Xo so binh phuoc

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 06/02/2016

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 06/02/2016
Giải tám
45
Giải bảy
921
Giải sáu
2639
6494
5937
Giải năm
7041
Giải tư
55726
47701
55725
90349
21414
55817
39725
Giải ba
94398
83914
Giải nhì
28527
Giải nhất
74996
Đặc Biệt
725278
01 14 14 17 27 26 25 25 21 39 37 49 41 45 78 96 98 94
Đầu đuôi
0: 1
1: 4 4 7
2: 7 6 5 5 1
3: 9 7
4: 9 1 5
5:
6:
7: 8
8:
9: 6 8 4

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 30/01/2016

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 30/01/2016
Giải tám
35
Giải bảy
272
Giải sáu
5394
9186
4279
Giải năm
3269
Giải tư
74955
34268
51953
35054
22672
24502
94834
Giải ba
60012
72450
Giải nhì
80057
Giải nhất
21871
Đặc Biệt
887652
02 12 34 35 52 57 50 55 53 54 68 69 71 72 79 72 86 94
Đầu đuôi
0: 2
1: 2
2:
3: 4 5
4:
5: 2 7 0 5 3 4
6: 8 9
7: 1 2 9 2
8: 6
9: 4

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 23/01/2016

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 23/01/2016
Giải tám
27
Giải bảy
014
Giải sáu
4116
0854
8607
Giải năm
2233
Giải tư
75434
21411
04873
70410
24967
80001
33131
Giải ba
07177
11179
Giải nhì
53473
Giải nhất
31932
Đặc Biệt
709434
01 07 11 10 16 14 27 34 32 34 31 33 54 67 73 77 79 73
Đầu đuôi
0: 1 7
1: 1 0 6 4
2: 7
3: 4 2 4 1 3
4:
5: 4
6: 7
7: 3 7 9 3
8:
9:

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 16/01/2016

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 16/01/2016
Giải tám
41
Giải bảy
397
Giải sáu
3069
8520
5126
Giải năm
3814
Giải tư
77661
12736
63512
96522
20695
18499
00908
Giải ba
35912
62819
Giải nhì
45628
Giải nhất
83079
Đặc Biệt
845950
08 12 19 12 14 28 22 20 26 36 41 50 61 69 79 95 99 97
Đầu đuôi
0: 8
1: 2 9 2 4
2: 8 2 0 6
3: 6
4: 1
5: 0
6: 1 9
7: 9
8:
9: 5 9 7

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 09/01/2016

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 09/01/2016
Giải tám
18
Giải bảy
597
Giải sáu
5579
8101
1502
Giải năm
8134
Giải tư
18161
13753
61560
17508
19503
14119
37174
Giải ba
73859
09979
Giải nhì
93705
Giải nhất
92054
Đặc Biệt
524585
05 08 03 01 02 19 18 34 54 59 53 61 60 79 74 79 85 97
Đầu đuôi
0: 5 8 3 1 2
1: 9 8
2:
3: 4
4:
5: 4 9 3
6: 1 0
7: 9 4 9
8: 5
9: 7