Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 23/05/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 23/05/2018
Giải tám
62
Giải bảy
775
Giải sáu
3033
2020
8559
Giải năm
9027
Giải tư
16775
78774
64621
73057
41837
45921
08009
Giải ba
58526
19019
Giải nhì
99714
Giải nhất
47985
Đặc Biệt
840585
09 14 19 26 21 21 27 20 37 33 57 59 62 75 74 75 85 85
Đầu đuôi
0: 9
1: 4 9
2: 6 1 1 7 0
3: 7 3
4:
5: 7 9
6: 2
7: 5 4 5
8: 5 5
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 20/05/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 20/05/2018
Giải tám
39
Giải bảy
021
Giải sáu
7346
9877
0652
Giải năm
2736
Giải tư
60037
37243
38213
32260
88829
06394
66249
Giải ba
02742
87572
Giải nhì
09139
Giải nhất
08303
Đặc Biệt
093967
03 13 29 21 39 37 36 39 42 43 49 46 52 67 60 72 77 94
Đầu đuôi
0: 3
1: 3
2: 9 1
3: 9 7 6 9
4: 2 3 9 6
5: 2
6: 7 0
7: 2 7
8:
9: 4

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 16/05/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 16/05/2018
Giải tám
12
Giải bảy
704
Giải sáu
3877
2908
0367
Giải năm
6404
Giải tư
16868
96070
07248
68943
70246
01621
57794
Giải ba
58531
12039
Giải nhì
35120
Giải nhất
95996
Đặc Biệt
001475
04 08 04 12 20 21 31 39 48 43 46 68 67 75 70 77 96 94
Đầu đuôi
0: 4 8 4
1: 2
2: 0 1
3: 1 9
4: 8 3 6
5:
6: 8 7
7: 5 0 7
8:
9: 6 4

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 13/05/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 13/05/2018
Giải tám
21
Giải bảy
715
Giải sáu
2918
0188
2267
Giải năm
5649
Giải tư
20305
44814
99941
06220
29202
04776
02877
Giải ba
04049
06800
Giải nhì
50627
Giải nhất
87240
Đặc Biệt
912878
00 05 02 14 18 15 27 20 21 40 49 41 49 67 78 76 77 88
Đầu đuôi
0: 0 5 2
1: 4 8 5
2: 7 0 1
3:
4: 0 9 1 9
5:
6: 7
7: 8 6 7
8: 8
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 09/05/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 09/05/2018
Giải tám
30
Giải bảy
059
Giải sáu
0640
5580
6429
Giải năm
2990
Giải tư
96533
47018
87532
46852
62347
44991
01904
Giải ba
26841
97594
Giải nhì
90587
Giải nhất
30146
Đặc Biệt
833942
04 18 29 33 32 30 42 46 41 47 40 52 59 87 80 94 91 90
Đầu đuôi
0: 4
1: 8
2: 9
3: 3 2 0
4: 2 6 1 7 0
5: 2 9
6:
7:
8: 7 0
9: 4 1 0

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 06/05/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 06/05/2018
Giải tám
53
Giải bảy
614
Giải sáu
6147
4705
3628
Giải năm
0999
Giải tư
49218
21848
31149
48147
27336
38180
81728
Giải ba
55006
68712
Giải nhì
46279
Giải nhất
69247
Đặc Biệt
179255
06 05 12 18 14 28 28 36 47 48 49 47 47 55 53 79 80 99
Đầu đuôi
0: 6 5
1: 2 8 4
2: 8 8
3: 6
4: 7 8 9 7 7
5: 5 3
6:
7: 9
8: 0
9: 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 02/05/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 02/05/2018
Giải tám
56
Giải bảy
141
Giải sáu
4423
8837
9640
Giải năm
2808
Giải tư
10580
23408
15762
71936
37112
28904
30118
Giải ba
41376
16869
Giải nhì
59597
Giải nhất
59632
Đặc Biệt
933772
08 04 08 12 18 23 32 36 37 40 41 56 69 62 72 76 80 97
Đầu đuôi
0: 8 4 8
1: 2 8
2: 3
3: 2 6 7
4: 0 1
5: 6
6: 9 2
7: 2 6
8: 0
9: 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 29/04/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 29/04/2018
Giải tám
83
Giải bảy
753
Giải sáu
1413
6528
6350
Giải năm
9852
Giải tư
41926
92284
69650
51940
29224
77546
17165
Giải ba
62882
07447
Giải nhì
53159
Giải nhất
18255
Đặc Biệt
751808
08 13 26 24 28 47 40 46 55 59 50 52 50 53 65 82 84 83
Đầu đuôi
0: 8
1: 3
2: 6 4 8
3:
4: 7 0 6
5: 5 9 0 2 0 3
6: 5
7:
8: 2 4 3
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 25/04/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 25/04/2018
Giải tám
63
Giải bảy
139
Giải sáu
7652
1982
1379
Giải năm
2821
Giải tư
39638
06157
08796
31589
20972
84713
01865
Giải ba
83417
62622
Giải nhì
32727
Giải nhất
99361
Đặc Biệt
990697
17 13 27 22 21 38 39 57 52 61 65 63 72 79 89 82 97 96
Đầu đuôi
0:
1: 7 3
2: 7 2 1
3: 8 9
4:
5: 7 2
6: 1 5 3
7: 2 9
8: 9 2
9: 7 6