Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 05/02/2023

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 05/02/2023
Giải tám
86
Giải bảy
073
Giải sáu
7729
6521
7771
Giải năm
8618
Giải tư
20104
62492
13155
79608
80867
87649
63220
Giải ba
21742
26317
Giải nhì
78563
Giải nhất
77852
Đặc Biệt
478056
04 08 17 18 20 29 21 42 49 56 52 55 63 67 71 73 86 92
Đầu đuôi
0: 4 8
1: 7 8
2: 0 9 1
3:
4: 2 9
5: 6 2 5
6: 3 7
7: 1 3
8: 6
9: 2

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 01/02/2023

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 01/02/2023
Giải tám
68
Giải bảy
666
Giải sáu
1016
1680
4157
Giải năm
9339
Giải tư
00655
43071
37318
98316
47655
54075
13997
Giải ba
48461
64982
Giải nhì
58726
Giải nhất
32244
Đặc Biệt
796653
18 16 16 26 39 44 53 55 55 57 61 66 68 71 75 82 80 97
Đầu đuôi
0:
1: 8 6 6
2: 6
3: 9
4: 4
5: 3 5 5 7
6: 1 6 8
7: 1 5
8: 2 0
9: 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 29/01/2023

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 29/01/2023
Giải tám
20
Giải bảy
455
Giải sáu
2363
0100
1576
Giải năm
8828
Giải tư
13913
26331
39564
22770
48173
64714
10182
Giải ba
30164
71539
Giải nhì
32987
Giải nhất
11543
Đặc Biệt
703228
00 13 14 28 28 20 39 31 43 55 64 64 63 70 73 76 87 82
Đầu đuôi
0: 0
1: 3 4
2: 8 8 0
3: 9 1
4: 3
5: 5
6: 4 4 3
7: 0 3 6
8: 7 2
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 25/01/2023

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 25/01/2023
Giải tám
08
Giải bảy
077
Giải sáu
4612
9537
9032
Giải năm
4132
Giải tư
51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824
Giải ba
39895
27890
Giải nhì
13907
Giải nhất
93501
Đặc Biệt
568906
06 01 07 05 08 08 12 24 35 32 37 32 77 79 77 95 90 95
Đầu đuôi
0: 6 1 7 5 8 8
1: 2
2: 4
3: 5 2 7 2
4:
5:
6:
7: 7 9 7
8:
9: 5 0 5

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 22/01/2023

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 22/01/2023
Giải tám
81
Giải bảy
302
Giải sáu
8571
2060
0447
Giải năm
3839
Giải tư
37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094
Giải ba
34668
71278
Giải nhì
56791
Giải nhất
71483
Đặc Biệt
344924
08 02 18 24 30 39 47 56 68 63 60 78 75 71 83 81 91 94
Đầu đuôi
0: 8 2
1: 8
2: 4
3: 0 9
4: 7
5: 6
6: 8 3 0
7: 8 5 1
8: 3 1
9: 1 4

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 18/01/2023

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 18/01/2023
Giải tám
24
Giải bảy
939
Giải sáu
3649
4563
4513
Giải năm
6904
Giải tư
87408
48562
78732
89016
09230
58439
25733
Giải ba
69652
64299
Giải nhì
86266
Giải nhất
25406
Đặc Biệt
582736
06 08 04 16 13 24 36 32 30 39 33 39 49 52 66 62 63 99
Đầu đuôi
0: 6 8 4
1: 6 3
2: 4
3: 6 2 0 9 3 9
4: 9
5: 2
6: 6 2 3
7:
8:
9: 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 15/01/2023

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 15/01/2023
Giải tám
00
Giải bảy
145
Giải sáu
8855
3986
9802
Giải năm
4198
Giải tư
76044
14307
77067
22866
67697
12902
07372
Giải ba
08873
96200
Giải nhì
63269
Giải nhất
98474
Đặc Biệt
416748
00 07 02 02 00 48 44 45 55 69 67 66 74 73 72 86 97 98
Đầu đuôi
0: 0 7 2 2 0
1:
2:
3:
4: 8 4 5
5: 5
6: 9 7 6
7: 4 3 2
8: 6
9: 7 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 11/01/2023

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 11/01/2023
Giải tám
25
Giải bảy
178
Giải sáu
0626
8847
9330
Giải năm
5570
Giải tư
10216
91181
71908
36811
40528
19562
40243
Giải ba
07448
54334
Giải nhì
10749
Giải nhất
75155
Đặc Biệt
356096
08 16 11 28 26 25 34 30 49 48 43 47 55 62 70 78 81 96
Đầu đuôi
0: 8
1: 6 1
2: 8 6 5
3: 4 0
4: 9 8 3 7
5: 5
6: 2
7: 0 8
8: 1
9: 6

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 08/01/2023

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 08/01/2023
Giải tám
40
Giải bảy
524
Giải sáu
0217
9591
8226
Giải năm
3338
Giải tư
23834
74903
05185
35353
21387
84017
16964
Giải ba
44940
08822
Giải nhì
00132
Giải nhất
80592
Đặc Biệt
735768
03 17 17 22 26 24 32 34 38 40 40 53 68 64 85 87 92 91
Đầu đuôi
0: 3
1: 7 7
2: 2 6 4
3: 2 4 8
4: 0 0
5: 3
6: 8 4
7:
8: 5 7
9: 2 1