Xo so mien bac

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 24/11/2014

Thứ hai Xổ số miền bắc Ngày 24/11/2014
Đặc Biệt
72851
Giải nhất
49167
Giải nhì
89538
73650
Giải ba
06819
61911
65421
79297
35250
94464
Giải tư
7073
2730
1313
3374
Giải năm
0137
9733
8545
8582
0586
4061
Giải sáu
204
926
426
Giải bảy
48
15
85
58
04 19 11 13 15 21 26 26 38 30 37 33 45 48 51 50 50 58 67 64 61 73 74 82 86 85 97
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD MB gửi 8732
Soạn : XSMB gửi 8132, để nhận kết quả Miền Bắc quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 4
1: 9 1 3 5
2: 1 6 6
3: 8 0 7 3
4: 5 8
5: 1 0 0 8
6: 7 4 1
7: 3 4
8: 2 6 5
9: 7

Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 23/11/2014

Chủ nhật Xổ số miền bắc Ngày 23/11/2014
Đặc Biệt
70173
Giải nhất
15191
Giải nhì
78975
58958
Giải ba
69048
96504
78545
95427
18351
34388
Giải tư
8056
3827
2706
5384
Giải năm
7915
9950
3677
1751
4504
2086
Giải sáu
656
683
931
Giải bảy
24
70
01
04
04 06 04 01 04 15 27 27 24 31 48 45 58 51 56 50 51 56 73 75 77 70 88 84 86 83 91
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD MB gửi 8732
Soạn : XSMB gửi 8132, để nhận kết quả Miền Bắc quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 4 6 4 1 4
1: 5
2: 7 7 4
3: 1
4: 8 5
5: 8 1 6 0 1 6
6:
7: 3 5 7 0
8: 8 4 6 3
9: 1

Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 22/11/2014

Thứ bảy Xổ số miền bắc Ngày 22/11/2014
Đặc Biệt
21736
Giải nhất
84545
Giải nhì
84637
43468
Giải ba
37342
34142
39251
23492
34363
33322
Giải tư
3145
3638
7794
6627
Giải năm
5889
0105
2415
1115
3407
3922
Giải sáu
787
978
085
Giải bảy
53
02
04
10
05 07 02 04 15 15 10 22 27 22 36 37 38 45 42 42 45 51 53 68 63 78 89 87 85 92 94
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD MB gửi 8732
Soạn : XSMB gửi 8132, để nhận kết quả Miền Bắc quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 5 7 2 4
1: 5 5 0
2: 2 7 2
3: 6 7 8
4: 5 2 2 5
5: 1 3
6: 8 3
7: 8
8: 9 7 5
9: 2 4

Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 21/11/2014

Thứ 6 Xổ số miền bắc Ngày 21/11/2014
Đặc Biệt
83532
Giải nhất
09300
Giải nhì
77816
98714
Giải ba
92179
89071
93069
34634
27689
08228
Giải tư
7824
4247
2253
5909
Giải năm
7470
9844
3234
5424
2924
6004
Giải sáu
983
874
048
Giải bảy
75
50
58
73
00 09 04 16 14 28 24 24 24 32 34 34 47 44 48 53 50 58 69 79 71 70 74 75 73 89 83
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD MB gửi 8732
Soạn : XSMB gửi 8132, để nhận kết quả Miền Bắc quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 0 9 4
1: 6 4
2: 8 4 4 4
3: 2 4 4
4: 7 4 8
5: 3 0 8
6: 9
7: 9 1 0 4 5 3
8: 9 3
9:

Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 20/11/2014

Thứ năm Xổ số miền bắc Ngày 20/11/2014
Đặc Biệt
94868
Giải nhất
01388
Giải nhì
16000
40618
Giải ba
78126
04356
05218
11640
49183
60631
Giải tư
4423
3024
9338
4752
Giải năm
1320
8448
0803
9284
1578
7340
Giải sáu
156
904
655
Giải bảy
77
07
03
78
00 03 04 07 03 18 18 26 23 24 20 31 38 40 48 40 56 52 56 55 68 78 77 78 88 83 84
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD MB gửi 8732
Soạn : XSMB gửi 8132, để nhận kết quả Miền Bắc quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 0 3 4 7 3
1: 8 8
2: 6 3 4 0
3: 1 8
4: 0 8 0
5: 6 2 6 5
6: 8
7: 8 7 8
8: 8 3 4
9:

Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 19/11/2014

Thứ tư Xổ số miền bắc Ngày 19/11/2014
Đặc Biệt
78196
Giải nhất
20808
Giải nhì
04508
30585
Giải ba
12755
76191
71934
88029
99447
65153
Giải tư
8716
5976
8050
8344
Giải năm
2018
5162
4680
0861
3757
3069
Giải sáu
875
439
408
Giải bảy
13
70
31
57
08 08 08 16 18 13 29 34 39 31 47 44 55 53 50 57 57 62 61 69 76 75 70 85 80 96 91
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD MB gửi 8732
Soạn : XSMB gửi 8132, để nhận kết quả Miền Bắc quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 8 8 8
1: 6 8 3
2: 9
3: 4 9 1
4: 7 4
5: 5 3 0 7 7
6: 2 1 9
7: 6 5 0
8: 5 0
9: 6 1

Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 18/11/2014

Thứ ba Xổ số miền bắc Ngày 18/11/2014
Đặc Biệt
96154
Giải nhất
24198
Giải nhì
77264
11912
Giải ba
01542
48257
98750
68457
40194
74380
Giải tư
5551
8829
0318
7418
Giải năm
6833
8405
2721
0204
1943
3518
Giải sáu
555
485
821
Giải bảy
63
87
97
23
05 04 12 18 18 18 29 21 21 23 33 42 43 54 57 50 57 51 55 64 63 80 85 87 98 94 97
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD MB gửi 8732
Soạn : XSMB gửi 8132, để nhận kết quả Miền Bắc quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 5 4
1: 2 8 8 8
2: 9 1 1 3
3: 3
4: 2 3
5: 4 7 0 7 1 5
6: 4 3
7:
8: 0 5 7
9: 8 4 7