Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 27/09/2023

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 27/09/2023
Giải tám
24
Giải bảy
710
Giải sáu
9901
2447
9271
Giải năm
3232
Giải tư
66427
98230
34838
99536
60392
60634
75506
Giải ba
13376
34075
Giải nhì
44930
Giải nhất
53253
Đặc Biệt
253781
06 01 10 27 24 30 30 38 36 34 32 47 53 76 75 71 81 92
Đầu đuôi
0: 6 1
1: 0
2: 7 4
3: 0 0 8 6 4 2
4: 7
5: 3
6:
7: 6 5 1
8: 1
9: 2

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 24/09/2023

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 24/09/2023
Giải tám
77
Giải bảy
294
Giải sáu
4650
8285
2902
Giải năm
7260
Giải tư
59214
63985
97684
39588
19108
04526
27656
Giải ba
14351
84767
Giải nhì
89762
Giải nhất
08803
Đặc Biệt
023054
03 08 02 14 26 54 51 56 50 62 67 60 77 85 84 88 85 94
Đầu đuôi
0: 3 8 2
1: 4
2: 6
3:
4:
5: 4 1 6 0
6: 2 7 0
7: 7
8: 5 4 8 5
9: 4

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 20/09/2023

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 20/09/2023
Giải tám
49
Giải bảy
398
Giải sáu
9920
9610
8989
Giải năm
6078
Giải tư
83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736
Giải ba
89472
25303
Giải nhì
45585
Giải nhất
97446
Đặc Biệt
221985
03 05 10 21 20 37 36 46 49 60 69 72 78 85 85 89 98 98
Đầu đuôi
0: 3 5
1: 0
2: 1 0
3: 7 6
4: 6 9
5:
6: 0 9
7: 2 8
8: 5 5 9
9: 8 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 17/09/2023

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 17/09/2023
Giải tám
22
Giải bảy
071
Giải sáu
4152
2429
5621
Giải năm
1398
Giải tư
02819
84047
59247
01352
11978
34597
58100
Giải ba
94867
03750
Giải nhì
73129
Giải nhất
61640
Đặc Biệt
276788
00 19 29 29 21 22 40 47 47 50 52 52 67 78 71 88 97 98
Đầu đuôi
0: 0
1: 9
2: 9 9 1 2
3:
4: 0 7 7
5: 0 2 2
6: 7
7: 8 1
8: 8
9: 7 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 13/09/2023

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 13/09/2023
Giải tám
42
Giải bảy
362
Giải sáu
6537
6268
1397
Giải năm
2255
Giải tư
86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419
Giải ba
96302
86823
Giải nhì
25833
Giải nhất
38478
Đặc Biệt
424317
02 06 17 19 23 25 33 39 37 46 42 57 55 68 62 78 90 97
Đầu đuôi
0: 2 6
1: 7 9
2: 3 5
3: 3 9 7
4: 6 2
5: 7 5
6: 8 2
7: 8
8:
9: 0 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 10/09/2023

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 10/09/2023
Giải tám
20
Giải bảy
873
Giải sáu
1788
8417
8435
Giải năm
3413
Giải tư
17298
54207
14837
09200
02833
70265
61615
Giải ba
65371
95959
Giải nhì
04503
Giải nhất
32354
Đặc Biệt
936350
03 07 00 15 13 17 20 37 33 35 50 54 59 65 71 73 88 98
Đầu đuôi
0: 3 7 0
1: 5 3 7
2: 0
3: 7 3 5
4:
5: 0 4 9
6: 5
7: 1 3
8: 8
9: 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 06/09/2023

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 06/09/2023
Giải tám
21
Giải bảy
371
Giải sáu
5698
5262
1741
Giải năm
7327
Giải tư
46139
98421
34800
24766
51255
08147
74704
Giải ba
81088
48245
Giải nhì
22471
Giải nhất
90252
Đặc Biệt
392296
00 04 21 27 21 39 45 47 41 52 55 66 62 71 71 88 96 98
Đầu đuôi
0: 0 4
1:
2: 1 7 1
3: 9
4: 5 7 1
5: 2 5
6: 6 2
7: 1 1
8: 8
9: 6 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 03/09/2023

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 03/09/2023
Giải tám
52
Giải bảy
457
Giải sáu
4438
2920
1320
Giải năm
4029
Giải tư
92737
33997
18851
60864
32334
93266
82895
Giải ba
27456
62422
Giải nhì
87630
Giải nhất
72627
Đặc Biệt
020954
27 22 29 20 20 30 37 34 38 54 56 51 57 52 64 66 97 95
Đầu đuôi
0:
1:
2: 7 2 9 0 0
3: 0 7 4 8
4:
5: 4 6 1 7 2
6: 4 6
7:
8:
9: 7 5