Xo so mien bac

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 24/07/2014

Thứ năm Xổ số miền bắc Ngày 24/07/2014
Đặc Biệt
40887
Giải nhất
33272
Giải nhì
40563
72302
Giải ba
19230
19699
19867
01648
61641
74668
Giải tư
5006
1991
7272
5387
Giải năm
9498
5248
7847
1272
7709
4153
Giải sáu
764
317
269
Giải bảy
88
00
12
54
02 06 09 00 17 12 30 48 41 48 47 53 54 63 67 68 64 69 72 72 72 87 87 88 99 91 98
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD MB gửi 8732
Soạn : XSMB gửi 8132, để nhận kết quả Miền Bắc quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 2 6 9 0
1: 7 2
2:
3: 0
4: 8 1 8 7
5: 3 4
6: 3 7 8 4 9
7: 2 2 2
8: 7 7 8
9: 9 1 8

Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 23/07/2014

Thứ tư Xổ số miền bắc Ngày 23/07/2014
Đặc Biệt
50864
Giải nhất
68300
Giải nhì
37760
57389
Giải ba
21074
82761
67429
12789
16506
74341
Giải tư
0198
6549
8786
1493
Giải năm
3340
3576
8058
3621
2543
1571
Giải sáu
000
557
147
Giải bảy
35
51
05
56
00 06 00 05 29 21 35 41 49 40 43 47 58 57 51 56 64 60 61 74 76 71 89 89 86 98 93
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD MB gửi 8732
Soạn : XSMB gửi 8132, để nhận kết quả Miền Bắc quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 0 6 0 5
1:
2: 9 1
3: 5
4: 1 9 0 3 7
5: 8 7 1 6
6: 4 0 1
7: 4 6 1
8: 9 9 6
9: 8 3

Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 22/07/2014

Thứ ba Xổ số miền bắc Ngày 22/07/2014
Đặc Biệt
36991
Giải nhất
09990
Giải nhì
85317
93185
Giải ba
71136
78872
30135
05124
83344
55692
Giải tư
5370
4813
6514
0706
Giải năm
9920
6718
1752
9486
5925
5124
Giải sáu
648
371
100
Giải bảy
16
52
79
83
06 00 17 13 14 18 16 24 20 25 24 36 35 44 48 52 52 72 70 71 79 85 86 83 91 90 92
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD MB gửi 8732
Soạn : XSMB gửi 8132, để nhận kết quả Miền Bắc quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 6 0
1: 7 3 4 8 6
2: 4 0 5 4
3: 6 5
4: 4 8
5: 2 2
6:
7: 2 0 1 9
8: 5 6 3
9: 1 0 2

Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 21/07/2014

Thứ hai Xổ số miền bắc Ngày 21/07/2014
Đặc Biệt
27778
Giải nhất
03692
Giải nhì
46333
16365
Giải ba
94486
23450
74652
79535
61259
07162
Giải tư
3361
4188
7445
7256
Giải năm
1442
2588
2616
4977
3150
7377
Giải sáu
006
276
747
Giải bảy
02
12
62
63
06 02 16 12 33 35 45 42 47 50 52 59 56 50 65 62 61 62 63 78 77 77 76 86 88 88 92
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD MB gửi 8732
Soạn : XSMB gửi 8132, để nhận kết quả Miền Bắc quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 6 2
1: 6 2
2:
3: 3 5
4: 5 2 7
5: 0 2 9 6 0
6: 5 2 1 2 3
7: 8 7 7 6
8: 6 8 8
9: 2

Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 20/07/2014

Chủ nhật Xổ số miền bắc Ngày 20/07/2014
Đặc Biệt
31926
Giải nhất
86441
Giải nhì
69124
94864
Giải ba
13412
11998
41616
42852
01380
93703
Giải tư
9884
1709
7148
1197
Giải năm
3020
5317
4616
9551
9585
7981
Giải sáu
649
471
434
Giải bảy
49
07
47
97
03 09 07 12 16 17 16 26 24 20 34 41 48 49 49 47 52 51 64 71 80 84 85 81 98 97 97
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD MB gửi 8732
Soạn : XSMB gửi 8132, để nhận kết quả Miền Bắc quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 3 9 7
1: 2 6 7 6
2: 6 4 0
3: 4
4: 1 8 9 9 7
5: 2 1
6: 4
7: 1
8: 0 4 5 1
9: 8 7 7

Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 19/07/2014

Thứ bảy Xổ số miền bắc Ngày 19/07/2014
Đặc Biệt
15841
Giải nhất
12513
Giải nhì
98602
88680
Giải ba
90126
58060
69337
50061
06714
67298
Giải tư
5087
7259
2142
8936
Giải năm
2877
5334
8335
6798
5174
0033
Giải sáu
736
387
135
Giải bảy
63
50
19
88
02 13 14 19 26 37 36 34 35 33 36 35 41 42 59 50 60 61 63 77 74 80 87 87 88 98 98
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD MB gửi 8732
Soạn : XSMB gửi 8132, để nhận kết quả Miền Bắc quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 2
1: 3 4 9
2: 6
3: 7 6 4 5 3 6 5
4: 1 2
5: 9 0
6: 0 1 3
7: 7 4
8: 0 7 7 8
9: 8 8

Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 18/07/2014

Thứ 6 Xổ số miền bắc Ngày 18/07/2014
Đặc Biệt
87375
Giải nhất
38012
Giải nhì
76858
76967
Giải ba
10443
05620
93361
17260
59890
48259
Giải tư
5310
0284
9040
7828
Giải năm
2686
8596
6823
0651
8460
3402
Giải sáu
337
309
877
Giải bảy
68
83
65
06
02 09 06 12 10 20 28 23 37 43 40 58 59 51 67 61 60 60 68 65 75 77 84 86 83 90 96
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD MB gửi 8732
Soạn : XSMB gửi 8132, để nhận kết quả Miền Bắc quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 2 9 6
1: 2 0
2: 0 8 3
3: 7
4: 3 0
5: 8 9 1
6: 7 1 0 0 8 5
7: 5 7
8: 4 6 3
9: 0 6