SOI CAU LO DE

Soi Cầu Lo bạch thủ: Tìm ra 1 bộ số duy nhất dựa nào ghép nối 2 vị trí khác nhau trong bảng kết quả (không tính cầu lộn)

CAU lo bạch thủ cặp số: 91

Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 22/03/2019
Thứ 6 Xổ số Miền Bắc Ngày: 22/03/2019
Đặc Biệt
97477
Giải nhất
21663
Giải nhì
27194
19868
Giải ba
70166
61275
26300
21701
93438
07936
Giải tư
8469
9289
7125
8554
Giải năm
3250
7049
7693
4846
0696
2840
Giải sáu
295
868
562
Giải bảy
23
27
73
63
00 01 25 23 27 38 36 49 46 40 54 50 63 68 66 69 68 62 63 77 75 73 89 94 93 96 95
Soạn tin: XSMB gửi tới 8132, để nhận kết quả Miền Bắc quả sớm nhất!
Đầu Đít
0: 0 1
1:
2: 5 3 7
3: 8 6
4: 9 6 0
5: 4 0
6: 3 8 6 9 8 2 3
7: 7 5 3
8: 9
9: 4 3 6 5
Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 21/03/2019
Thứ năm Xổ số Miền Bắc Ngày: 21/03/2019
Đặc Biệt
43185
Giải nhất
07303
Giải nhì
49568
58668
Giải ba
65443
97464
24322
50874
67075
16672
Giải tư
3720
5302
5434
1653
Giải năm
8898
3490
3670
0704
7019
9615
Giải sáu
748
477
009
Giải bảy
22
18
71
78
03 02 04 09 19 15 18 22 20 22 34 43 48 53 68 68 64 74 75 72 70 77 71 78 85 98 90
Soạn tin: XSMB gửi tới 8132, để nhận kết quả Miền Bắc quả sớm nhất!
Đầu Đít
0: 3 2 4 9
1: 9 5 8
2: 2 0 2
3: 4
4: 3 8
5: 3
6: 8 8 4
7: 4 5 2 0 7 1 8
8: 5
9: 8 0
Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 20/03/2019
Thứ tư Xổ số Miền Bắc Ngày: 20/03/2019
Đặc Biệt
20824
Giải nhất
01740
Giải nhì
08150
76859
Giải ba
77257
99634
09195
73097
84124
65293
Giải tư
4451
8567
2454
8293
Giải năm
2186
2703
3827
8519
2139
0401
Giải sáu
395
841
056
Giải bảy
49
27
85
83
03 01 19 24 24 27 27 34 39 40 41 49 50 59 57 51 54 56 67 86 85 83 95 97 93 93 95
Soạn tin: XSMB gửi tới 8132, để nhận kết quả Miền Bắc quả sớm nhất!
Đầu Đít
0: 3 1
1: 9
2: 4 4 7 7
3: 4 9
4: 0 1 9
5: 0 9 7 1 4 6
6: 7
7:
8: 6 5 3
9: 5 7 3 3 5
Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 19/03/2019
Thứ ba Xổ số Miền Bắc Ngày: 19/03/2019
Đặc Biệt
39473
Giải nhất
88431
Giải nhì
31815
38423
Giải ba
64458
89906
03787
27881
94072
71547
Giải tư
5191
5100
9125
0817
Giải năm
8470
8897
3780
7097
7989
1463
Giải sáu
754
571
139
Giải bảy
32
39
05
47
06 00 05 15 17 23 25 31 39 32 39 47 47 58 54 63 73 72 70 71 87 81 80 89 91 97 97
Soạn tin: XSMB gửi tới 8132, để nhận kết quả Miền Bắc quả sớm nhất!
Đầu Đít
0: 6 0 5
1: 5 7
2: 3 5
3: 1 9 2 9
4: 7 7
5: 8 4
6: 3
7: 3 2 0 1
8: 7 1 0 9
9: 1 7 7
Kết quả xổ số Miền Bắc Mở thưởng ngày 18/03/2019
Thứ hai Xổ số Miền Bắc Ngày: 18/03/2019
Đặc Biệt
41334
Giải nhất
84633
Giải nhì
72738
00524
Giải ba
18777
03831
84391
89767
83971
46277
Giải tư
6034
2275
0216
2821
Giải năm
9548
1032
2492
4431
5680
1932
Giải sáu
794
392
508
Giải bảy
31
62
72
67
08 16 24 21 34 33 38 31 34 32 31 32 31 48 67 62 67 77 71 77 75 72 80 91 92 94 92
Soạn tin: XSMB gửi tới 8132, để nhận kết quả Miền Bắc quả sớm nhất!
Đầu Đít
0: 8
1: 6
2: 4 1
3: 4 3 8 1 4 2 1 2 1
4: 8
5:
6: 7 2 7
7: 7 1 7 5 2
8: 0
9: 1 2 4 2
hướng dẫn Cau lo bach thu :
- Số ngày thống kê: Số ngày CAU chạy, số ngày để trống thì ra được tất cả các CAU tồn tại theo số ngày thống kê.
- CAU của số: Chọn 1 số muốn xem(00-99) theo số ngày thống kê.
- Kiểu SOI: soi theo 1 số dạng đặc biệt.
Ví dụ:

- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày, nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số để trống, Nhấn nút xem kết quả
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày, của số:55, nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số nhập:55, Nhấn nút xem kết quả
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày theo dạng Cầu 2 nháy: Nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số để trống, kiểu soi chọn: Cầu về 2 nháy.