Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 23/09/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 23/09/2018
Giải tám
34
Giải bảy
842
Giải sáu
4935
7068
5043
Giải năm
4503
Giải tư
60046
53232
26563
83810
31322
22099
75701
Giải ba
22016
60821
Giải nhì
78815
Giải nhất
84275
Đặc Biệt
111447
01 03 15 16 10 21 22 32 35 34 47 46 43 42 63 68 75 99
Đầu đuôi
0: 1 3
1: 5 6 0
2: 1 2
3: 2 5 4
4: 7 6 3 2
5:
6: 3 8
7: 5
8:
9: 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 19/09/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 19/09/2018
Giải tám
67
Giải bảy
614
Giải sáu
9154
2461
0896
Giải năm
4270
Giải tư
47207
57897
18709
83644
05272
53972
14821
Giải ba
71590
10643
Giải nhì
38599
Giải nhất
62081
Đặc Biệt
595568
07 09 14 21 43 44 54 68 61 67 72 72 70 81 99 90 97 96
Đầu đuôi
0: 7 9
1: 4
2: 1
3:
4: 3 4
5: 4
6: 8 1 7
7: 2 2 0
8: 1
9: 9 0 7 6

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 16/09/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 16/09/2018
Giải tám
80
Giải bảy
337
Giải sáu
9246
9602
5138
Giải năm
4766
Giải tư
54347
57736
04660
65189
60983
78511
97475
Giải ba
19511
72536
Giải nhì
88354
Giải nhất
30554
Đặc Biệt
763043
02 11 11 36 36 38 37 43 47 46 54 54 60 66 75 89 83 80
Đầu đuôi
0: 2
1: 1 1
2:
3: 6 6 8 7
4: 3 7 6
5: 4 4
6: 0 6
7: 5
8: 9 3 0
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 12/09/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 12/09/2018
Giải tám
54
Giải bảy
537
Giải sáu
8550
9913
8016
Giải năm
7353
Giải tư
89302
35773
62549
38860
68923
33281
73238
Giải ba
40070
40760
Giải nhì
90171
Giải nhất
69765
Đặc Biệt
893896
02 13 16 23 38 37 49 53 50 54 65 60 60 71 70 73 81 96
Đầu đuôi
0: 2
1: 3 6
2: 3
3: 8 7
4: 9
5: 3 0 4
6: 5 0 0
7: 1 0 3
8: 1
9: 6

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 09/09/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 09/09/2018
Giải tám
38
Giải bảy
497
Giải sáu
3511
7459
9531
Giải năm
6853
Giải tư
08411
29621
97341
98393
20608
21255
13341
Giải ba
67631
64544
Giải nhì
04854
Giải nhất
48427
Đặc Biệt
717491
08 11 11 27 21 31 31 38 44 41 41 54 55 53 59 91 93 97
Đầu đuôi
0: 8
1: 1 1
2: 7 1
3: 1 1 8
4: 4 1 1
5: 4 5 3 9
6:
7:
8:
9: 1 3 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 05/09/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 05/09/2018
Giải tám
97
Giải bảy
994
Giải sáu
2188
3947
7504
Giải năm
4232
Giải tư
99111
97094
07736
10121
76909
49210
07150
Giải ba
01034
68604
Giải nhì
76341
Giải nhất
63025
Đặc Biệt
511555
04 09 04 11 10 25 21 34 36 32 41 47 55 50 88 94 94 97
Đầu đuôi
0: 4 9 4
1: 1 0
2: 5 1
3: 4 6 2
4: 1 7
5: 5 0
6:
7:
8: 8
9: 4 4 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 02/09/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 02/09/2018
Giải tám
92
Giải bảy
808
Giải sáu
6710
8421
4003
Giải năm
6083
Giải tư
63447
25816
91256
22482
51693
00828
81959
Giải ba
89159
35121
Giải nhì
14369
Giải nhất
87892
Đặc Biệt
846482
03 08 16 10 21 28 21 47 59 56 59 69 82 82 83 92 93 92
Đầu đuôi
0: 3 8
1: 6 0
2: 1 8 1
3:
4: 7
5: 9 6 9
6: 9
7:
8: 2 2 3
9: 2 3 2

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 29/08/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 29/08/2018
Giải tám
41
Giải bảy
612
Giải sáu
1617
6016
8876
Giải năm
7654
Giải tư
11395
48369
39246
47141
08642
68586
87659
Giải ba
69015
54131
Giải nhì
37897
Giải nhất
91876
Đặc Biệt
647409
09 15 17 16 12 31 46 41 42 41 59 54 69 76 76 86 97 95
Đầu đuôi
0: 9
1: 5 7 6 2
2:
3: 1
4: 6 1 2 1
5: 9 4
6: 9
7: 6 6
8: 6
9: 7 5

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 26/08/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 26/08/2018
Giải tám
92
Giải bảy
023
Giải sáu
2629
8677
1461
Giải năm
7038
Giải tư
03590
86598
80582
39027
38315
40369
68217
Giải ba
95574
82894
Giải nhì
51739
Giải nhất
18774
Đặc Biệt
500272
15 17 27 29 23 39 38 69 61 72 74 74 77 82 94 90 98 92
Đầu đuôi
0:
1: 5 7
2: 7 9 3
3: 9 8
4:
5:
6: 9 1
7: 2 4 4 7
8: 2
9: 4 0 8 2