Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 11/11/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 11/11/2018
Giải tám
87
Giải bảy
351
Giải sáu
0897
3144
4610
Giải năm
1416
Giải tư
92029
51235
49495
66784
22440
04600
54976
Giải ba
74099
56445
Giải nhì
02898
Giải nhất
40873
Đặc Biệt
399872
00 16 10 29 35 45 40 44 51 72 73 76 84 87 98 99 95 97
Đầu đuôi
0: 0
1: 6 0
2: 9
3: 5
4: 5 0 4
5: 1
6:
7: 2 3 6
8: 4 7
9: 8 9 5 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 07/11/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 07/11/2018
Giải tám
32
Giải bảy
409
Giải sáu
6255
6689
6554
Giải năm
5215
Giải tư
08011
71814
24897
40825
40497
38792
77998
Giải ba
85850
56060
Giải nhì
96082
Giải nhất
31696
Đặc Biệt
615884
09 11 14 15 25 32 50 55 54 60 84 82 89 96 97 97 92 98
Đầu đuôi
0: 9
1: 1 4 5
2: 5
3: 2
4:
5: 0 5 4
6: 0
7:
8: 4 2 9
9: 6 7 7 2 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 04/11/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 04/11/2018
Giải tám
58
Giải bảy
782
Giải sáu
8909
8370
4151
Giải năm
4669
Giải tư
92192
06344
84150
50824
66616
03545
72175
Giải ba
01342
14448
Giải nhì
45665
Giải nhất
84173
Đặc Biệt
883476
09 16 24 42 48 44 45 50 51 58 65 69 76 73 75 70 82 92
Đầu đuôi
0: 9
1: 6
2: 4
3:
4: 2 8 4 5
5: 0 1 8
6: 5 9
7: 6 3 5 0
8: 2
9: 2

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 31/10/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 31/10/2018
Giải tám
65
Giải bảy
815
Giải sáu
1207
6045
3486
Giải năm
1118
Giải tư
20444
10402
70918
01344
26658
29684
74865
Giải ba
28753
73324
Giải nhì
95408
Giải nhất
13179
Đặc Biệt
642675
08 02 07 18 18 15 24 44 44 45 53 58 65 65 75 79 84 86
Đầu đuôi
0: 8 2 7
1: 8 8 5
2: 4
3:
4: 4 4 5
5: 3 8
6: 5 5
7: 5 9
8: 4 6
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 28/10/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 28/10/2018
Giải tám
86
Giải bảy
437
Giải sáu
9378
1461
1443
Giải năm
3278
Giải tư
77902
37180
10034
82782
95781
07461
61133
Giải ba
50218
06057
Giải nhì
21393
Giải nhất
74380
Đặc Biệt
113919
02 19 18 34 33 37 43 57 61 61 78 78 80 80 82 81 86 93
Đầu đuôi
0: 2
1: 9 8
2:
3: 4 3 7
4: 3
5: 7
6: 1 1
7: 8 8
8: 0 0 2 1 6
9: 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 24/10/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 24/10/2018
Giải tám
53
Giải bảy
796
Giải sáu
3630
1231
0562
Giải năm
7030
Giải tư
04856
53801
46444
84706
78378
01787
55211
Giải ba
37446
48612
Giải nhì
34889
Giải nhất
58677
Đặc Biệt
704085
01 06 12 11 30 30 31 46 44 56 53 62 77 78 85 89 87 96
Đầu đuôi
0: 1 6
1: 2 1
2:
3: 0 0 1
4: 6 4
5: 6 3
6: 2
7: 7 8
8: 5 9 7
9: 6

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 21/10/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 21/10/2018
Giải tám
70
Giải bảy
671
Giải sáu
0310
4750
3334
Giải năm
6259
Giải tư
71762
45188
90756
35819
18074
86299
78275
Giải ba
30367
91622
Giải nhì
49853
Giải nhất
16687
Đặc Biệt
281266
19 10 22 34 53 56 59 50 66 67 62 74 75 71 70 87 88 99
Đầu đuôi
0:
1: 9 0
2: 2
3: 4
4:
5: 3 6 9 0
6: 6 7 2
7: 4 5 1 0
8: 7 8
9: 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 17/10/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 17/10/2018
Giải tám
15
Giải bảy
503
Giải sáu
4755
2713
0164
Giải năm
9126
Giải tư
98802
99510
08736
05045
46265
48530
75003
Giải ba
68657
92500
Giải nhì
15849
Giải nhất
93388
Đặc Biệt
121388
00 02 03 03 10 13 15 26 36 30 49 45 57 55 65 64 88 88
Đầu đuôi
0: 0 2 3 3
1: 0 3 5
2: 6
3: 6 0
4: 9 5
5: 7 5
6: 5 4
7:
8: 8 8
9: