Xo so binh dinh

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Bình Định Mở thưởng ngày 30/06/2022

Thứ năm Xổ số Bình Định Ngày 30/06/2022
Giải tám
40
Giải bảy
492
Giải sáu
8740
1656
1023
Giải năm
8746
Giải tư
89954
80269
40916
64956
44293
84931
01240
Giải ba
81069
16172
Giải nhì
60519
Giải nhất
97395
Đặc Biệt
698427
19 16 27 23 31 40 46 40 40 54 56 56 69 69 72 95 93 92
Đầu đuôi
0:
1: 9 6
2: 7 3
3: 1
4: 0 6 0 0
5: 4 6 6
6: 9 9
7: 2
8:
9: 5 3 2

Kết quả xổ số Bình Định Mở thưởng ngày 23/06/2022

Thứ năm Xổ số Bình Định Ngày 23/06/2022
Giải tám
79
Giải bảy
991
Giải sáu
2856
1360
4823
Giải năm
6504
Giải tư
05018
24906
41393
34345
24095
82937
10866
Giải ba
71812
16421
Giải nhì
40534
Giải nhất
59223
Đặc Biệt
499819
06 04 19 12 18 23 21 23 34 37 45 56 66 60 79 93 95 91
Đầu đuôi
0: 6 4
1: 9 2 8
2: 3 1 3
3: 4 7
4: 5
5: 6
6: 6 0
7: 9
8:
9: 3 5 1

Kết quả xổ số Bình Định Mở thưởng ngày 16/06/2022

Thứ năm Xổ số Bình Định Ngày 16/06/2022
Giải tám
25
Giải bảy
390
Giải sáu
6009
8437
3388
Giải năm
8809
Giải tư
30793
39265
58381
85867
67881
32484
22453
Giải ba
09262
63223
Giải nhì
20893
Giải nhất
61139
Đặc Biệt
566588
09 09 23 25 39 37 53 62 65 67 88 81 81 84 88 93 93 90
Đầu đuôi
0: 9 9
1:
2: 3 5
3: 9 7
4:
5: 3
6: 2 5 7
7:
8: 8 1 1 4 8
9: 3 3 0

Kết quả xổ số Bình Định Mở thưởng ngày 09/06/2022

Thứ năm Xổ số Bình Định Ngày 09/06/2022
Giải tám
45
Giải bảy
422
Giải sáu
6730
0840
1567
Giải năm
2863
Giải tư
69308
51573
74072
19386
10015
89241
38245
Giải ba
32059
75461
Giải nhì
51480
Giải nhất
47055
Đặc Biệt
232474
08 15 22 30 41 45 40 45 55 59 61 63 67 74 73 72 80 86
Đầu đuôi
0: 8
1: 5
2: 2
3: 0
4: 1 5 0 5
5: 5 9
6: 1 3 7
7: 4 3 2
8: 0 6
9:

Kết quả xổ số Bình Định Mở thưởng ngày 02/06/2022

Thứ năm Xổ số Bình Định Ngày 02/06/2022
Giải tám
14
Giải bảy
958
Giải sáu
5061
2231
0536
Giải năm
7625
Giải tư
90727
60611
74776
81975
21252
20642
90049
Giải ba
74619
91898
Giải nhì
37785
Giải nhất
10822
Đặc Biệt
607705
05 19 11 14 22 27 25 31 36 42 49 52 58 61 76 75 85 98
Đầu đuôi
0: 5
1: 9 1 4
2: 2 7 5
3: 1 6
4: 2 9
5: 2 8
6: 1
7: 6 5
8: 5
9: 8