Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 14/04/2021

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 14/04/2021
Giải tám
99
Giải bảy
545
Giải sáu
7360
0291
1501
Giải năm
7793
Giải tư
38896
20078
28922
36695
95905
06101
25074
Giải ba
67932
76196
Giải nhì
77709
Giải nhất
85623
Đặc Biệt
872207
07 09 05 01 01 23 22 32 45 60 78 74 96 96 95 93 91 99
Đầu đuôi
0: 7 9 5 1 1
1:
2: 3 2
3: 2
4: 5
5:
6: 0
7: 8 4
8:
9: 6 6 5 3 1 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 11/04/2021

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 11/04/2021
Giải tám
33
Giải bảy
633
Giải sáu
4256
7226
5911
Giải năm
2992
Giải tư
92305
54058
17603
80519
53392
56099
69741
Giải ba
96669
74475
Giải nhì
44995
Giải nhất
70651
Đặc Biệt
741494
05 03 19 11 26 33 33 41 51 58 56 69 75 94 95 92 99 92
Đầu đuôi
0: 5 3
1: 9 1
2: 6
3: 3 3
4: 1
5: 1 8 6
6: 9
7: 5
8:
9: 4 5 2 9 2

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 07/04/2021

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 07/04/2021
Giải tám
66
Giải bảy
571
Giải sáu
6274
4091
1981
Giải năm
3241
Giải tư
10516
96208
98947
83457
70050
41798
22835
Giải ba
11474
66143
Giải nhì
38642
Giải nhất
05352
Đặc Biệt
147653
08 16 35 42 43 47 41 53 52 57 50 66 74 74 71 81 98 91
Đầu đuôi
0: 8
1: 6
2:
3: 5
4: 2 3 7 1
5: 3 2 7 0
6: 6
7: 4 4 1
8: 1
9: 8 1

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 04/04/2021

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 04/04/2021
Giải tám
91
Giải bảy
271
Giải sáu
1801
6959
8807
Giải năm
8156
Giải tư
22517
00615
00056
01132
41043
46229
77423
Giải ba
42188
43847
Giải nhì
53827
Giải nhất
69885
Đặc Biệt
622517
01 07 17 17 15 27 29 23 32 47 43 56 56 59 71 85 88 91
Đầu đuôi
0: 1 7
1: 7 7 5
2: 7 9 3
3: 2
4: 7 3
5: 6 6 9
6:
7: 1
8: 5 8
9: 1

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 31/03/2021

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 31/03/2021
Giải tám
42
Giải bảy
844
Giải sáu
3939
9956
4204
Giải năm
8580
Giải tư
83018
51983
27756
47018
32263
09672
57402
Giải ba
90673
63145
Giải nhì
16932
Giải nhất
01087
Đặc Biệt
205383
02 04 18 18 32 39 45 44 42 56 56 63 73 72 83 87 83 80
Đầu đuôi
0: 2 4
1: 8 8
2:
3: 2 9
4: 5 4 2
5: 6 6
6: 3
7: 3 2
8: 3 7 3 0
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 28/03/2021

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 28/03/2021
Giải tám
04
Giải bảy
949
Giải sáu
1290
6514
0345
Giải năm
1117
Giải tư
02359
07980
11841
02982
37052
65514
32574
Giải ba
94796
39407
Giải nhì
26283
Giải nhất
88666
Đặc Biệt
175368
07 04 14 17 14 41 45 49 59 52 68 66 74 83 80 82 96 90
Đầu đuôi
0: 7 4
1: 4 7 4
2:
3:
4: 1 5 9
5: 9 2
6: 8 6
7: 4
8: 3 0 2
9: 6 0

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 24/03/2021

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 24/03/2021
Giải tám
40
Giải bảy
424
Giải sáu
2202
0284
8175
Giải năm
5151
Giải tư
12817
95210
97762
81006
80234
06161
56123
Giải ba
28109
34923
Giải nhì
96871
Giải nhất
84316
Đặc Biệt
508348
09 06 02 16 17 10 23 23 24 34 48 40 51 62 61 71 75 84
Đầu đuôi
0: 9 6 2
1: 6 7 0
2: 3 3 4
3: 4
4: 8 0
5: 1
6: 2 1
7: 1 5
8: 4
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 21/03/2021

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 21/03/2021
Giải tám
17
Giải bảy
083
Giải sáu
3131
7459
9187
Giải năm
6447
Giải tư
78797
24766
94998
93502
99072
44510
00936
Giải ba
77005
92538
Giải nhì
39220
Giải nhất
72626
Đặc Biệt
984122
05 02 10 17 22 26 20 38 36 31 47 59 66 72 87 83 97 98
Đầu đuôi
0: 5 2
1: 0 7
2: 2 6 0
3: 8 6 1
4: 7
5: 9
6: 6
7: 2
8: 7 3
9: 7 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 17/03/2021

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 17/03/2021
Giải tám
91
Giải bảy
055
Giải sáu
6143
5622
9463
Giải năm
6060
Giải tư
34891
26553
47947
21809
25629
29803
40307
Giải ba
35473
37395
Giải nhì
02860
Giải nhất
81088
Đặc Biệt
728479
09 03 07 29 22 47 43 53 55 60 60 63 79 73 88 95 91 91
Đầu đuôi
0: 9 3 7
1:
2: 9 2
3:
4: 7 3
5: 3 5
6: 0 0 3
7: 9 3
8: 8
9: 5 1 1