Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 01/07/2020

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 01/07/2020
Giải tám
20
Giải bảy
274
Giải sáu
2668
0933
6264
Giải năm
4474
Giải tư
81441
72437
25064
09297
00301
60507
56928
Giải ba
20161
92832
Giải nhì
34194
Giải nhất
02265
Đặc Biệt
428917
01 07 17 28 20 32 37 33 41 65 61 64 68 64 74 74 94 97
Đầu đuôi
0: 1 7
1: 7
2: 8 0
3: 2 7 3
4: 1
5:
6: 5 1 4 8 4
7: 4 4
8:
9: 4 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 28/06/2020

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 28/06/2020
Giải tám
34
Giải bảy
187
Giải sáu
9886
3992
0977
Giải năm
1152
Giải tư
90220
01170
45728
59191
58435
53804
74002
Giải ba
27851
95172
Giải nhì
49246
Giải nhất
03401
Đặc Biệt
407133
01 04 02 20 28 33 35 34 46 51 52 72 70 77 86 87 91 92
Đầu đuôi
0: 1 4 2
1:
2: 0 8
3: 3 5 4
4: 6
5: 1 2
6:
7: 2 0 7
8: 6 7
9: 1 2

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 24/06/2020

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 24/06/2020
Giải tám
98
Giải bảy
719
Giải sáu
3892
9709
6100
Giải năm
4259
Giải tư
40797
24776
28234
88724
14609
71382
80453
Giải ba
11222
80115
Giải nhì
70414
Giải nhất
00823
Đặc Biệt
046606
06 09 09 00 14 15 19 23 22 24 34 53 59 76 82 97 92 98
Đầu đuôi
0: 6 9 9 0
1: 4 5 9
2: 3 2 4
3: 4
4:
5: 3 9
6:
7: 6
8: 2
9: 7 2 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 21/06/2020

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 21/06/2020
Giải tám
89
Giải bảy
316
Giải sáu
5717
8507
0993
Giải năm
8888
Giải tư
81607
05139
76328
41881
23361
77735
89729
Giải ba
91531
59824
Giải nhì
71295
Giải nhất
64007
Đặc Biệt
798817
07 07 07 17 17 16 24 28 29 31 39 35 61 81 88 89 95 93
Đầu đuôi
0: 7 7 7
1: 7 7 6
2: 4 8 9
3: 1 9 5
4:
5:
6: 1
7:
8: 1 8 9
9: 5 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 17/06/2020

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 17/06/2020
Giải tám
89
Giải bảy
364
Giải sáu
0977
7388
6688
Giải năm
9112
Giải tư
02402
10684
55840
21204
90798
46373
17793
Giải ba
67996
14343
Giải nhì
60267
Giải nhất
22636
Đặc Biệt
556547
02 04 12 36 47 43 40 67 64 73 77 84 88 88 89 96 98 93
Đầu đuôi
0: 2 4
1: 2
2:
3: 6
4: 7 3 0
5:
6: 7 4
7: 3 7
8: 4 8 8 9
9: 6 8 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 14/06/2020

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 14/06/2020
Giải tám
44
Giải bảy
784
Giải sáu
9268
5921
8292
Giải năm
0356
Giải tư
02017
46788
33682
46544
64916
01137
26988
Giải ba
65259
94184
Giải nhì
09302
Giải nhất
29828
Đặc Biệt
025619
02 19 17 16 28 21 37 44 44 59 56 68 84 88 82 88 84 92
Đầu đuôi
0: 2
1: 9 7 6
2: 8 1
3: 7
4: 4 4
5: 9 6
6: 8
7:
8: 4 8 2 8 4
9: 2

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 10/06/2020

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 10/06/2020
Giải tám
71
Giải bảy
052
Giải sáu
3920
0289
7210
Giải năm
3731
Giải tư
71352
61287
58935
19179
23761
35757
46746
Giải ba
20207
94442
Giải nhì
58361
Giải nhất
96532
Đặc Biệt
482640
07 10 20 32 35 31 40 42 46 52 57 52 61 61 79 71 87 89
Đầu đuôi
0: 7
1: 0
2: 0
3: 2 5 1
4: 0 2 6
5: 2 7 2
6: 1 1
7: 9 1
8: 7 9
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 07/06/2020

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 07/06/2020
Giải tám
44
Giải bảy
723
Giải sáu
0374
7245
3033
Giải năm
4318
Giải tư
80098
66804
53160
07183
99023
70401
15186
Giải ba
42158
54657
Giải nhì
77627
Giải nhất
18825
Đặc Biệt
222523
04 01 18 23 25 27 23 23 33 45 44 58 57 60 74 83 86 98
Đầu đuôi
0: 4 1
1: 8
2: 3 5 7 3 3
3: 3
4: 5 4
5: 8 7
6: 0
7: 4
8: 3 6
9: 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 03/06/2020

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 03/06/2020
Giải tám
10
Giải bảy
967
Giải sáu
5580
2160
9203
Giải năm
6257
Giải tư
77317
65508
75785
34245
32060
14008
55288
Giải ba
45358
44554
Giải nhì
56523
Giải nhất
29744
Đặc Biệt
862992
08 08 03 17 10 23 44 45 58 54 57 60 60 67 85 88 80 92
Đầu đuôi
0: 8 8 3
1: 7 0
2: 3
3:
4: 4 5
5: 8 4 7
6: 0 0 7
7:
8: 5 8 0
9: 2