Soi cau lo de

Soi Cầu Loto đặc biệt: Tìm ra các cặp cầu dựa nào ghép nối các vị trí khác nhau trong bảng kết quả so sánh với kết quả đặc biệt của ngày tiếp theo
BẢNG CAU CHẠY CÓ BIÊN ĐỘ LÀ 3 NGÀY
Cặp 1
03-30
Cặp 2
03-30
Cặp 3
03-30
Cặp 4
03-30
Cặp 5
03-30
Cặp 6
13-31
Cặp 7
13-31
Cặp 8
13-31
Cặp 9
13-31
Cặp 10
13-31
Cặp 11
13-31
Cặp 12
13-31
Cặp 13
13-31
Cặp 14
13-31
Cặp 15
13-31
Cặp 16
13-31
Cặp 17
13-31
Cặp 18
13-31
Cặp 19
18-81
Cặp 20
18-81
Cặp 21
18-81
Cặp 22
18-81
Cặp 23
19-91
Cặp 24
23-32
Cặp 25
23-32
Cặp 26
23-32
Cặp 27
23-32
Cặp 28
23-32
Cặp 29
23-32
Cặp 30
23-32
Cặp 31
23-32
Cặp 32
23-32
Cặp 33
23-32
Cặp 34
23-32
Cặp 35
23-32
Cặp 36
23-32
Cặp 37
23-32
Cặp 38
29-92
Cặp 39
33-33
Cặp 40
33-33
Cặp 41
33-33
Cặp 42
33-33
Cặp 43
33-33
Cặp 44
33-33
Cặp 45
33-33
Cặp 46
33-33
Cặp 47
33-33
Cặp 48
33-33
Cặp 49
43-34
Cặp 50
43-34
Cặp 51
43-34
Cặp 52
43-34
Cặp 53
43-34
Cặp 54
43-34
Cặp 55
43-34
Cặp 56
43-34
Cặp 57
43-34
Cặp 58
43-34
Cặp 59
43-34
Cặp 60
48-84
Cặp 61
49-94
Cặp 62
53-35
Cặp 63
53-35
Cặp 64
53-35
Cặp 65
53-35
Cặp 66
53-35
Cặp 67
53-35
Cặp 68
53-35
Cặp 69
53-35
Cặp 70
53-35
Cặp 71
53-35
Cặp 72
53-35
Cặp 73
53-35
Cặp 74
58-85
Cặp 75
58-85
Cặp 76
59-95
Cặp 77
59-95
Cặp 78
63-36
Cặp 79
63-36
Cặp 80
63-36
Cặp 81
63-36
Cặp 82
63-36
Cặp 83
63-36
Cặp 84
63-36
Cặp 85
69-96
Cặp 86
73-37
Cặp 87
73-37
Cặp 88
73-37
Cặp 89
73-37
Cặp 90
73-37
Cặp 91
73-37
Cặp 92
73-37
Cặp 93
73-37
Cặp 94
73-37
Cặp 95
73-37
Cặp 96
79-97
Cặp 97
83-38
Cặp 98
83-38
Cặp 99
83-38
Cặp 100
83-38
Cặp 101
83-38
Cặp 102
83-38
Cặp 103
83-38
Cặp 104
83-38
Cặp 105
84-48
Cặp 106
85-58
Cặp 107
87-78
Cặp 108
87-78
Cặp 109
88-88
Cặp 110
88-88
Cặp 111
88-88
Cặp 112
88-88
Cặp 113
89-98
Cặp 114
89-98
Cặp 115
89-98
Cặp 116
93-39
Cặp 117
93-39
Cặp 118
93-39
Cặp 119
93-39
Cặp 120
93-39
Cặp 121
93-39
Cặp 122
93-39
Cặp 123
93-39
Cặp 124
93-39
Cặp 125
93-39
Cặp 126
93-39
Cặp 127
93-39
Cặp 128
93-39
Cặp 129
93-39
Cặp 130
93-39
Cặp 131
93-39
Cặp 132
93-39
Cặp 133
93-39
Cặp 134
98-89
Cặp 135
98-89
Cặp 136
99-99
Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 19/10/2018
Thứ 6 Ngày: 19/10/2018
Đặc Biệt
91214
Giải nhất
39092
Giải nhì
49787
32635
Giải ba
92715
73561
29872
93170
54264
82265
Giải tư
9902
8119
1994
4505
Giải năm
3125
1093
4267
8324
9489
9241
Giải sáu
513
367
957
Giải bảy
59
54
16
83
