Xo so mn

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Bình Thuận Mở thưởng ngày 21/09/2017

Thứ năm Xổ số Bình Thuận Ngày 21/09/2017
Giải tám
65
Giải bảy
566
Giải sáu
6346
3232
5504
Giải năm
9378
Giải tư
29715
41608
71113
93997
30421
33699
81467
Giải ba
45278
73729
Giải nhì
47584
Giải nhất
09360
Đặc Biệt
163375
08 04 15 13 29 21 32 46 60 67 66 65 75 78 78 84 97 99
Đầu đuôi
0: 8 4
1: 5 3
2: 9 1
3: 2
4: 6
5:
6: 0 7 6 5
7: 5 8 8
8: 4
9: 7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận Mở thưởng ngày 21/09/2017

Thứ năm Xổ số Bình Thuận Ngày 21/09/2017
Giải tám
65
Giải bảy
566
Giải sáu
6346
3232
5504
Giải năm
9378
Giải tư
29715
41608
71113
93997
30421
33699
81467
Giải ba
45278
73729
Giải nhì
47584
Giải nhất
09360
Đặc Biệt
163375
08 04 15 13 29 21 32 46 60 67 66 65 75 78 78 84 97 99
Đầu đuôi
0: 8 4
1: 5 3
2: 9 1
3: 2
4: 6
5:
6: 0 7 6 5
7: 5 8 8
8: 4
9: 7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận Mở thưởng ngày 21/09/2017

Thứ năm Xổ số Bình Thuận Ngày 21/09/2017
Giải tám
65
Giải bảy
566
Giải sáu
6346
3232
5504
Giải năm
9378
Giải tư
29715
41608
71113
93997
30421
33699
81467
Giải ba
45278
73729
Giải nhì
47584
Giải nhất
09360
Đặc Biệt
163375
08 04 15 13 29 21 32 46 60 67 66 65 75 78 78 84 97 99
Đầu đuôi
0: 8 4
1: 5 3
2: 9 1
3: 2
4: 6
5:
6: 0 7 6 5
7: 5 8 8
8: 4
9: 7 9