Xo so binh thuan

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Bình Thuận Mở thưởng ngày 02/07/2020

Thứ năm Xổ số Bình Thuận Ngày 02/07/2020
Giải tám
51
Giải bảy
921
Giải sáu
8440
9498
8035
Giải năm
3714
Giải tư
90673
23824
59930
58343
73465
00258
54362
Giải ba
61522
35868
Giải nhì
61739
Giải nhất
22761
Đặc Biệt
868838
14 22 24 21 38 39 30 35 43 40 58 51 61 68 65 62 73 98
Đầu đuôi
0:
1: 4
2: 2 4 1
3: 8 9 0 5
4: 3 0
5: 8 1
6: 1 8 5 2
7: 3
8:
9: 8

Kết quả xổ số Bình Thuận Mở thưởng ngày 25/06/2020

Thứ năm Xổ số Bình Thuận Ngày 25/06/2020
Giải tám
18
Giải bảy
945
Giải sáu
1946
5282
0460
Giải năm
0956
Giải tư
23448
52856
36309
26279
54251
68857
67057
Giải ba
30628
98373
Giải nhì
54272
Giải nhất
45591
Đặc Biệt
720594
09 18 28 48 46 45 56 51 57 57 56 60 72 73 79 82 94 91
Đầu đuôi
0: 9
1: 8
2: 8
3:
4: 8 6 5
5: 6 1 7 7 6
6: 0
7: 2 3 9
8: 2
9: 4 1

Kết quả xổ số Bình Thuận Mở thưởng ngày 18/06/2020

Thứ năm Xổ số Bình Thuận Ngày 18/06/2020
Giải tám
23
Giải bảy
875
Giải sáu
2879
6897
1774
Giải năm
3253
Giải tư
25963
94847
01217
17791
70448
37479
48226
Giải ba
99000
71088
Giải nhì
15677
Giải nhất
96331
Đặc Biệt
881465
00 17 26 23 31 47 48 53 65 63 77 79 79 74 75 88 91 97
Đầu đuôi
0: 0
1: 7
2: 6 3
3: 1
4: 7 8
5: 3
6: 5 3
7: 7 9 9 4 5
8: 8
9: 1 7

Kết quả xổ số Bình Thuận Mở thưởng ngày 11/06/2020

Thứ năm Xổ số Bình Thuận Ngày 11/06/2020
Giải tám
68
Giải bảy
804
Giải sáu
6639
0403
5796
Giải năm
3455
Giải tư
25529
00474
49252
04837
32455
09291
93081
Giải ba
92384
48463
Giải nhì
69332
Giải nhất
20043
Đặc Biệt
675905
05 03 04 29 32 37 39 43 52 55 55 63 68 74 84 81 91 96
Đầu đuôi
0: 5 3 4
1:
2: 9
3: 2 7 9
4: 3
5: 2 5 5
6: 3 8
7: 4
8: 4 1
9: 1 6

Kết quả xổ số Bình Thuận Mở thưởng ngày 04/06/2020

Thứ năm Xổ số Bình Thuận Ngày 04/06/2020
Giải tám
73
Giải bảy
909
Giải sáu
4698
2298
4005
Giải năm
8507
Giải tư
41861
74412
37000
66944
84362
71981
56243
Giải ba
43722
93216
Giải nhì
50092
Giải nhất
28725
Đặc Biệt
245334
00 07 05 09 16 12 25 22 34 44 43 61 62 73 81 92 98 98
Đầu đuôi
0: 0 7 5 9
1: 6 2
2: 5 2
3: 4
4: 4 3
5:
6: 1 2
7: 3
8: 1
9: 2 8 8