02 05 14 15 19 13 16 25 24 35 41 57 59 54 61 64 65 67 67 72 70 87 89 83 92 94 93
Đầu Đít
0: 2 5
1: 4 5 9 3 6
2: 5 4
3: 5
4: 1
5: 7 9 4
6: 1 4 5 7 7
7: 2 0
8: 7 9 3
9: 2 4 3
Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 18/10/2018
Thứ năm Ngày: 18/10/2018
Đặc Biệt
22850
Giải nhất
82277
Giải nhì
81096
93261
Giải ba
02877
74685
95175
30925
12584
86409
Giải tư
2427
1205
7978
1079
Giải năm
4122
6096
5939
7412
0949
9477
Giải sáu
722
510
017
Giải bảy
81
90
35
44
09 05 12 10 17 25 27 22 22 39 35 49 44 50 61 77 77 75 78 79 77 85 84 81 96 96 90
Đầu Đít
0: 9 5
1: 2 0 7
2: 5 7 2 2
3: 9 5
4: 9 4
5: 0
6: 1
7: 7 7 5 8 9 7
8: 5 4 1
9: 6 6 0
Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 17/10/2018
Thứ tư Ngày: 17/10/2018
Đặc Biệt
39416
Giải nhất
60168
Giải nhì
20593
20897
Giải ba
18791
46357
60806
46604
36921
06778
Giải tư
0382
7935
8299
4714
Giải năm
7120
1470
0246
0814
8203
0885
Giải sáu
878
694
346
Giải bảy
14
41
17
70
06 04 03 16 14 14 14 17 21 20 35 46 46 41 57 68 78 70 78 70 82 85 93 97 91 99 94
Đầu Đít
0: 6 4 3
1: 6 4 4 4 7
2: 1 0
3: 5
4: 6 6 1
5: 7
6: 8
7: 8 0 8 0
8: 2 5
9: 3 7 1 9 4
Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 16/10/2018
Thứ ba Ngày: 16/10/2018
Đặc Biệt
82524
Giải nhất
34244
Giải nhì
34070
44290
Giải ba
97357
76471
43109
97496
53085
93333
Giải tư
2648
8832
1319
7867
Giải năm
5675
1449
7035
6373
0023
6964
Giải sáu
961
460
921
Giải bảy
11
49
01
76
09 01 19 11 24 23 21 33 32 35 44 48 49 49 57 67 64 61 60 70 71 75 73 76 85 90 96
Đầu Đít
0: 9 1
1: 9 1
2: 4 3 1
3: 3 2 5
4: 4 8 9 9
5: 7
6: 7 4 1 0
7: 0 1 5 3 6
8: 5
9: 0 6
hướng dẫn cách soi cầu:
- Số ngày thống kê: Số ngày CAU chạy, số ngày để trống thì ra được tất cả các CAU tồn tại theo số ngày thống kê.
- CAU của số: Chọn 1 số muốn xem(00-99) theo số ngày thống kê.
- Kiểu SOI: soi theo 1 số dạng đặc biệt.
Ví dụ:

- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày, nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số để trống, Nhấn nút xem kết quả
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày, của số:55, nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số nhập:55, Nhấn nút xem kết quả
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày theo dạng Cầu 2 nháy: Nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số để trống, kiểu soi chọn: Cầu về 2 nháy.