Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 12/06/2024

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 12/06/2024
Giải tám
78
Giải bảy
657
Giải sáu
5443
6402
7710
Giải năm
8414
Giải tư
45383
48590
51721
94444
22781
75101
81247
Giải ba
50957
41738
Giải nhì
78547
Giải nhất
04189
Đặc Biệt
268689
01 02 14 10 21 38 47 44 47 43 57 57 78 89 89 83 81 90
Đầu đuôi
0: 1 2
1: 4 0
2: 1
3: 8
4: 7 4 7 3
5: 7 7
6:
7: 8
8: 9 9 3 1
9: 0

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 09/06/2024

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 09/06/2024
Giải tám
22
Giải bảy
937
Giải sáu
0050
8918
5702
Giải năm
2747
Giải tư
88096
09398
75555
68340
44903
34139
53589
Giải ba
87560
34287
Giải nhì
62907
Giải nhất
68310
Đặc Biệt
720703
03 07 03 02 10 18 22 39 37 40 47 55 50 60 87 89 96 98
Đầu đuôi
0: 3 7 3 2
1: 0 8
2: 2
3: 9 7
4: 0 7
5: 5 0
6: 0
7:
8: 7 9
9: 6 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 05/06/2024

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 05/06/2024
Giải tám
98
Giải bảy
418
Giải sáu
3195
1167
0278
Giải năm
4769
Giải tư
45677
27647
42031
16608
45285
53304
48394
Giải ba
13038
94150
Giải nhì
20908
Giải nhất
76366
Đặc Biệt
206039
08 08 04 18 39 38 31 47 50 66 69 67 77 78 85 94 95 98
Đầu đuôi
0: 8 8 4
1: 8
2:
3: 9 8 1
4: 7
5: 0
6: 6 9 7
7: 7 8
8: 5
9: 4 5 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 02/06/2024

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 02/06/2024
Giải tám
34
Giải bảy
422
Giải sáu
9123
8720
3539
Giải năm
8751
Giải tư
28421
40072
95592
37620
68406
76710
05247
Giải ba
58346
75275
Giải nhì
61804
Giải nhất
55513
Đặc Biệt
084132
04 06 13 10 21 20 23 20 22 32 39 34 46 47 51 75 72 92
Đầu đuôi
0: 4 6
1: 3 0
2: 1 0 3 0 2
3: 2 9 4
4: 6 7
5: 1
6:
7: 5 2
8:
9: 2

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 29/05/2024

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 29/05/2024
Giải tám
21
Giải bảy
552
Giải sáu
9329
2274
5079
Giải năm
8944
Giải tư
35202
36593
77991
11864
21473
49762
15619
Giải ba
26127
63914
Giải nhì
18628
Giải nhất
16049
Đặc Biệt
749809
09 02 14 19 28 27 29 21 49 44 52 64 62 73 74 79 93 91
Đầu đuôi
0: 9 2
1: 4 9
2: 8 7 9 1
3:
4: 9 4
5: 2
6: 4 2
7: 3 4 9
8:
9: 3 1

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 26/05/2024

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 26/05/2024
Giải tám
79
Giải bảy
285
Giải sáu
5196
3481
3243
Giải năm
8751
Giải tư
98918
21097
92334
65407
28483
25384
85512
Giải ba
02839
96116
Giải nhì
85452
Giải nhất
83429
Đặc Biệt
051987
07 16 18 12 29 39 34 43 52 51 79 87 83 84 81 85 97 96
Đầu đuôi
0: 7
1: 6 8 2
2: 9
3: 9 4
4: 3
5: 2 1
6:
7: 9
8: 7 3 4 1 5
9: 7 6

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 22/05/2024

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 22/05/2024
Giải tám
01
Giải bảy
657
Giải sáu
3916
7719
9904
Giải năm
3815
Giải tư
36423
29143
84044
27784
45861
20252
99028
Giải ba
14607
73089
Giải nhì
30175
Giải nhất
38925
Đặc Biệt
890557
07 04 01 15 16 19 25 23 28 43 44 57 52 57 61 75 89 84
Đầu đuôi
0: 7 4 1
1: 5 6 9
2: 5 3 8
3:
4: 3 4
5: 7 2 7
6: 1
7: 5
8: 9 4
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 19/05/2024

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 19/05/2024
Giải tám
39
Giải bảy
425
Giải sáu
7919
3574
2056
Giải năm
3538
Giải tư
75272
79848
81975
67348
91011
67044
00610
Giải ba
58839
94058
Giải nhì
38556
Giải nhất
15570
Đặc Biệt
298117
17 11 10 19 25 39 38 39 48 48 44 56 58 56 70 72 75 74
Đầu đuôi
0:
1: 7 1 0 9
2: 5
3: 9 8 9
4: 8 8 4
5: 6 8 6
6:
7: 0 2 5 4
8:
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 15/05/2024

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 15/05/2024
Giải tám
00
Giải bảy
682
Giải sáu
5479
5582
9976
Giải năm
3127
Giải tư
15214
15989
09343
44446
81217
36222
08386
Giải ba
92375
59315
Giải nhì
14039
Giải nhất
08006
Đặc Biệt
861225
06 00 15 14 17 25 22 27 39 43 46 75 79 76 89 86 82 82
Đầu đuôi
0: 6 0
1: 5 4 7
2: 5 2 7
3: 9
4: 3 6
5:
6:
7: 5 9 6
8: 9 6 2 2
9: