Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 06/07/2022

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 06/07/2022
Giải tám
16
Giải bảy
338
Giải sáu
2608
9717
3168
Giải năm
1205
Giải tư
36116
82390
48152
41503
20979
18859
71519
Giải ba
37160
51259
Giải nhì
84889
Giải nhất
57880
Đặc Biệt
442525
03 05 08 16 19 17 16 25 38 59 52 59 60 68 79 80 89 90
Đầu đuôi
0: 3 5 8
1: 6 9 7 6
2: 5
3: 8
4:
5: 9 2 9
6: 0 8
7: 9
8: 0 9
9: 0

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 03/07/2022

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 03/07/2022
Giải tám
08
Giải bảy
510
Giải sáu
9632
2828
1370
Giải năm
6643
Giải tư
53271
86413
25673
43366
51679
29181
23067
Giải ba
11689
28283
Giải nhì
74808
Giải nhất
46102
Đặc Biệt
378413
02 08 08 13 13 10 28 32 43 66 67 71 73 79 70 89 83 81
Đầu đuôi
0: 2 8 8
1: 3 3 0
2: 8
3: 2
4: 3
5:
6: 6 7
7: 1 3 9 0
8: 9 3 1
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 29/06/2022

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 29/06/2022
Giải tám
19
Giải bảy
066
Giải sáu
2578
5313
2637
Giải năm
9207
Giải tư
01630
17762
29676
72645
09201
72430
52968
Giải ba
86078
39954
Giải nhì
64222
Giải nhất
87402
Đặc Biệt
326189
02 01 07 13 19 22 30 30 37 45 54 62 68 66 78 76 78 89
Đầu đuôi
0: 2 1 7
1: 3 9
2: 2
3: 0 0 7
4: 5
5: 4
6: 2 8 6
7: 8 6 8
8: 9
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 26/06/2022

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 26/06/2022
Giải tám
33
Giải bảy
200
Giải sáu
6527
9419
1877
Giải năm
2021
Giải tư
38886
43393
67444
82270
48506
69002
79906
Giải ba
50318
70631
Giải nhì
90847
Giải nhất
12455
Đặc Biệt
164786
06 02 06 00 18 19 21 27 31 33 47 44 55 70 77 86 86 93
Đầu đuôi
0: 6 2 6 0
1: 8 9
2: 1 7
3: 1 3
4: 7 4
5: 5
6:
7: 0 7
8: 6 6
9: 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 22/06/2022

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 22/06/2022
Giải tám
56
Giải bảy
575
Giải sáu
9839
2663
1499
Giải năm
4415
Giải tư
13473
03623
24830
58118
29179
30221
72538
Giải ba
10184
22367
Giải nhì
47264
Giải nhất
33941
Đặc Biệt
942153
18 15 23 21 30 38 39 41 53 56 64 67 63 73 79 75 84 99
Đầu đuôi
0:
1: 8 5
2: 3 1
3: 0 8 9
4: 1
5: 3 6
6: 4 7 3
7: 3 9 5
8: 4
9: 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 19/06/2022

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 19/06/2022
Giải tám
05
Giải bảy
307
Giải sáu
5603
9209
6769
Giải năm
2838
Giải tư
33929
26785
62982
18957
35406
54583
23667
Giải ba
06399
52433
Giải nhì
71296
Giải nhất
11026
Đặc Biệt
084513
06 03 09 07 05 13 26 29 33 38 57 67 69 85 82 83 96 99
Đầu đuôi
0: 6 3 9 7 5
1: 3
2: 6 9
3: 3 8
4:
5: 7
6: 7 9
7:
8: 5 2 3
9: 6 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 15/06/2022

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 15/06/2022
Giải tám
70
Giải bảy
386
Giải sáu
7699
6329
5533
Giải năm
0152
Giải tư
98668
07496
94343
44426
30447
53501
37867
Giải ba
77273
15282
Giải nhì
39499
Giải nhất
32037
Đặc Biệt
029256
01 26 29 37 33 43 47 56 52 68 67 73 70 82 86 99 96 99
Đầu đuôi
0: 1
1:
2: 6 9
3: 7 3
4: 3 7
5: 6 2
6: 8 7
7: 3 0
8: 2 6
9: 9 6 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 12/06/2022

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 12/06/2022
Giải tám
26
Giải bảy
242
Giải sáu
2576
7082
0143
Giải năm
6070
Giải tư
50226
19543
43757
81630
91116
45025
51655
Giải ba
80587
32335
Giải nhì
85010
Giải nhất
58860
Đặc Biệt
195597
10 16 26 25 26 35 30 43 43 42 57 55 60 70 76 87 82 97
Đầu đuôi
0:
1: 0 6
2: 6 5 6
3: 5 0
4: 3 3 2
5: 7 5
6: 0
7: 0 6
8: 7 2
9: 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 08/06/2022

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 08/06/2022
Giải tám
40
Giải bảy
528
Giải sáu
3451
4777
7439
Giải năm
7967
Giải tư
89836
25851
16180
61788
84339
07207
20931
Giải ba
30740
08678
Giải nhì
74140
Giải nhất
93808
Đặc Biệt
022074
08 07 28 36 39 31 39 40 40 40 51 51 67 74 78 77 80 88
Đầu đuôi
0: 8 7
1:
2: 8
3: 6 9 1 9
4: 0 0 0
5: 1 1
6: 7
7: 4 8 7
8: 0 8
9: