Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 13/01/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 13/01/2019
Giải tám
12
Giải bảy
151
Giải sáu
1469
2860
0071
Giải năm
0070
Giải tư
67265
77132
43421
18993
73775
33307
05497
Giải ba
25651
59370
Giải nhì
35162
Giải nhất
40480
Đặc Biệt
963722
07 12 22 21 32 51 51 62 65 69 60 70 75 70 71 80 93 97
Đầu đuôi
0: 7
1: 2
2: 2 1
3: 2
4:
5: 1 1
6: 2 5 9 0
7: 0 5 0 1
8: 0
9: 3 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 09/01/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 09/01/2019
Giải tám
78
Giải bảy
808
Giải sáu
6835
0518
4840
Giải năm
9952
Giải tư
78478
14163
92088
97896
73383
15359
13977
Giải ba
69571
04365
Giải nhì
58003
Giải nhất
58506
Đặc Biệt
099654
06 03 08 18 35 40 54 59 52 65 63 71 78 77 78 88 83 96
Đầu đuôi
0: 6 3 8
1: 8
2:
3: 5
4: 0
5: 4 9 2
6: 5 3
7: 1 8 7 8
8: 8 3
9: 6

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 06/01/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 06/01/2019
Giải tám
83
Giải bảy
107
Giải sáu
6820
6543
6016
Giải năm
6307
Giải tư
15933
38973
49960
78302
29951
82717
26097
Giải ba
00190
90536
Giải nhì
36627
Giải nhất
87979
Đặc Biệt
260859
02 07 07 17 16 27 20 36 33 43 59 51 60 79 73 83 90 97
Đầu đuôi
0: 2 7 7
1: 7 6
2: 7 0
3: 6 3
4: 3
5: 9 1
6: 0
7: 9 3
8: 3
9: 0 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 02/01/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 02/01/2019
Giải tám
22
Giải bảy
188
Giải sáu
2354
1697
7116
Giải năm
6918
Giải tư
56491
44927
20798
54856
39894
66375
49502
Giải ba
25769
58850
Giải nhì
36578
Giải nhất
25882
Đặc Biệt
494327
02 18 16 27 27 22 50 56 54 69 78 75 82 88 91 98 94 97
Đầu đuôi
0: 2
1: 8 6
2: 7 7 2
3:
4:
5: 0 6 4
6: 9
7: 8 5
8: 2 8
9: 1 8 4 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 30/12/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 30/12/2018
Giải tám
65
Giải bảy
238
Giải sáu
0371
0100
8827
Giải năm
4686
Giải tư
43443
10178
34119
62840
62147
63482
21919
Giải ba
97126
56627
Giải nhì
38490
Giải nhất
94589
Đặc Biệt
756678
00 19 19 26 27 27 38 43 40 47 65 78 78 71 89 82 86 90
Đầu đuôi
0: 0
1: 9 9
2: 6 7 7
3: 8
4: 3 0 7
5:
6: 5
7: 8 8 1
8: 9 2 6
9: 0

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 26/12/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 26/12/2018
Giải tám
48
Giải bảy
427
Giải sáu
0165
0461
9520
Giải năm
6045
Giải tư
14208
83131
06928
11365
50152
80720
41530
Giải ba
28559
71644
Giải nhì
87543
Giải nhất
14294
Đặc Biệt
181665
08 28 20 20 27 31 30 43 44 45 48 59 52 65 65 65 61 94
Đầu đuôi
0: 8
1:
2: 8 0 0 7
3: 1 0
4: 3 4 5 8
5: 9 2
6: 5 5 5 1
7:
8:
9: 4

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 23/12/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 23/12/2018
Giải tám
51
Giải bảy
002
Giải sáu
2269
2491
9753
Giải năm
7126
Giải tư
77074
85459
19572
05912
64474
13857
81689
Giải ba
40472
71172
Giải nhì
73011
Giải nhất
11696
Đặc Biệt
648181
02 11 12 26 59 57 53 51 69 72 72 74 72 74 81 89 96 91
Đầu đuôi
0: 2
1: 1 2
2: 6
3:
4:
5: 9 7 3 1
6: 9
7: 2 2 4 2 4
8: 1 9
9: 6 1

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 19/12/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 19/12/2018
Giải tám
08
Giải bảy
854
Giải sáu
8172
7615
2462
Giải năm
6855
Giải tư
39181
72451
94291
30521
84176
78553
48741
Giải ba
50449
94418
Giải nhì
61844
Giải nhất
29254
Đặc Biệt
524486
08 18 15 21 44 49 41 54 51 53 55 54 62 76 72 86 81 91
Đầu đuôi
0: 8
1: 8 5
2: 1
3:
4: 4 9 1
5: 4 1 3 5 4
6: 2
7: 6 2
8: 6 1
9: 1