Xo so quang nam

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Quảng Nam Mở thưởng ngày 05/07/2022

Thứ ba Xổ số Quảng Nam Ngày 05/07/2022
Giải tám
51
Giải bảy
577
Giải sáu
2817
9334
4411
Giải năm
6968
Giải tư
87255
29849
78064
47505
60865
20040
73541
Giải ba
98301
64533
Giải nhì
73270
Giải nhất
48116
Đặc Biệt
470883
01 05 16 17 11 33 34 49 40 41 55 51 64 65 68 70 77 83
Đầu đuôi
0: 1 5
1: 6 7 1
2:
3: 3 4
4: 9 0 1
5: 5 1
6: 4 5 8
7: 0 7
8: 3
9:

Kết quả xổ số Quảng Nam Mở thưởng ngày 28/06/2022

Thứ ba Xổ số Quảng Nam Ngày 28/06/2022
Giải tám
81
Giải bảy
219
Giải sáu
3987
0377
3095
Giải năm
6558
Giải tư
26402
66280
19218
99489
20796
51693
38936
Giải ba
29586
72261
Giải nhì
06764
Giải nhất
62383
Đặc Biệt
830046
02 18 19 36 46 58 64 61 77 83 86 80 89 87 81 96 93 95
Đầu đuôi
0: 2
1: 8 9
2:
3: 6
4: 6
5: 8
6: 4 1
7: 7
8: 3 6 0 9 7 1
9: 6 3 5

Kết quả xổ số Quảng Nam Mở thưởng ngày 21/06/2022

Thứ ba Xổ số Quảng Nam Ngày 21/06/2022
Giải tám
66
Giải bảy
780
Giải sáu
3513
5559
7746
Giải năm
1756
Giải tư
40747
86933
47917
52887
71263
82799
90746
Giải ba
37075
32838
Giải nhì
97063
Giải nhất
73572
Đặc Biệt
473744
17 13 38 33 44 47 46 46 56 59 63 63 66 72 75 87 80 99
Đầu đuôi
0:
1: 7 3
2:
3: 8 3
4: 4 7 6 6
5: 6 9
6: 3 3 6
7: 2 5
8: 7 0
9: 9

Kết quả xổ số Quảng Nam Mở thưởng ngày 14/06/2022

Thứ ba Xổ số Quảng Nam Ngày 14/06/2022
Giải tám
48
Giải bảy
612
Giải sáu
5149
4778
6978
Giải năm
1814
Giải tư
94449
06745
58270
98739
99593
07701
73997
Giải ba
75225
20832
Giải nhì
10807
Giải nhất
98789
Đặc Biệt
627474
07 01 14 12 25 32 39 49 45 49 48 74 70 78 78 89 93 97
Đầu đuôi
0: 7 1
1: 4 2
2: 5
3: 2 9
4: 9 5 9 8
5:
6:
7: 4 0 8 8
8: 9
9: 3 7

Kết quả xổ số Quảng Nam Mở thưởng ngày 07/06/2022

Thứ ba Xổ số Quảng Nam Ngày 07/06/2022
Giải tám
60
Giải bảy
023
Giải sáu
4853
1355
3055
Giải năm
8824
Giải tư
35055
60087
25148
74655
31101
01784
61855
Giải ba
87582
21640
Giải nhì
84496
Giải nhất
31759
Đặc Biệt
301923
01 23 24 23 40 48 59 55 55 55 53 55 55 60 82 87 84 96
Đầu đuôi
0: 1
1:
2: 3 4 3
3:
4: 0 8
5: 9 5 5 5 3 5 5
6: 0
7:
8: 2 7 4
9: 6