Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 15/09/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 15/09/2019
Giải tám
26
Giải bảy
133
Giải sáu
8517
4366
4118
Giải năm
7930
Giải tư
25878
96861
95207
41547
49076
43119
05871
Giải ba
42629
08447
Giải nhì
14172
Giải nhất
04189
Đặc Biệt
165571
07 19 17 18 29 26 30 33 47 47 61 66 71 72 78 76 71 89
Đầu đuôi
0: 7
1: 9 7 8
2: 9 6
3: 0 3
4: 7 7
5:
6: 1 6
7: 1 2 8 6 1
8: 9
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 11/09/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 11/09/2019
Giải tám
45
Giải bảy
962
Giải sáu
0630
7678
4928
Giải năm
2891
Giải tư
56935
31375
95423
80034
25969
45774
75286
Giải ba
32077
27200
Giải nhì
71962
Giải nhất
18023
Đặc Biệt
362918
00 18 23 23 28 35 34 30 45 62 69 62 77 75 74 78 86 91
Đầu đuôi
0: 0
1: 8
2: 3 3 8
3: 5 4 0
4: 5
5:
6: 2 9 2
7: 7 5 4 8
8: 6
9: 1

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 08/09/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 08/09/2019
Giải tám
19
Giải bảy
025
Giải sáu
9551
2005
6956
Giải năm
4067
Giải tư
75471
69562
37720
69136
89103
01700
18254
Giải ba
57362
43842
Giải nhì
47876
Giải nhất
26998
Đặc Biệt
124015
03 00 05 15 19 20 25 36 42 54 51 56 62 62 67 76 71 98
Đầu đuôi
0: 3 0 5
1: 5 9
2: 0 5
3: 6
4: 2
5: 4 1 6
6: 2 2 7
7: 6 1
8:
9: 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 04/09/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 04/09/2019
Giải tám
73
Giải bảy
113
Giải sáu
9810
6266
4154
Giải năm
6966
Giải tư
11134
19835
02722
37260
35357
96111
31335
Giải ba
95166
94230
Giải nhì
22461
Giải nhất
50756
Đặc Biệt
235471
11 10 13 22 30 34 35 35 56 57 54 61 66 60 66 66 71 73
Đầu đuôi
0:
1: 1 0 3
2: 2
3: 0 4 5 5
4:
5: 6 7 4
6: 1 6 0 6 6
7: 1 3
8:
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 01/09/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 01/09/2019
Giải tám
48
Giải bảy
814
Giải sáu
0723
4077
8646
Giải năm
4433
Giải tư
81636
93742
45063
23336
16751
59313
51431
Giải ba
40135
39617
Giải nhì
71950
Giải nhất
71703
Đặc Biệt
725385
03 17 13 14 23 35 36 36 31 33 42 46 48 50 51 63 77 85
Đầu đuôi
0: 3
1: 7 3 4
2: 3
3: 5 6 6 1 3
4: 2 6 8
5: 0 1
6: 3
7: 7
8: 5
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 28/08/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 28/08/2019
Giải tám
72
Giải bảy
303
Giải sáu
3848
5602
6177
Giải năm
7330
Giải tư
22898
33058
80530
53834
46332
00953
73910
Giải ba
70747
65287
Giải nhì
82869
Giải nhất
91850
Đặc Biệt
481322
02 03 10 22 30 34 32 30 47 48 50 58 53 69 77 72 87 98
Đầu đuôi
0: 2 3
1: 0
2: 2
3: 0 4 2 0
4: 7 8
5: 0 8 3
6: 9
7: 7 2
8: 7
9: 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 25/08/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 25/08/2019
Giải tám
51
Giải bảy
245
Giải sáu
0182
5008
6244
Giải năm
5716
Giải tư
12745
95605
17302
03515
24598
86923
37929
Giải ba
47960
14324
Giải nhì
05034
Giải nhất
15870
Đặc Biệt
244149
05 02 08 15 16 24 23 29 34 49 45 44 45 51 60 70 82 98
Đầu đuôi
0: 5 2 8
1: 5 6
2: 4 3 9
3: 4
4: 9 5 4 5
5: 1
6: 0
7: 0
8: 2
9: 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 21/08/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 21/08/2019
Giải tám
84
Giải bảy
790
Giải sáu
5411
4801
4704
Giải năm
6987
Giải tư
84706
04370
20901
10665
60639
52629
64773
Giải ba
95654
69506
Giải nhì
32480
Giải nhất
59743
Đặc Biệt
423858
06 06 01 01 04 11 29 39 43 58 54 65 70 73 80 87 84 90
Đầu đuôi
0: 6 6 1 1 4
1: 1
2: 9
3: 9
4: 3
5: 8 4
6: 5
7: 0 3
8: 0 7 4
9: 0

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 18/08/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 18/08/2019
Giải tám
21
Giải bảy
709
Giải sáu
1093
1479
7926
Giải năm
8404
Giải tư
97014
16261
94162
01806
62794
82438
23440
Giải ba
83464
34100
Giải nhì
35559
Giải nhất
87750
Đặc Biệt
595528
00 06 04 09 14 28 26 21 38 40 50 59 64 61 62 79 94 93
Đầu đuôi
0: 0 6 4 9
1: 4
2: 8 6 1
3: 8
4: 0
5: 0 9
6: 4 1 2
7: 9
8:
9: 4 3