Xo so binh thuan

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Bình Thuận Mở thưởng ngày 23/05/2019

Thứ năm Xổ số Bình Thuận Ngày 23/05/2019
Giải tám
43
Giải bảy
217
Giải sáu
6899
4910
1487
Giải năm
5632
Giải tư
77371
41340
01901
40061
30258
05206
47495
Giải ba
32009
87105
Giải nhì
55457
Giải nhất
02106
Đặc Biệt
144495
06 09 05 01 06 10 17 32 40 43 57 58 61 71 87 95 95 99
Đầu đuôi
0: 6 9 5 1 6
1: 0 7
2:
3: 2
4: 0 3
5: 7 8
6: 1
7: 1
8: 7
9: 5 5 9

Kết quả xổ số Bình Thuận Mở thưởng ngày 16/05/2019

Thứ năm Xổ số Bình Thuận Ngày 16/05/2019
Giải tám
01
Giải bảy
259
Giải sáu
9785
7810
9522
Giải năm
6728
Giải tư
69462
73379
39819
48946
12765
66888
63463
Giải ba
27541
85586
Giải nhì
48117
Giải nhất
68079
Đặc Biệt
672470
01 17 19 10 28 22 41 46 59 62 65 63 70 79 79 86 88 85
Đầu đuôi
0: 1
1: 7 9 0
2: 8 2
3:
4: 1 6
5: 9
6: 2 5 3
7: 0 9 9
8: 6 8 5
9:

Kết quả xổ số Bình Thuận Mở thưởng ngày 09/05/2019

Thứ năm Xổ số Bình Thuận Ngày 09/05/2019
Giải tám
37
Giải bảy
490
Giải sáu
5026
6078
9268
Giải năm
6911
Giải tư
68760
60424
19553
43040
07952
70767
79208
Giải ba
30780
25050
Giải nhì
53821
Giải nhất
55213
Đặc Biệt
905336
08 13 11 21 24 26 36 37 40 50 53 52 60 67 68 78 80 90
Đầu đuôi
0: 8
1: 3 1
2: 1 4 6
3: 6 7
4: 0
5: 0 3 2
6: 0 7 8
7: 8
8: 0
9: 0

Kết quả xổ số Bình Thuận Mở thưởng ngày 02/05/2019

Thứ năm Xổ số Bình Thuận Ngày 02/05/2019
Giải tám
00
Giải bảy
445
Giải sáu
1261
7691
1108
Giải năm
1722
Giải tư
76118
92161
36943
29882
48262
36769
42435
Giải ba
16835
65141
Giải nhì
28484
Giải nhất
56132
Đặc Biệt
674111
08 00 11 18 22 32 35 35 41 43 45 61 62 69 61 84 82 91
Đầu đuôi
0: 8 0
1: 1 8
2: 2
3: 2 5 5
4: 1 3 5
5:
6: 1 2 9 1
7:
8: 4 2
9: 1

Kết quả xổ số Bình Thuận Mở thưởng ngày 25/04/2019

Thứ năm Xổ số Bình Thuận Ngày 25/04/2019
Giải tám
69
Giải bảy
391
Giải sáu
3360
9745
7279
Giải năm
3646
Giải tư
55539
25338
75580
18063
27464
01067
87272
Giải ba
04517
87564
Giải nhì
42135
Giải nhất
57209
Đặc Biệt
176389
09 17 35 39 38 46 45 64 63 64 67 60 69 72 79 89 80 91
Đầu đuôi
0: 9
1: 7
2:
3: 5 9 8
4: 6 5
5:
6: 4 3 4 7 0 9
7: 2 9
8: 9 0
9: 1