Xo so binh thuan

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Bình Thuận Mở thưởng ngày 26/02/2015

Thứ năm Xổ số Bình Thuận Ngày 26/02/2015
Giải tám
29
Giải bảy
631
Giải sáu
2332
6090
0879
Giải năm
6844
Giải tư
39433
51471
57716
42478
65879
19032
93243
Giải ba
51988
51837
Giải nhì
93218
Giải nhất
56392
Đặc Biệt
360964
18 16 29 37 33 32 32 31 43 44 64 71 78 79 79 88 92 90
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD BTH gửi 8732
Soạn : XSBTH gửi 8132, để nhận kết quả Bình Thuận quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0:
1: 8 6
2: 9
3: 7 3 2 2 1
4: 3 4
5:
6: 4
7: 1 8 9 9
8: 8
9: 2 0

Kết quả xổ số Bình Thuận Mở thưởng ngày 19/02/2015

Thứ năm Xổ số Bình Thuận Ngày 19/02/2015
Giải tám
47
Giải bảy
797
Giải sáu
1084
5859
6043
Giải năm
1502
Giải tư
61810
83032
46942
51529
42735
14052
40660
Giải ba
51572
89646
Giải nhì
55869
Giải nhất
20735
Đặc Biệt
081543
02 10 29 35 32 35 43 46 42 43 47 52 59 69 60 72 84 97
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD BTH gửi 8732
Soạn : XSBTH gửi 8132, để nhận kết quả Bình Thuận quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 2
1: 0
2: 9
3: 5 2 5
4: 3 6 2 3 7
5: 2 9
6: 9 0
7: 2
8: 4
9: 7

Kết quả xổ số Bình Thuận Mở thưởng ngày 12/02/2015

Thứ năm Xổ số Bình Thuận Ngày 12/02/2015
Giải tám
24
Giải bảy
698
Giải sáu
1150
3170
5806
Giải năm
7840
Giải tư
84782
15591
51705
67436
84201
71479
33487
Giải ba
93434
14227
Giải nhì
13448
Giải nhất
28834
Đặc Biệt
951557
05 01 06 27 24 34 34 36 48 40 57 50 79 70 82 87 91 98
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD BTH gửi 8732
Soạn : XSBTH gửi 8132, để nhận kết quả Bình Thuận quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 5 1 6
1:
2: 7 4
3: 4 4 6
4: 8 0
5: 7 0
6:
7: 9 0
8: 2 7
9: 1 8

Kết quả xổ số Bình Thuận Mở thưởng ngày 05/02/2015

Thứ năm Xổ số Bình Thuận Ngày 05/02/2015
Giải tám
46
Giải bảy
942
Giải sáu
3507
3809
5441
Giải năm
9579
Giải tư
83257
67355
53854
51366
70948
56010
01355
Giải ba
86635
93468
Giải nhì
90301
Giải nhất
63581
Đặc Biệt
098176
01 07 09 10 35 48 41 42 46 57 55 54 55 68 66 76 79 81
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD BTH gửi 8732
Soạn : XSBTH gửi 8132, để nhận kết quả Bình Thuận quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0: 1 7 9
1: 0
2:
3: 5
4: 8 1 2 6
5: 7 5 4 5
6: 8 6
7: 6 9
8: 1
9:

Kết quả xổ số Bình Thuận Mở thưởng ngày 29/01/2015

Thứ năm Xổ số Bình Thuận Ngày 29/01/2015
Giải tám
63
Giải bảy
297
Giải sáu
2268
0133
6665
Giải năm
1112
Giải tư
76499
05535
57516
81856
59873
67957
93816
Giải ba
28770
27084
Giải nhì
14364
Giải nhất
70142
Đặc Biệt
846536
16 16 12 36 35 33 42 56 57 64 68 65 63 70 73 84 99 97
Cặp số đẹp nhất trong ngày, Soạn AD BTH gửi 8732
Soạn : XSBTH gửi 8132, để nhận kết quả Bình Thuận quả sớm nhất!
Đầu đuôi
0:
1: 6 6 2
2:
3: 6 5 3
4: 2
5: 6 7
6: 4 8 5 3
7: 0 3
8: 4
9: 9 7