Xo so binh phuoc

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 03/12/2016

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 03/12/2016
Giải tám
64
Giải bảy
019
Giải sáu
7212
2966
0832
Giải năm
2985
Giải tư
38554
52120
55691
74836
91344
75196
46068
Giải ba
72463
75472
Giải nhì
21685
Giải nhất
36074
Đặc Biệt
440444
12 19 20 36 32 44 44 54 63 68 66 64 74 72 85 85 91 96
Đầu đuôi
0:
1: 2 9
2: 0
3: 6 2
4: 4 4
5: 4
6: 3 8 6 4
7: 4 2
8: 5 5
9: 1 6

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 26/11/2016

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 26/11/2016
Giải tám
23
Giải bảy
634
Giải sáu
8964
9202
2904
Giải năm
5161
Giải tư
43028
90526
06574
27789
28492
86064
42348
Giải ba
81216
27006
Giải nhì
96000
Giải nhất
27452
Đặc Biệt
701331
00 06 02 04 16 28 26 23 31 34 48 52 64 61 64 74 89 92
Đầu đuôi
0: 0 6 2 4
1: 6
2: 8 6 3
3: 1 4
4: 8
5: 2
6: 4 1 4
7: 4
8: 9
9: 2

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 19/11/2016

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 19/11/2016
Giải tám
72
Giải bảy
655
Giải sáu
1893
9872
9474
Giải năm
8237
Giải tư
83888
84884
10228
15361
38286
26431
05671
Giải ba
47465
90856
Giải nhì
31856
Giải nhất
57598
Đặc Biệt
777494
28 31 37 56 56 55 65 61 71 72 74 72 88 84 86 94 98 93
Đầu đuôi
0:
1:
2: 8
3: 1 7
4:
5: 6 6 5
6: 5 1
7: 1 2 4 2
8: 8 4 6
9: 4 8 3

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 12/11/2016

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 12/11/2016
Giải tám
11
Giải bảy
606
Giải sáu
6739
0708
9504
Giải năm
7923
Giải tư
78096
58982
85072
10667
90781
41461
60745
Giải ba
02518
22826
Giải nhì
40543
Giải nhất
86843
Đặc Biệt
147821
08 04 06 18 11 21 26 23 39 43 43 45 67 61 72 82 81 96
Đầu đuôi
0: 8 4 6
1: 8 1
2: 1 6 3
3: 9
4: 3 3 5
5:
6: 7 1
7: 2
8: 2 1
9: 6

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 05/11/2016

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 05/11/2016
Giải tám
90
Giải bảy
992
Giải sáu
3736
1127
9016
Giải năm
3428
Giải tư
58200
20709
14267
56393
44251
26452
56716
Giải ba
53163
68114
Giải nhì
32203
Giải nhất
87794
Đặc Biệt
256648
03 00 09 14 16 16 28 27 36 48 51 52 63 67 94 93 92 90
Đầu đuôi
0: 3 0 9
1: 4 6 6
2: 8 7
3: 6
4: 8
5: 1 2
6: 3 7
7:
8:
9: 4 3 2 0