SOI CAU LO DE

Soi Cầu Lo bạch thủ: Tìm ra 1 bộ số duy nhất dựa nào ghép nối 2 vị trí khác nhau trong bảng kết quả (không tính cầu lộn)
BẢNG CAU CHẠY MIỀN BẮC CÓ BIÊN ĐỘ LÀ 4 NGÀY
Cặp 1
12
Cặp 2
36
Cặp 3
48
Cặp 4
70
Cặp 5
75
Cặp 6
81
Cặp 7
84
Cặp 8
91
Cặp 9
97

CAU lo bạch thủ cặp số: 67

Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 19/03/2019
Thứ ba Xổ số Miền Bắc Ngày: 19/03/2019
Đặc Biệt
39473
Giải nhất
88431
Giải nhì
31815
38423
Giải ba
64458
89906
03787
27881
94072
71547
Giải tư
5191
5100
9125
0817
Giải năm
8470
8897
3780
7097
7989
1463
Giải sáu
754
571
139
Giải bảy
32
39
05
47
06 00 05 15 17 23 25 31 39 32 39 47 47 58 54 63 73 72 70 71 87 81 80 89 91 97 97
Soạn tin: XSMB gửi tới 8132, để nhận kết quả Miền Bắc quả sớm nhất!
Đầu Đít
0: 6 0 5
1: 5 7
2: 3 5
3: 1 9 2 9
4: 7 7
5: 8 4
6: 3
7: 3 2 0 1
8: 7 1 0 9
9: 1 7 7
Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 18/03/2019
Thứ hai Xổ số Miền Bắc Ngày: 18/03/2019
Đặc Biệt
41334
Giải nhất
84633
Giải nhì
72738
00524
Giải ba
18777
03831
84391
89767
83971
46277
Giải tư
6034
2275
0216
2821
Giải năm
9548
1032
2492
4431
5680
1932
Giải sáu
794
392
508
Giải bảy
31
62
72
67
08 16 24 21 34 33 38 31 34 32 31 32 31 48 67 62 67 77 71 77 75 72 80 91 92 94 92
Soạn tin: XSMB gửi tới 8132, để nhận kết quả Miền Bắc quả sớm nhất!
Đầu Đít
0: 8
1: 6
2: 4 1
3: 4 3 8 1 4 2 1 2 1
4: 8
5:
6: 7 2 7
7: 7 1 7 5 2
8: 0
9: 1 2 4 2
Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 17/03/2019
Chủ nhật Xổ số Miền Bắc Ngày: 17/03/2019
Đặc Biệt
96651
Giải nhất
20755
Giải nhì
02892
71843
Giải ba
24309
39768
86989
50331
48962
87734
Giải tư
5261
5531
6377
5755
Giải năm
4144
7521
9652
1928
0870
8821
Giải sáu
257
627
613
Giải bảy
51
94
70
75
09 13 21 28 21 27 31 34 31 43 44 51 55 55 52 57 51 68 62 61 77 70 70 75 89 92 94
Soạn tin: XSMB gửi tới 8132, để nhận kết quả Miền Bắc quả sớm nhất!
Đầu Đít
0: 9
1: 3
2: 1 8 1 7
3: 1 4 1
4: 3 4
5: 1 5 5 2 7 1
6: 8 2 1
7: 7 0 0 5
8: 9
9: 2 4
Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 16/03/2019
Thứ bảy Xổ số Miền Bắc Ngày: 16/03/2019
Đặc Biệt
26682
Giải nhất
37391
Giải nhì
69238
41265
Giải ba
99604
33178
15445
02256
77604
72373
Giải tư
3377
3461
4799
2904
Giải năm
3625
2394
6750
3738
5696
3484
Giải sáu
190
477
144
Giải bảy
39
60
06
04
04 04 04 06 04 25 38 38 39 45 44 56 50 65 61 60 78 73 77 77 82 84 91 99 94 96 90
Soạn tin: XSMB gửi tới 8132, để nhận kết quả Miền Bắc quả sớm nhất!
Đầu Đít
0: 4 4 4 6 4
1:
2: 5
3: 8 8 9
4: 5 4
5: 6 0
6: 5 1 0
7: 8 3 7 7
8: 2 4
9: 1 9 4 6 0
Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 15/03/2019
Thứ 6 Xổ số Miền Bắc Ngày: 15/03/2019
Đặc Biệt
40771
Giải nhất
89617
Giải nhì
58685
59275
Giải ba
32664
20626
11516
77826
62332
52831
Giải tư
8898
4520
8452
7809
Giải năm
2505
8217
1282
0789
6687
1288
Giải sáu
329
366
771
Giải bảy
49
42
99
63
09 05 17 16 17 26 26 20 29 32 31 49 42 52 64 66 63 71 75 71 85 82 89 87 88 98 99
Soạn tin: XSMB gửi tới 8132, để nhận kết quả Miền Bắc quả sớm nhất!
Đầu Đít
0: 9 5
1: 7 6 7
2: 6 6 0 9
3: 2 1
4: 9 2
5: 2
6: 4 6 3
7: 1 5 1
8: 5 2 9 7 8
9: 8 9
hướng dẫn Cau lo bach thu :
- Số ngày thống kê: Số ngày CAU chạy, số ngày để trống thì ra được tất cả các CAU tồn tại theo số ngày thống kê.
- CAU của số: Chọn 1 số muốn xem(00-99) theo số ngày thống kê.
- Kiểu SOI: soi theo 1 số dạng đặc biệt.
Ví dụ:

- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày, nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số để trống, Nhấn nút xem kết quả
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày, của số:55, nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số nhập:55, Nhấn nút xem kết quả
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày theo dạng Cầu 2 nháy: Nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số để trống, kiểu soi chọn: Cầu về 2 nháy.