Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 24/03/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 24/03/2019
Giải tám
52
Giải bảy
023
Giải sáu
2274
8276
5396
Giải năm
5821
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Đặc Biệt
21 23 52 74 76 96
Đầu đuôi
0:
1:
2: 1 3
3:
4:
5: 2
6:
7: 4 6
8:
9: 6

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 20/03/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 20/03/2019
Giải tám
56
Giải bảy
723
Giải sáu
2373
7523
5827
Giải năm
3547
Giải tư
15136
63477
52008
78676
29094
50697
00362
Giải ba
40520
65983
Giải nhì
69507
Giải nhất
39860
Đặc Biệt
937797
07 08 20 23 27 23 36 47 56 60 62 77 76 73 83 97 94 97
Đầu đuôi
0: 7 8
1:
2: 0 3 7 3
3: 6
4: 7
5: 6
6: 0 2
7: 7 6 3
8: 3
9: 7 4 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 17/03/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 17/03/2019
Giải tám
55
Giải bảy
003
Giải sáu
2372
4630
6041
Giải năm
4510
Giải tư
82099
89210
92830
19555
53880
50499
90991
Giải ba
20213
17409
Giải nhì
38559
Giải nhất
60262
Đặc Biệt
666497
09 03 13 10 10 30 30 41 59 55 55 62 72 80 97 99 99 91
Đầu đuôi
0: 9 3
1: 3 0 0
2:
3: 0 0
4: 1
5: 9 5 5
6: 2
7: 2
8: 0
9: 7 9 9 1

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 13/03/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 13/03/2019
Giải tám
72
Giải bảy
055
Giải sáu
2551
4407
8511
Giải năm
6474
Giải tư
45642
07870
49428
93114
32301
61052
82324
Giải ba
30892
62381
Giải nhì
58597
Giải nhất
40052
Đặc Biệt
211171
01 07 14 11 28 24 42 52 52 51 55 71 70 74 72 81 97 92
Đầu đuôi
0: 1 7
1: 4 1
2: 8 4
3:
4: 2
5: 2 2 1 5
6:
7: 1 0 4 2
8: 1
9: 7 2

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 10/03/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 10/03/2019
Giải tám
11
Giải bảy
762
Giải sáu
3444
5066
8551
Giải năm
2541
Giải tư
93535
00359
42547
45215
86683
20402
59182
Giải ba
49198
00478
Giải nhì
20019
Giải nhất
03875
Đặc Biệt
157108
08 02 19 15 11 35 47 41 44 59 51 66 62 75 78 83 82 98
Đầu đuôi
0: 8 2
1: 9 5 1
2:
3: 5
4: 7 1 4
5: 9 1
6: 6 2
7: 5 8
8: 3 2
9: 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 06/03/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 06/03/2019
Giải tám
60
Giải bảy
726
Giải sáu
7659
1860
4778
Giải năm
7569
Giải tư
43778
33749
17466
26192
15840
48832
12248
Giải ba
81752
50651
Giải nhì
21177
Giải nhất
73309
Đặc Biệt
593540
09 26 32 40 49 40 48 52 51 59 66 69 60 60 77 78 78 92
Đầu đuôi
0: 9
1:
2: 6
3: 2
4: 0 9 0 8
5: 2 1 9
6: 6 9 0 0
7: 7 8 8
8:
9: 2

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 03/03/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 03/03/2019
Giải tám
81
Giải bảy
485
Giải sáu
6105
5893
5216
Giải năm
6487
Giải tư
95203
07211
17838
05113
31116
24318
11366
Giải ba
88451
73467
Giải nhì
82013
Giải nhất
25970
Đặc Biệt
957646
03 05 13 11 13 16 18 16 38 46 51 67 66 70 87 85 81 93
Đầu đuôi
0: 3 5
1: 3 1 3 6 8 6
2:
3: 8
4: 6
5: 1
6: 7 6
7: 0
8: 7 5 1
9: 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 27/02/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 27/02/2019
Giải tám
70
Giải bảy
302
Giải sáu
4027
0859
3343
Giải năm
5628
Giải tư
70951
17462
78009
84115
70992
69901
11768
Giải ba
50619
36625
Giải nhì
93855
Giải nhất
13992
Đặc Biệt
268233
09 01 02 19 15 25 28 27 33 43 55 51 59 62 68 70 92 92
Đầu đuôi
0: 9 1 2
1: 9 5
2: 5 8 7
3: 3
4: 3
5: 5 1 9
6: 2 8
7: 0
8:
9: 2 2

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 24/02/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 24/02/2019
Giải tám
51
Giải bảy
634
Giải sáu
5447
5182
0838
Giải năm
7608
Giải tư
55762
17394
56065
98501
59952
98717
28495
Giải ba
90617
14768
Giải nhì
93306
Giải nhất
38665
Đặc Biệt
625360
06 01 08 17 17 38 34 47 52 51 60 65 68 62 65 82 94 95
Đầu đuôi
0: 6 1 8
1: 7 7
2:
3: 8 4
4: 7
5: 2 1
6: 0 5 8 2 5
7:
8: 2
9: 4 5