Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 15/07/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 15/07/2018
Giải tám
62
Giải bảy
410
Giải sáu
3410
5663
8776
Giải năm
0549
Giải tư
29058
11282
73065
70562
42765
86247
93438
Giải ba
75251
73402
Giải nhì
56747
Giải nhất
84787
Đặc Biệt
322141
02 10 10 38 41 47 47 49 51 58 65 62 65 63 62 76 87 82
Đầu đuôi
0: 2
1: 0 0
2:
3: 8
4: 1 7 7 9
5: 1 8
6: 5 2 5 3 2
7: 6
8: 7 2
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 11/07/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 11/07/2018
Giải tám
91
Giải bảy
353
Giải sáu
8835
7443
3338
Giải năm
6979
Giải tư
83368
95122
63261
04491
73654
54496
99670
Giải ba
88543
74579
Giải nhì
72455
Giải nhất
90109
Đặc Biệt
786612
09 12 22 35 38 43 43 55 54 53 68 61 79 70 79 91 96 91
Đầu đuôi
0: 9
1: 2
2: 2
3: 5 8
4: 3 3
5: 5 4 3
6: 8 1
7: 9 0 9
8:
9: 1 6 1

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 08/07/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 08/07/2018
Giải tám
59
Giải bảy
287
Giải sáu
3483
0425
3257
Giải năm
0102
Giải tư
47847
16031
36681
19565
35505
31743
80279
Giải ba
66800
47892
Giải nhì
30172
Giải nhất
22009
Đặc Biệt
528045
09 00 05 02 25 31 45 47 43 57 59 65 72 79 81 83 87 92
Đầu đuôi
0: 9 0 5 2
1:
2: 5
3: 1
4: 5 7 3
5: 7 9
6: 5
7: 2 9
8: 1 3 7
9: 2

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 04/07/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 04/07/2018
Giải tám
51
Giải bảy
515
Giải sáu
0576
5476
6124
Giải năm
5983
Giải tư
76062
50130
80729
10042
23216
15937
90749
Giải ba
73375
94418
Giải nhì
82194
Giải nhất
99274
Đặc Biệt
355814
14 18 16 15 29 24 30 37 42 49 51 62 74 75 76 76 83 94
Đầu đuôi
0:
1: 4 8 6 5
2: 9 4
3: 0 7
4: 2 9
5: 1
6: 2
7: 4 5 6 6
8: 3
9: 4

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 01/07/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 01/07/2018
Giải tám
89
Giải bảy
528
Giải sáu
5042
2842
5357
Giải năm
1048
Giải tư
34736
95676
97408
13148
37328
02968
90880
Giải ba
11406
14598
Giải nhì
35367
Giải nhất
26449
Đặc Biệt
545732
06 08 28 28 32 36 49 48 48 42 42 57 67 68 76 80 89 98
Đầu đuôi
0: 6 8
1:
2: 8 8
3: 2 6
4: 9 8 8 2 2
5: 7
6: 7 8
7: 6
8: 0 9
9: 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 27/06/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 27/06/2018
Giải tám
87
Giải bảy
754
Giải sáu
6665
9383
9898
Giải năm
6580
Giải tư
54193
95140
58218
06777
17181
17183
87013
Giải ba
38167
84790
Giải nhì
69698
Giải nhất
13601
Đặc Biệt
528354
01 18 13 40 54 54 67 65 77 81 83 80 83 87 98 90 93 98
Đầu đuôi
0: 1
1: 8 3
2:
3:
4: 0
5: 4 4
6: 7 5
7: 7
8: 1 3 0 3 7
9: 8 0 3 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 24/06/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 24/06/2018
Giải tám
07
Giải bảy
119
Giải sáu
2237
4291
6550
Giải năm
1828
Giải tư
87927
24860
54007
08222
46638
18085
50237
Giải ba
09975
36121
Giải nhì
69116
Giải nhất
07121
Đặc Biệt
470554
07 07 16 19 21 21 27 22 28 38 37 37 54 50 60 75 85 91
Đầu đuôi
0: 7 7
1: 6 9
2: 1 1 7 2 8
3: 8 7 7
4:
5: 4 0
6: 0
7: 5
8: 5
9: 1

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 20/06/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 20/06/2018
Giải tám
03
Giải bảy
489
Giải sáu
9091
9569
9958
Giải năm
9512
Giải tư
37349
25759
14011
64427
76566
18599
16879
Giải ba
63215
87976
Giải nhì
65836
Giải nhất
99065
Đặc Biệt
505229
03 15 11 12 29 27 36 49 59 58 65 66 69 76 79 89 99 91
Đầu đuôi
0: 3
1: 5 1 2
2: 9 7
3: 6
4: 9
5: 9 8
6: 5 6 9
7: 6 9
8: 9
9: 9 1

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 17/06/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 17/06/2018
Giải tám
51
Giải bảy
703
Giải sáu
0953
8956
6277
Giải năm
8140
Giải tư
62036
57749
29141
70924
18168
14565
32234
Giải ba
33335
89360
Giải nhì
48034
Giải nhất
59088
Đặc Biệt
934400
00 03 24 34 35 36 34 49 41 40 53 56 51 60 68 65 77 88
Đầu đuôi
0: 0 3
1:
2: 4
3: 4 5 6 4
4: 9 1 0
5: 3 6 1
6: 0 8 5
7: 7
8: 8
9: