Xo so binh phuoc

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 27/05/2017

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 27/05/2017
Giải tám
00
Giải bảy
426
Giải sáu
3540
1156
2579
Giải năm
2320
Giải tư
20682
90128
75232
68640
44744
37957
14678
Giải ba
54703
80657
Giải nhì
69071
Giải nhất
35859
Đặc Biệt
438065
03 00 28 20 26 32 40 44 40 59 57 57 56 65 71 78 79 82
Đầu đuôi
0: 3 0
1:
2: 8 0 6
3: 2
4: 0 4 0
5: 9 7 7 6
6: 5
7: 1 8 9
8: 2
9:

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 20/05/2017

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 20/05/2017
Giải tám
49
Giải bảy
512
Giải sáu
7909
0876
6543
Giải năm
0545
Giải tư
01691
15737
24386
60226
23653
20176
16799
Giải ba
34062
09226
Giải nhì
97846
Giải nhất
20984
Đặc Biệt
149186
09 12 26 26 37 46 45 43 49 53 62 76 76 86 84 86 91 99
Đầu đuôi
0: 9
1: 2
2: 6 6
3: 7
4: 6 5 3 9
5: 3
6: 2
7: 6 6
8: 6 4 6
9: 1 9

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 13/05/2017

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 13/05/2017
Giải tám
44
Giải bảy
364
Giải sáu
3554
3222
2348
Giải năm
0862
Giải tư
10944
34030
10703
51439
41952
66439
92337
Giải ba
98289
15680
Giải nhì
49237
Giải nhất
75436
Đặc Biệt
466926
03 26 22 36 37 30 39 39 37 44 48 44 52 54 62 64 89 80
Đầu đuôi
0: 3
1:
2: 6 2
3: 6 7 0 9 9 7
4: 4 8 4
5: 2 4
6: 2 4
7:
8: 9 0
9:

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 06/05/2017

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 06/05/2017
Giải tám
13
Giải bảy
042
Giải sáu
8711
0376
8415
Giải năm
3761
Giải tư
93765
46234
27120
00319
93891
44656
90735
Giải ba
09395
42905
Giải nhì
45928
Giải nhất
11839
Đặc Biệt
939540
05 19 11 15 13 28 20 39 34 35 40 42 56 65 61 76 95 91
Đầu đuôi
0: 5
1: 9 1 5 3
2: 8 0
3: 9 4 5
4: 0 2
5: 6
6: 5 1
7: 6
8:
9: 5 1

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 29/04/2017

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 29/04/2017
Giải tám
30
Giải bảy
464
Giải sáu
4116
2929
0952
Giải năm
7850
Giải tư
13531
16779
82887
43619
30651
80432
61820
Giải ba
29200
73466
Giải nhì
08787
Giải nhất
10704
Đặc Biệt
430362
04 00 19 16 20 29 31 32 30 51 50 52 62 66 64 79 87 87
Đầu đuôi
0: 4 0
1: 9 6
2: 0 9
3: 1 2 0
4:
5: 1 0 2
6: 2 6 4
7: 9
8: 7 7
9: