Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 22/11/2017

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 22/11/2017
Giải tám
46
Giải bảy
599
Giải sáu
4778
3719
7224
Giải năm
2757
Giải tư
94301
78345
51814
38550
03055
00003
46835
Giải ba
35524
54582
Giải nhì
65660
Giải nhất
41051
Đặc Biệt
690149
01 03 14 19 24 24 35 49 45 46 51 50 55 57 60 78 82 99
Đầu đuôi
0: 1 3
1: 4 9
2: 4 4
3: 5
4: 9 5 6
5: 1 0 5 7
6: 0
7: 8
8: 2
9: 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 19/11/2017

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 19/11/2017
Giải tám
11
Giải bảy
466
Giải sáu
3096
1605
3078
Giải năm
6372
Giải tư
42312
33025
34995
67375
86645
51350
16366
Giải ba
48792
48378
Giải nhì
37615
Giải nhất
64445
Đặc Biệt
557848
05 15 12 11 25 48 45 45 50 66 66 78 75 72 78 92 95 96
Đầu đuôi
0: 5
1: 5 2 1
2: 5
3:
4: 8 5 5
5: 0
6: 6 6
7: 8 5 2 8
8:
9: 2 5 6

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 15/11/2017

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 15/11/2017
Giải tám
77
Giải bảy
665
Giải sáu
5624
8860
7471
Giải năm
0485
Giải tư
85211
37087
22826
06246
71149
70218
10714
Giải ba
77226
50441
Giải nhì
79675
Giải nhất
38699
Đặc Biệt
876480
11 18 14 26 26 24 41 46 49 60 65 75 71 77 80 87 85 99
Đầu đuôi
0:
1: 1 8 4
2: 6 6 4
3:
4: 1 6 9
5:
6: 0 5
7: 5 1 7
8: 0 7 5
9: 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 12/11/2017

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 12/11/2017
Giải tám
84
Giải bảy
199
Giải sáu
3057
0766
5437
Giải năm
4737
Giải tư
39484
41890
16542
77538
78761
54145
65515
Giải ba
01849
74482
Giải nhì
59146
Giải nhất
17083
Đặc Biệt
394543
15 38 37 37 43 46 49 42 45 57 61 66 83 82 84 84 90 99
Đầu đuôi
0:
1: 5
2:
3: 8 7 7
4: 3 6 9 2 5
5: 7
6: 1 6
7:
8: 3 2 4 4
9: 0 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 08/11/2017

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 08/11/2017
Giải tám
40
Giải bảy
560
Giải sáu
4137
4896
7137
Giải năm
3871
Giải tư
58131
27210
01950
64157
86344
29383
76958
Giải ba
96274
54868
Giải nhì
18922
Giải nhất
66313
Đặc Biệt
624283
13 10 22 31 37 37 44 40 50 57 58 68 60 74 71 83 83 96
Đầu đuôi
0:
1: 3 0
2: 2
3: 1 7 7
4: 4 0
5: 0 7 8
6: 8 0
7: 4 1
8: 3 3
9: 6

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 05/11/2017

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 05/11/2017
Giải tám
56
Giải bảy
662
Giải sáu
5839
5329
6503
Giải năm
6306
Giải tư
91315
74047
93695
57274
42703
08086
63459
Giải ba
02341
39199
Giải nhì
84039
Giải nhất
65818
Đặc Biệt
597697
03 06 03 18 15 29 39 39 41 47 59 56 62 74 86 97 99 95
Đầu đuôi
0: 3 6 3
1: 8 5
2: 9
3: 9 9
4: 1 7
5: 9 6
6: 2
7: 4
8: 6
9: 7 9 5

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 01/11/2017

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 01/11/2017
Giải tám
62
Giải bảy
926
Giải sáu
0089
3969
4614
Giải năm
3481
Giải tư
25094
09420
33870
62363
16313
40177
67700
Giải ba
04992
10396
Giải nhì
22799
Giải nhất
38101
Đặc Biệt
857880
01 00 13 14 20 26 63 69 62 70 77 80 81 89 99 92 96 94
Đầu đuôi
0: 1 0
1: 3 4
2: 0 6
3:
4:
5:
6: 3 9 2
7: 0 7
8: 0 1 9
9: 9 2 6 4

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 29/10/2017

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 29/10/2017
Giải tám
64
Giải bảy
851
Giải sáu
2097
1557
7606
Giải năm
6206
Giải tư
36154
85956
53233
22401
69449
97595
58197
Giải ba
10924
39604
Giải nhì
11099
Giải nhất
46894
Đặc Biệt
555199
04 01 06 06 24 33 49 54 56 57 51 64 99 94 99 95 97 97
Đầu đuôi
0: 4 1 6 6
1:
2: 4
3: 3
4: 9
5: 4 6 7 1
6: 4
7:
8:
9: 9 4 9 5 7 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 25/10/2017

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 25/10/2017
Giải tám
30
Giải bảy
124
Giải sáu
8526
5362
9488
Giải năm
4130
Giải tư
50668
69704
93908
10623
77444
07606
26201
Giải ba
43099
00256
Giải nhì
19030
Giải nhất
52208
Đặc Biệt
582898
08 04 08 06 01 23 26 24 30 30 30 44 56 68 62 88 98 99
Đầu đuôi
0: 8 4 8 6 1
1:
2: 3 6 4
3: 0 0 0
4: 4
5: 6
6: 8 2
7:
8: 8
9: 8 9