Xo so binh phuoc

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 29/08/2015

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 29/08/2015
Giải tám
98
Giải bảy
560
Giải sáu
8908
7666
8497
Giải năm
0890
Giải tư
10120
71525
86427
12525
86395
51538
16391
Giải ba
76043
41857
Giải nhì
89164
Giải nhất
43953
Đặc Biệt
735980
08 20 25 27 25 38 43 53 57 64 66 60 80 95 91 90 97 98
Đầu đuôi
0: 8
1:
2: 0 5 7 5
3: 8
4: 3
5: 3 7
6: 4 6 0
7:
8: 0
9: 5 1 0 7 8

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 22/08/2015

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 22/08/2015
Giải tám
29
Giải bảy
909
Giải sáu
1745
2632
3702
Giải năm
5972
Giải tư
37407
20880
51893
91803
52419
76747
62392
Giải ba
86134
49245
Giải nhì
91531
Giải nhất
69371
Đặc Biệt
347924
07 03 02 09 19 24 29 31 34 32 45 47 45 71 72 80 93 92
Đầu đuôi
0: 7 3 2 9
1: 9
2: 4 9
3: 1 4 2
4: 5 7 5
5:
6:
7: 1 2
8: 0
9: 3 2

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 15/08/2015

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 15/08/2015
Giải tám
16
Giải bảy
953
Giải sáu
4405
1907
6617
Giải năm
2998
Giải tư
78469
62730
97591
87820
24229
55796
87729
Giải ba
32181
72739
Giải nhì
80037
Giải nhất
40666
Đặc Biệt
907378
05 07 17 16 20 29 29 37 39 30 53 66 69 78 81 91 96 98
Đầu đuôi
0: 5 7
1: 7 6
2: 0 9 9
3: 7 9 0
4:
5: 3
6: 6 9
7: 8
8: 1
9: 1 6 8

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 08/08/2015

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 08/08/2015
Giải tám
80
Giải bảy
263
Giải sáu
9201
1279
0085
Giải năm
2167
Giải tư
09713
43783
05952
85728
62008
76700
87820
Giải ba
12317
38493
Giải nhì
87085
Giải nhất
27592
Đặc Biệt
568027
08 00 01 17 13 27 28 20 52 67 63 79 85 83 85 80 92 93
Đầu đuôi
0: 8 0 1
1: 7 3
2: 7 8 0
3:
4:
5: 2
6: 7 3
7: 9
8: 5 3 5 0
9: 2 3

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 01/08/2015

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 01/08/2015
Giải tám
96
Giải bảy
679
Giải sáu
3783
7380
5169
Giải năm
8676
Giải tư
75870
27298
87057
42254
36508
98982
27930
Giải ba
35655
00179
Giải nhì
50068
Giải nhất
51018
Đặc Biệt
948664
08 18 30 55 57 54 64 68 69 79 70 76 79 82 83 80 98 96
Đầu đuôi
0: 8
1: 8
2:
3: 0
4:
5: 5 7 4
6: 4 8 9
7: 9 0 6 9
8: 2 3 0
9: 8 6