọn: Cầu về 2 nháy.