Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 21/03/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 21/03/2018
Giải tám
60
Giải bảy
800
Giải sáu
5882
6426
5709
Giải năm
0197
Giải tư
24157
12939
84590
71886
15486
31639
57891
Giải ba
15526
43038
Giải nhì
84088
Giải nhất
92242
Đặc Biệt
921003
03 09 00 26 26 38 39 39 42 57 60 88 86 86 82 90 91 97
Đầu đuôi
0: 3 9 0
1:
2: 6 6
3: 8 9 9
4: 2
5: 7
6: 0
7:
8: 8 6 6 2
9: 0 1 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 18/03/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 18/03/2018
Giải tám
51
Giải bảy
652
Giải sáu
5677
1370
4974
Giải năm
0954
Giải tư
69878
40348
61967
86142
26429
10841
96856
Giải ba
57709
43156
Giải nhì
34094
Giải nhất
89869
Đặc Biệt
609663
09 29 48 42 41 56 56 54 52 51 63 69 67 78 77 70 74 94
Đầu đuôi
0: 9
1:
2: 9
3:
4: 8 2 1
5: 6 6 4 2 1
6: 3 9 7
7: 8 7 0 4
8:
9: 4

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 14/03/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 14/03/2018
Giải tám
07
Giải bảy
651
Giải sáu
0821
9034
7822
Giải năm
8837
Giải tư
11878
59227
68565
23648
05021
38775
58201
Giải ba
65486
32158
Giải nhì
49081
Giải nhất
66337
Đặc Biệt
310318
01 07 18 27 21 21 22 37 37 34 48 58 51 65 78 75 81 86
Đầu đuôi
0: 1 7
1: 8
2: 7 1 1 2
3: 7 7 4
4: 8
5: 8 1
6: 5
7: 8 5
8: 1 6
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 11/03/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 11/03/2018
Giải tám
36
Giải bảy
147
Giải sáu
7115
7889
4628
Giải năm
1880
Giải tư
52663
78725
90842
93259
73583
81386
47105
Giải ba
05559
01925
Giải nhì
29165
Giải nhất
00190
Đặc Biệt
270343
05 15 25 25 28 36 43 42 47 59 59 65 63 83 86 80 89 90
Đầu đuôi
0: 5
1: 5
2: 5 5 8
3: 6
4: 3 2 7
5: 9 9
6: 5 3
7:
8: 3 6 0 9
9: 0

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 07/03/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 07/03/2018
Giải tám
86
Giải bảy
816
Giải sáu
8455
7514
4475
Giải năm
9848
Giải tư
32624
99174
68261
15542
71151
80844
17370
Giải ba
46166
77950
Giải nhì
81340
Giải nhất
50905
Đặc Biệt
547380
05 14 16 24 40 42 44 48 50 51 55 66 61 74 70 75 80 86
Đầu đuôi
0: 5
1: 4 6
2: 4
3:
4: 0 2 4 8
5: 0 1 5
6: 6 1
7: 4 0 5
8: 0 6
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 04/03/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 04/03/2018
Giải tám
97
Giải bảy
808
Giải sáu
0554
2968
5820
Giải năm
9519
Giải tư
21914
56820
99501
58205
89150
09498
70898
Giải ba
32402
13117
Giải nhì
68951
Giải nhất
03564
Đặc Biệt
225278
02 01 05 08 17 14 19 20 20 51 50 54 64 68 78 98 98 97
Đầu đuôi
0: 2 1 5 8
1: 7 4 9
2: 0 0
3:
4:
5: 1 0 4
6: 4 8
7: 8
8:
9: 8 8 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 28/02/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 28/02/2018
Giải tám
19
Giải bảy
372
Giải sáu
9512
5426
1146
Giải năm
1390
Giải tư
61591
59183
83850
49465
14626
80733
08903
Giải ba
01354
71444
Giải nhì
31396
Giải nhất
30742
Đặc Biệt
649481
03 12 19 26 26 33 42 44 46 54 50 65 72 81 83 96 91 90
Đầu đuôi
0: 3
1: 2 9
2: 6 6
3: 3
4: 2 4 6
5: 4 0
6: 5
7: 2
8: 1 3
9: 6 1 0

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 25/02/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 25/02/2018
Giải tám
00
Giải bảy
915
Giải sáu
3178
4758
1343
Giải năm
9692
Giải tư
30331
83971
97004
14215
96266
34343
07522
Giải ba
37864
89773
Giải nhì
56941
Giải nhất
67464
Đặc Biệt
713451
04 00 15 15 22 31 41 43 43 51 58 64 64 66 73 71 78 92
Đầu đuôi
0: 4 0
1: 5 5
2: 2
3: 1
4: 1 3 3
5: 1 8
6: 4 4 6
7: 3 1 8
8:
9: 2

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 21/02/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 21/02/2018
Giải tám
36
Giải bảy
201
Giải sáu
0754
2833
7800
Giải năm
8775
Giải tư
91164
14020
21365
67437
95143
78485
21925
Giải ba
51997
61075
Giải nhì
04602
Giải nhất
44931
Đặc Biệt
095086
02 00 01 20 25 31 37 33 36 43 54 64 65 75 75 86 85 97
Đầu đuôi
0: 2 0 1
1:
2: 0 5
3: 1 7 3 6
4: 3
5: 4
6: 4 5
7: 5 5
8: 6 5
9: 7