Xo so vinh long

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Vĩnh Long Mở thưởng ngày 16/04/2021

Thứ 6 Xổ số Vĩnh Long Ngày 16/04/2021
Giải tám
58
Giải bảy
267
Giải sáu
5775
1135
0382
Giải năm
5134
Giải tư
62057
02087
97479
57822
25102
96562
61102
Giải ba
36395
73128
Giải nhì
28483
Giải nhất
96502
Đặc Biệt
613263
02 02 02 28 22 34 35 57 58 63 62 67 79 75 83 87 82 95
Đầu đuôi
0: 2 2 2
1:
2: 8 2
3: 4 5
4:
5: 7 8
6: 3 2 7
7: 9 5
8: 3 7 2
9: 5

Kết quả xổ số Vĩnh Long Mở thưởng ngày 09/04/2021

Thứ 6 Xổ số Vĩnh Long Ngày 09/04/2021
Giải tám
79
Giải bảy
995
Giải sáu
4402
5359
8903
Giải năm
2166
Giải tư
27966
15115
57204
82100
13759
14783
79240
Giải ba
92904
23233
Giải nhì
45466
Giải nhất
43943
Đặc Biệt
442542
04 04 00 02 03 15 33 42 43 40 59 59 66 66 66 79 83 95
Đầu đuôi
0: 4 4 0 2 3
1: 5
2:
3: 3
4: 2 3 0
5: 9 9
6: 6 6 6
7: 9
8: 3
9: 5

Kết quả xổ số Vĩnh Long Mở thưởng ngày 02/04/2021

Thứ 6 Xổ số Vĩnh Long Ngày 02/04/2021
Giải tám
28
Giải bảy
655
Giải sáu
9684
2538
5217
Giải năm
1202
Giải tư
63393
93372
42634
47791
99950
84094
66776
Giải ba
30950
80531
Giải nhì
06631
Giải nhất
30182
Đặc Biệt
975179
02 17 28 31 31 34 38 50 50 55 79 72 76 82 84 93 91 94
Đầu đuôi
0: 2
1: 7
2: 8
3: 1 1 4 8
4:
5: 0 0 5
6:
7: 9 2 6
8: 2 4
9: 3 1 4

Kết quả xổ số Vĩnh Long Mở thưởng ngày 26/03/2021

Thứ 6 Xổ số Vĩnh Long Ngày 26/03/2021
Giải tám
70
Giải bảy
310
Giải sáu
0091
4532
8936
Giải năm
9614
Giải tư
01657
73683
81572
48859
95990
08172
18648
Giải ba
89811
42690
Giải nhì
85526
Giải nhất
87254
Đặc Biệt
849537
11 14 10 26 37 32 36 48 54 57 59 72 72 70 83 90 90 91
Đầu đuôi
0:
1: 1 4 0
2: 6
3: 7 2 6
4: 8
5: 4 7 9
6:
7: 2 2 0
8: 3
9: 0 0 1

Kết quả xổ số Vĩnh Long Mở thưởng ngày 19/03/2021

Thứ 6 Xổ số Vĩnh Long Ngày 19/03/2021
Giải tám
11
Giải bảy
201
Giải sáu
8959
8735
4483
Giải năm
5471
Giải tư
07116
19468
21469
16427
08088
12250
53079
Giải ba
11636
13006
Giải nhì
39965
Giải nhất
52077
Đặc Biệt
118289
06 01 16 11 27 36 35 50 59 65 68 69 77 79 71 89 88 83
Đầu đuôi
0: 6 1
1: 6 1
2: 7
3: 6 5
4:
5: 0 9
6: 5 8 9
7: 7 9 1
8: 9 8 3
9: