Xo so binh dinh

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Bình Định Mở thưởng ngày 16/09/2021

Thứ năm Xổ số Bình Định Ngày 16/09/2021
Giải tám
83
Giải bảy
540
Giải sáu
4864
4611
0947
Giải năm
4951
Giải tư
39067
76495
06956
02483
15902
15125
49422
Giải ba
24332
04670
Giải nhì
22312
Giải nhất
12501
Đặc Biệt
817551
01 02 12 11 25 22 32 47 40 51 56 51 67 64 70 83 83 95
Đầu đuôi
0: 1 2
1: 2 1
2: 5 2
3: 2
4: 7 0
5: 1 6 1
6: 7 4
7: 0
8: 3 3
9: 5

Kết quả xổ số Bình Định Mở thưởng ngày 09/09/2021

Thứ năm Xổ số Bình Định Ngày 09/09/2021
Giải tám
98
Giải bảy
459
Giải sáu
6060
1404
9559
Giải năm
8992
Giải tư
54616
57566
17731
20805
46296
43843
11632
Giải ba
42227
74943
Giải nhì
36815
Giải nhất
06796
Đặc Biệt
869657
05 04 15 16 27 31 32 43 43 57 59 59 66 60 96 96 92 98
Đầu đuôi
0: 5 4
1: 5 6
2: 7
3: 1 2
4: 3 3
5: 7 9 9
6: 6 0
7:
8:
9: 6 6 2 8

Kết quả xổ số Bình Định Mở thưởng ngày 02/09/2021

Thứ năm Xổ số Bình Định Ngày 02/09/2021
Giải tám
68
Giải bảy
016
Giải sáu
9774
8447
9940
Giải năm
6165
Giải tư
81881
10008
65318
27500
69227
81970
96769
Giải ba
91845
42036
Giải nhì
73883
Giải nhất
06933
Đặc Biệt
844599
08 00 18 16 27 33 36 45 47 40 69 65 68 70 74 83 81 99
Đầu đuôi
0: 8 0
1: 8 6
2: 7
3: 3 6
4: 5 7 0
5:
6: 9 5 8
7: 0 4
8: 3 1
9: 9

Kết quả xổ số Bình Định Mở thưởng ngày 26/08/2021

Thứ năm Xổ số Bình Định Ngày 26/08/2021
Giải tám
52
Giải bảy
802
Giải sáu
6805
5052
6567
Giải năm
6601
Giải tư
08676
54553
16030
19098
75707
23926
70482
Giải ba
14566
10272
Giải nhì
85737
Giải nhất
33860
Đặc Biệt
825397
07 01 05 02 26 37 30 53 52 52 60 66 67 72 76 82 97 98
Đầu đuôi
0: 7 1 5 2
1:
2: 6
3: 7 0
4:
5: 3 2 2
6: 0 6 7
7: 2 6
8: 2
9: 7 8

Kết quả xổ số Bình Định Mở thưởng ngày 19/08/2021

Thứ năm Xổ số Bình Định Ngày 19/08/2021
Giải tám
00
Giải bảy
026
Giải sáu
9211
0960
1605
Giải năm
7422
Giải tư
68535
90878
59549
14906
65245
43123
55185
Giải ba
38175
88363
Giải nhì
40725
Giải nhất
41339
Đặc Biệt
091975
06 05 00 11 25 23 22 26 39 35 49 45 63 60 75 75 78 85
Đầu đuôi
0: 6 5 0
1: 1
2: 5 3 2 6
3: 9 5
4: 9 5
5:
6: 3 0
7: 5 5 8
8: 5
9: