Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 27/09/2020

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 27/09/2020
Giải tám
59
Giải bảy
847
Giải sáu
4284
2017
4027
Giải năm
9826
Giải tư
48394
90046
29307
33744
94948
91814
60810
Giải ba
00947
09033
Giải nhì
07885
Giải nhất
71882
Đặc Biệt
017595
07 14 10 17 26 27 33 47 46 44 48 47 59 82 85 84 95 94
Đầu đuôi
0: 7
1: 4 0 7
2: 6 7
3: 3
4: 7 6 4 8 7
5: 9
6:
7:
8: 2 5 4
9: 5 4

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 23/09/2020

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 23/09/2020
Giải tám
93
Giải bảy
810
Giải sáu
7102
0545
7716
Giải năm
1173
Giải tư
55204
98311
56895
64542
29359
14803
96547
Giải ba
75414
42125
Giải nhì
28877
Giải nhất
26027
Đặc Biệt
907021
04 03 02 14 11 16 10 21 27 25 42 47 45 59 77 73 95 93
Đầu đuôi
0: 4 3 2
1: 4 1 6 0
2: 1 7 5
3:
4: 2 7 5
5: 9
6:
7: 7 3
8:
9: 5 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 20/09/2020

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 20/09/2020
Giải tám
89
Giải bảy
994
Giải sáu
5605
7897
7925
Giải năm
9104
Giải tư
11717
12678
83044
25710
76925
19691
91689
Giải ba
82844
25370
Giải nhì
58553
Giải nhất
86678
Đặc Biệt
795603
03 04 05 17 10 25 25 44 44 53 78 70 78 89 89 91 97 94
Đầu đuôi
0: 3 4 5
1: 7 0
2: 5 5
3:
4: 4 4
5: 3
6:
7: 8 0 8
8: 9 9
9: 1 7 4

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 16/09/2020

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 16/09/2020
Giải tám
80
Giải bảy
112
Giải sáu
8648
8359
0051
Giải năm
0056
Giải tư
94436
70420
84868
72503
85232
01781
14633
Giải ba
18491
45249
Giải nhì
56212
Giải nhất
46590
Đặc Biệt
817624
03 12 12 24 20 36 32 33 49 48 56 59 51 68 81 80 90 91
Đầu đuôi
0: 3
1: 2 2
2: 4 0
3: 6 2 3
4: 9 8
5: 6 9 1
6: 8
7:
8: 1 0
9: 0 1

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 13/09/2020

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 13/09/2020
Giải tám
28
Giải bảy
154
Giải sáu
1732
2173
9479
Giải năm
1531
Giải tư
26274
36378
27684
24737
45266
22252
24852
Giải ba
04571
06635
Giải nhì
28454
Giải nhất
69715
Đặc Biệt
734297
15 28 35 37 31 32 54 52 52 54 66 71 74 78 73 79 84 97
Đầu đuôi
0:
1: 5
2: 8
3: 5 7 1 2
4:
5: 4 2 2 4
6: 6
7: 1 4 8 3 9
8: 4
9: 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 09/09/2020

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 09/09/2020
Giải tám
78
Giải bảy
417
Giải sáu
6267
3017
6953
Giải năm
7708
Giải tư
39134
90930
16946
40634
36261
29471
66260
Giải ba
22942
80271
Giải nhì
04810
Giải nhất
50847
Đặc Biệt
116920
08 10 17 17 20 34 30 34 47 42 46 53 61 60 67 71 71 78
Đầu đuôi
0: 8
1: 0 7 7
2: 0
3: 4 0 4
4: 7 2 6
5: 3
6: 1 0 7
7: 1 1 8
8:
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 06/09/2020

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 06/09/2020
Giải tám
20
Giải bảy
485
Giải sáu
0735
2738
8916
Giải năm
9564
Giải tư
46867
85245
22083
81206
56082
12556
87635
Giải ba
93127
52070
Giải nhì
99546
Giải nhất
61866
Đặc Biệt
318092
06 16 27 20 35 35 38 46 45 56 66 67 64 70 83 82 85 92
Đầu đuôi
0: 6
1: 6
2: 7 0
3: 5 5 8
4: 6 5
5: 6
6: 6 7 4
7: 0
8: 3 2 5
9: 2

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 02/09/2020

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 02/09/2020
Giải tám
70
Giải bảy
578
Giải sáu
9936
9820
1281
Giải năm
8471
Giải tư
85535
73697
91353
61474
73638
21242
52945
Giải ba
06753
45955
Giải nhì
44748
Giải nhất
18327
Đặc Biệt
526932
27 20 32 35 38 36 48 42 45 53 55 53 74 71 78 70 81 97
Đầu đuôi
0:
1:
2: 7 0
3: 2 5 8 6
4: 8 2 5
5: 3 5 3
6:
7: 4 1 8 0
8: 1
9: 7