Xo so vinh long

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Vĩnh Long Mở thưởng ngày 14/01/2022

Thứ 6 Xổ số Vĩnh Long Ngày 14/01/2022
Giải tám
15
Giải bảy
331
Giải sáu
3443
1512
9267
Giải năm
3518
Giải tư
78063
45967
56358
94692
35373
91269
22721
Giải ba
18906
26141
Giải nhì
30144
Giải nhất
43351
Đặc Biệt
805779
06 18 12 15 21 31 44 41 43 51 58 63 67 69 67 79 73 92
Đầu đuôi
0: 6
1: 8 2 5
2: 1
3: 1
4: 4 1 3
5: 1 8
6: 3 7 9 7
7: 9 3
8:
9: 2

Kết quả xổ số Vĩnh Long Mở thưởng ngày 07/01/2022

Thứ 6 Xổ số Vĩnh Long Ngày 07/01/2022
Giải tám
75
Giải bảy
354
Giải sáu
2877
4900
3575
Giải năm
4871
Giải tư
67353
97880
34302
14248
79276
63372
99503
Giải ba
04416
00248
Giải nhì
40213
Giải nhất
83759
Đặc Biệt
247572
02 03 00 13 16 48 48 59 53 54 72 76 72 71 77 75 75 80
Đầu đuôi
0: 2 3 0
1: 3 6
2:
3:
4: 8 8
5: 9 3 4
6:
7: 2 6 2 1 7 5 5
8: 0
9:

Kết quả xổ số Vĩnh Long Mở thưởng ngày 31/12/2021

Thứ 6 Xổ số Vĩnh Long Ngày 31/12/2021
Giải tám
95
Giải bảy
814
Giải sáu
2478
5411
5260
Giải năm
6180
Giải tư
26155
52850
29524
00601
11800
71247
41662
Giải ba
24741
55762
Giải nhì
93970
Giải nhất
07332
Đặc Biệt
013017
01 00 17 11 14 24 32 41 47 55 50 62 62 60 70 78 80 95
Đầu đuôi
0: 1 0
1: 7 1 4
2: 4
3: 2
4: 1 7
5: 5 0
6: 2 2 0
7: 0 8
8: 0
9: 5

Kết quả xổ số Vĩnh Long Mở thưởng ngày 24/12/2021

Thứ 6 Xổ số Vĩnh Long Ngày 24/12/2021
Giải tám
14
Giải bảy
929
Giải sáu
9296
4080
1716
Giải năm
8952
Giải tư
74408
28142
08166
11530
71798
70041
18645
Giải ba
20772
32366
Giải nhì
42087
Giải nhất
09578
Đặc Biệt
785221
08 16 14 21 29 30 42 41 45 52 66 66 78 72 87 80 98 96
Đầu đuôi
0: 8
1: 6 4
2: 1 9
3: 0
4: 2 1 5
5: 2
6: 6 6
7: 8 2
8: 7 0
9: 8 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long Mở thưởng ngày 17/12/2021

Thứ 6 Xổ số Vĩnh Long Ngày 17/12/2021
Giải tám
45
Giải bảy
820
Giải sáu
9305
2135
2827
Giải năm
9503
Giải tư
79622
46582
92489
73008
14296
16472
13420
Giải ba
98521
11959
Giải nhì
27397
Giải nhất
31055
Đặc Biệt
437238
08 03 05 21 22 20 27 20 38 35 45 55 59 72 82 89 97 96
Đầu đuôi
0: 8 3 5
1:
2: 1 2 0 7 0
3: 8 5
4: 5
5: 5 9
6:
7: 2
8: 2 9
9: 7 6