Xo so tra vinh

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Trà Vinh Mở thưởng ngày 21/11/2014

Thứ 6 Xổ số Trà Vinh Ngày 21/11/2014
Giải tám
67
Giải bảy
567
Giải sáu
6562
2444
6669
Giải năm
8804
Giải tư
76621
28473
22007
09641
36165
15580
62123
Giải ba
42814
94398
Giải nhì
20420
Giải nhất
33178
Đặc Biệt
986477
07 04 14 20 21 23 41 44 65 62 69 67 67 77 78 73 80 98
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD TV gửi 8732
Soạn : XSTV gửi 8132, để nhận kết quả Trà Vinh quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 7 4
1: 4
2: 0 1 3
3:
4: 1 4
5:
6: 5 2 9 7 7
7: 7 8 3
8: 0
9: 8

Kết quả xổ số Trà Vinh Mở thưởng ngày 14/11/2014

Thứ 6 Xổ số Trà Vinh Ngày 14/11/2014
Giải tám
03
Giải bảy
416
Giải sáu
5436
9032
0779
Giải năm
8209
Giải tư
54100
67233
46998
79615
52527
72315
73768
Giải ba
14331
12030
Giải nhì
24190
Giải nhất
84913
Đặc Biệt
502463
00 09 03 13 15 15 16 27 31 30 33 36 32 63 68 79 90 98
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD TV gửi 8732
Soạn : XSTV gửi 8132, để nhận kết quả Trà Vinh quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 0 9 3
1: 3 5 5 6
2: 7
3: 1 0 3 6 2
4:
5:
6: 3 8
7: 9
8:
9: 0 8

Kết quả xổ số Trà Vinh Mở thưởng ngày 07/11/2014

Thứ 6 Xổ số Trà Vinh Ngày 07/11/2014
Giải tám
17
Giải bảy
544
Giải sáu
3083
7108
1483
Giải năm
6401
Giải tư
29127
23422
74002
15286
42343
45316
01985
Giải ba
86997
49058
Giải nhì
72188
Giải nhất
03918
Đặc Biệt
158219
02 01 08 19 18 16 17 27 22 43 44 58 88 86 85 83 83 97
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD TV gửi 8732
Soạn : XSTV gửi 8132, để nhận kết quả Trà Vinh quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 2 1 8
1: 9 8 6 7
2: 7 2
3:
4: 3 4
5: 8
6:
7:
8: 8 6 5 3 3
9: 7

Kết quả xổ số Trà Vinh Mở thưởng ngày 31/10/2014

Thứ 6 Xổ số Trà Vinh Ngày 31/10/2014
Giải tám
18
Giải bảy
917
Giải sáu
6202
7026
3976
Giải năm
2576
Giải tư
44372
64478
72288
30230
98730
46843
86526
Giải ba
18806
84340
Giải nhì
69802
Giải nhất
93562
Đặc Biệt
609953
02 06 02 17 18 26 26 30 30 40 43 53 62 72 78 76 76 88
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD TV gửi 8732
Soạn : XSTV gửi 8132, để nhận kết quả Trà Vinh quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 2 6 2
1: 7 8
2: 6 6
3: 0 0
4: 0 3
5: 3
6: 2
7: 2 8 6 6
8: 8
9:

Kết quả xổ số Trà Vinh Mở thưởng ngày 24/10/2014

Thứ 6 Xổ số Trà Vinh Ngày 24/10/2014
Giải tám
49
Giải bảy
359
Giải sáu
2096
0006
1137
Giải năm
3433
Giải tư
14748
05694
34002
34498
97920
99463
69555
Giải ba
12124
88340
Giải nhì
31545
Giải nhất
58113
Đặc Biệt
655483
02 06 13 24 20 33 37 45 40 48 49 55 59 63 83 94 98 96
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD TV gửi 8732
Soạn : XSTV gửi 8132, để nhận kết quả Trà Vinh quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 2 6
1: 3
2: 4 0
3: 3 7
4: 5 0 8 9
5: 5 9
6: 3
7:
8: 3
9: 4 8 6